Indexy cen výrobců - květen 2010

Za zvýšením cen průmyslových výrobců stálo hutnictví

15.06.2010
Kód: r-7001-10
 
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců a průmyslových výrobců shodně o 0,7 %, ceny tržních služeb o 0,1 %. Ceny stavebních prací klesly o 0,1 %.
Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 1,2 %, stavebních prací o 0,2 % a tržních služeb o 1,8 %. Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 1,5 %.


* * *

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců vzrostly v úhrnu o 0,7 %. Ceny v rostlinné výrobě se zvýšily o 1,6 %, vzrostly ceny brambor o 4,6 % a ovoce o 7,2 %. Ceny zeleniny klesly o 16,0 %. V živočišné výrobě se snížily ceny o 0,2 %. Ceny skotu klesly o 1,0 % a vajec o 12,5 %. Zvýšily se ceny mléka o 1,2 %, drůbeže o 0,5 % a prasat o 0,4 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 0,7 % (stejně jako v dubnu). Nejvýznamněji stouply ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 2,9 %. Ceny koksárenských a rafinovaných ropných produktů vzrostly o 1,7 %. Mírně se snížily ceny potravinářských výrobků.

Ceny stavebních prací dle odhadů klesly o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 1,1 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,1 %. Vzrostly ceny reklamních služeb a průzkumu trhu o 0,5 % a ceny v nákladní dopravě o 1,0 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby v úhrnu vzrostly o 0,1 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 1,2 % (v dubnu o 4,5 %). Ceny v rostlinné výrobě klesly o 5,2 % zejména v důsledku nižších cen brambor o 24,1 %, obilovin o 9,0 %, zeleniny o 8,1 % a ovoce o 7,3 %. V živočišné výrobě se zvýšily ceny o 2,9 % v důsledku vyšších cen mléka o 18,8 %. Ceny skotu byly nižší o 2,4 %, drůbeže o 3,3 % a prasat o 13,0 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 1,5 % (v dubnu o 0,4 %). Největší vliv na výši cenové hladiny měl růst cen zejména koksárenských a rafinovaných ropných produktů o 39,9 %, chemických látek a výrobků o 17,9 % a nerostných surovin o 9,5 %. Nejvýznamněji se snížily ceny potravinářských výrobků o 3,9 %, z toho nejvíce ceny mlýnských a škrobárenských výrobků o 12,9 % (naopak ceny mléčných výrobků vzrostly o 4,4 %). Ceny dopravních prostředků klesly o 4,3 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce stouply ceny energií o 8,5 %, nejvíce klesly ceny zboží krátkodobé spotřeby o 3,6 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů byly nižší o 0,2 % (stejně jako v dubnu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,7 % (v dubnu ještě nižší o 1,7 %). Je to první meziroční růst cen po 15 měsících.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly nižší o 1,8 % (v dubnu o 1,7 %). Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 8,4 %, za služby v oblasti nemovitostí o 3,1 % a za telekomunikační služby o 2,0 %. Vyšší byly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 14,0 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby klesly o 0,8 %.

Ceny průmyslových výrobců v EU – v dubnu 2010*

V zemích Evropské unie (EU 27) podle údajů zveřejněných Eurostatem ceny průmyslových výrobců v dubnu meziměsíčně stouply o 1,0 % (v březnu o 0,8 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce vzrostly ceny v Maďarsku (o 3,0 %), v Lotyšsku (o 2,8 %), v Bulharsku (o 1,9 %) a v Řecku (o 1,4 %). V Německu se ceny zvýšily o 0,8 % a na Slovensku o 0,6 %. Ceny se snížily pouze ve Švédsku (o 0,4 %) a na Maltě se ceny nezměnily.

Meziročně ceny v EU 27 v dubnu stouply o 3,7 % (v březnu o 1,7 %). Ceny se nejvíce zvýšily na Maltě (o 16,7 %), v Řecku (o 9,1 %), ve Spojeném království (o 8,5 %) a v Dánsku (o 6,6 %). V Německu ceny vzrostly o 0,5 %. Pokles cen byl zaznamenán pouze v Lotyšsku a na Slovensku (shodně o 4,5 %).

* předběžná data
Metodické poznámky:
Kontaktní osoba: Ing. Miloslav Berá nek, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Mgr. Hana Sýkorová, tel. 274 054 101, e-mail: hana.sykorova@czso.cz
Zdroj dat: zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen stavebních prací - poslední k. d. sledovaného měsíce / 5. p. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Indexy cen stavebních prací se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 7001 - 10 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 10 Indexy cen výrobců - základní informace
7004 - 10 Indexy cen průmyslových výrobců
7005 - 10 Indexy cen zemědělských výrobců
7008 - 10 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
(Internet : /csu/czso/katalog-produktu
/csu/czso/1-ep-7 )  • cipc061510.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.06.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz