Indexy cen výrobců - červen 2018

Meziroční růst cen průmyslových výrobců zrychlil na 2,9 %

19.07.2018
Kód: 011047-18
 

Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 0,3 %, ceny průmyslových výrobců o 0,6 % a stavebních prací o 0,5 %, ceny tržních služeb pro podniky klesly o 0,1 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 4,2 %. Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 2,9 %, ceny stavebních prací o 2,8 % a ceny tržních služeb pro podniky o 1,8 %.

Meziměsíční srovnání
Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,3 %. Vzrostly ceny čerstvé zeleniny o 5,5 %, obilovin o 0,3 % a olejnin o 0,2 %. Klesly ceny vajec o 4,4 %, brambor o 2,4 %, mléka o 1,9 %, drůbeže o 1,2 % a jatečných prasat o 0,5 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,6 %. Zvýšily se zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly vyšší o 2,7 %, elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 0,6 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 1,1 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 0,3 %, z toho ceny mléčných výrobků o 1,5 % a nápojů o 0,3 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,5 % a ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,2 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se snížily o 0,1 %. Klesly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 0,3 %, za architektonické a inženýrské služby o 0,6 %, za služby v oblasti zaměstnání o 1,4 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 2,2 %. Ceny za pojištění vzrostly o 2,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se nezměnily.

Meziroční srovnání
Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 4,2 % (stejně jako v květnu). V rostlinné výrobě se ceny snížily o 2,8 %, klesly ceny olejnin o 14,1 % a brambor o 7,4 %. Ceny ovoce vzrostly o 21,1 %, čerstvé zeleniny o 19,4 % a obilovin o 1,9 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 5,8 %, klesly ceny jatečných prasat o 23,5 %, vajec o 6,5 % a mléka o 1,4 %. Ceny drůbeže byly vyšší o 0,4 % a skotu o 1,8 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 2,9 %, což bylo nejvíce za posledních 14 měsíců (v květnu byly vyšší o 1,5 %). Vzrostly především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny těžby a dobývání byly vyšší o 8,0 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 3,5 % a elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 2,3 %. Ceny dopravních prostředků klesly o 1,3 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 2,4 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se snížily o 0,6 %, z toho zpracovaného masa a výrobků z masa o 4,7 % a ostatních potravinářských výrobků o 5,1 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce vzrostly ceny energií o 9,4 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 2,8 % (v květnu o 2,4 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 3,6 % (v květnu o 3,1 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 1,8 % (stejně jako v květnu). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 13,2 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 9,9 % a za pojištění o 5,4 %. Ceny za služby v oblasti nemovitostí byly vyšší o 3,0 %, za architektonické a inženýrské služby o 2,7 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 2,5 %. Nižší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 2,1 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,9 % (v květnu o 2,0 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – květen 2018 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v květnu meziměsíčně zvýšily o 1,0 % (v dubnu o 0,1 %). Nejvíce vzrostly ceny v Řecku o 2,4 %. V Polsku byly ceny vyšší o 1,2 %, v České republice o 1,0 %, v Rakousku o 0,7 %, v Německu o 0,4 % a na Slovensku o 0,1 %. Ceny se snížily pouze v Irsku o 0,5 % a v Lotyšsku o 0,3 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v květnu vyšší o 3,6 % (v dubnu o 2,3 %). Nejvíce se zvýšily ceny ve Velké Británii o 6,7 %. Na Slovensku ceny vzrostly o 4,7 %, v Polsku o 3,6 %, v Rakousku o 3,1 %, v Německu o 2,6 % a v České republice o 1,5 %. Ceny klesly jenom v Irsku o 2,7 % a v Lucembursku o 0,5 %.

_____________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Sýkorová, oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 054 101,
e-mail:
hana.sykorova@czso.cz

Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail:
miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 18 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 18 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 18 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 18 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI: 16. 8. 2018


Související analýza: Vývoj indexů cen výrobců - 2. čtvrtletí 2018

 • cipc071918.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Vyjádření Jiřího Mrázka, ředitele odboru statistiky cen ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 19.07.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz