Indexy cen výrobců - červen 2022

Ceny zemědělských a průmyslových výrobců nadále udržovaly významný meziroční růst

20.07.2022
Kód: 011047-22
 

Meziměsíčně se ceny zemědělských výrobců zvýšily o 4,4 % a meziročně o 42,5 %. Ceny průmyslových výrobců vzrostly meziměsíčně o 1,4 % a meziročně o 28,5 %. Ceny stavebních prací se zvýšily meziměsíčně o 1,0 % a meziročně o 12,8 %. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně nezměnily a meziročně byly vyšší o 6,2 %.

„V červnu pokračoval meziroční růst cen všech výrobců. Ceny zemědělských výrobců se meziročně zvýšily o více než 42 % a ceny v průmyslu o 28,5 %. Ceny stavebních prací meziročně vzrostly dle odhadů o 12,8 % a ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o více než 6 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně zvýšily o 4,4 %. Vzrostly ceny olejnin o 6,4 %, obilovin o 4,7 %, mléka o 2,7 % a skotu o 1,4 %. Klesly ceny jatečných prasat, a to o 1,1 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 42,5 % (v květnu o 39,2 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 58,2 %. Vyšší byly ceny obilovin o 68,5 %, olejnin o 58,8 %, brambor o 39,2 % a ovoce o 12,5 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 23,5 %. Vzrostly ceny skotu o 32,0 %, mléka o 24,8 %, vajec o 22,9 %, drůbeže o 17,8 % a jatečných prasat o 17,6 %.

Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně vzrostly o 1,4 %. Zvýšily se především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 2,2 %, z toho mléčných výrobků a mlýnských a škrobárenských výrobků shodně o 3,7 %, pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 3,6 %, zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 1,4 % a rostlinných a živočišných olejů a tuků o 7,7 %. V odvětví elektřiny, plynu a páry byly ceny nižší o 0,8 %, z toho elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 1,1 %. Snížily se ceny těžby a dobývání o 0,3 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,1 %. Ceny průmyslových výrobců byly meziročně vyšší o 28,5 % (v květnu o 27,9 %). Nejvíce vzrostly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny elektřiny, plynu a páry se zvýšily o 44,6 %, chemických látek a výrobků o 45,7 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 30,9 % a těžby a dobývání o 33,3 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 21,0 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny energií o 56,5 % a meziproduktů o 29,3 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií se meziročně zvýšily o 19,7 %.

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 1,0 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,9 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 12,8 % (v květnu o 13,5 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 25,9 % (v květnu o 26,5 %).

Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně nezměnily. Vzrostly ceny za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 3,3 %, za informační služby o 1,7 % a za služby v oblasti zaměstnání o 0,9 %. Klesly ceny za poradenství v oblasti řízení o 1,2 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 1,8 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 6,2 % (v květnu o 5,8 %). Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 20,3 %, za služby v oblasti zaměstnání o 17,8 % a za skladování a podpůrné služby v dopravě o 15,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 5,4 % (v květnu o 4,9 %).
 

Ceny průmyslových výrobců v EU – květen 2022 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, byly ceny průmyslových výrobců v květnu meziměsíčně vyšší o 0,8 % (v dubnu o 1,3 %). K nejvyššímu růstu cen došlo ve Finsku o 5,5 % a v Estonsku o 5,4 %. V Česku se ceny zvýšily o  1,9 %, v Německu o 1,7 %, v Polsku o 1,3 % a v  Rakousku o 0,1 %. Na Slovensku ceny klesly o 4,4 %. Nejvíce se snížily ceny v Irsku o 19,4 %.

V květnu meziročně vzrostly ceny v EU o 36,4 % (v dubnu o 37,0 %). Ceny se zvýšily ve všech zemích EU. Nejvíce vzrostly ceny v Dánsku o 59,8 % a v Rumunsku o 59,2 %. Na Slovensku byly ceny vyšší o 41,5 %, v Německu o 33,5 %, v Polsku o 32,2 %, v Česku o 27,9 % a v Rakousku o 27,4 %.

_______________

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek,
oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace:
011041 - 22 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby

011044 - 22 Indexy cen průmyslových výrobců

011045 - 22 Indexy cen zemědělských výrobců

011046 - 22 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře

Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI: 16. 8. 2022

 


Související analýza: Vývoj indexů cen výrobců - 2. čtvrtletí 2022

 • cipc072022.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 20.07.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz