Indexy cen výrobců - září 2010

Meziroční růst cen zemědělských výrobců

15.10.2010
Kód: r-7001-10
 
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 3,5 %, průmyslových výrobců o 0,3 % a ceny tržních služeb o 1,2 %. Ceny stavebních prací se nezměnily.
Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 16,4 % a průmyslových výrobců o 2,4 %. Ceny stavebních prací byly nižší o 0,2 %, tržních služeb o 0,8 %.


* * *

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců vzrostly v úhrnu o 3,5 %. Ceny v rostlinné výrobě se zvýšily o 6,4 % v důsledku růstu cen obilovin (zejména pšenice) o 14,9 %. Dále vzrostly ceny olejnin o 8,0 % a brambor o 9,2 % (průmyslové). Klesly ceny ovoce o 16,3 % a zeleniny o 3,4 %. V živočišné výrobě se zvýšily ceny o 0,4 %. Vzrostly ceny mléka o 1,3 % a vajec o 6,5 %, ceny prasat klesly o 1,7 % a drůbeže o 0,1 %. Ceny skotu se nezměnily.

Ceny průmyslových výrobců stouply o 0,3 % (v srpnu klesly o 0,4 %). Růst cen byl způsoben především zvýšením cen obilovin. To se projevilo ve stoupajících cenách potravinářských výrobků o 0,8 %, a to především u cen průmyslových krmiv o 7,8 % a mlýnských a škrobárenských výrobků o 5,6 %. Dále rostly ceny nerostných surovin a chemických látek a výrobků, shodně o 1,2 %. Významněji se snížily ceny v odvětví pryžových a plastových výrobků o 0,5 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů nezměnily , ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,5 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 1,2 %. Vzrostly především ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 9,4 % a finanční služby o 3,6 %. Dále se zvýšily ceny za poštovní a kurýrní služby, a to o 1,7 %. Ceny za služby v oblasti zaměstnání byly nižší o 1,2 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby vzrostly o 0,3 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 16,4 % (v srpnu o 8,8 %). Ceny v rostlinné výrobě vzrostly o 26,0 %. Výrazně se zvýšily ceny obilovin o 33,7 %, brambor o 48,6 %, ovoce o 24,7 % a zeleniny o 54,7 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 7,1 % v důsledku vyšších cen mléka o 26,7 %. Nižší byly ceny drůbeže o 1,4 %, vajec o 7,7 % a prasat o 8,3 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 2,4 % (v srpnu o 1,8 %). Nejvíce vzrostly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 24,7 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 10,3 % a chemických látek a výrobků o 9,3 %. Ceny dopravních prostředků klesly o 3,5 %, potravinářských výrobků o 1,0 % (v srpnu o 2,1 %).
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce stouply ceny energií o 5,6 %, nejvíce klesly ceny zboží krátkodobé spotřeby o 2,0 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů byly nižší o 0,2 % (v srpnu o 0,3 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 2,2 % (v srpnu o 2,4 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly nižší o 0,8 % (v srpnu o 1,0 %). Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 5,8 % a za architektonické a inženýrské poradenství o 1,1 %. Vyšší byly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 8,3 % a za poštovní a kurýrní služby o 3,1 %. Ceny za nákladní dopravu vzrostly o 1,2 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby klesly o 0,1 %.

Ceny průmyslových výrobců v EU – v srpnu 2010*

V zemích Evropské unie (EU 27) se podle údajů zveřejněných Eurostatem ceny průmyslových výrobců v srpnu meziměsíčně nezměnily (v červenci stouply o 0,2 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce vzrostly ceny v Estonsku (o 1,3 %), v Bulharsku (o 0,7 %) a v Belgii (o 0,6 %). Na Slovensku vzrostly ceny o 0,2 % a v Německu zůstaly beze změny. Ceny se snížily jen ve Spojeném království (o 0,5 %), v České republice (o 0,4 %), v Nizozemsku (o 0,3 %) a ve Finsku (o 0,2 %).

Meziročně ceny v EU 27 v srpnu stouply o 3,9 % (v červenci o 4,5 %). Ceny se nejvíce zvýšily na Maltě (o 14,3 %), v Maďarsku (o 10,4 %) a v Bulharsku (o 10,0 %). V Německu ceny vzrostly o 3,2 %. Ceny klesly pouze na Slovensku (o 0,4 %).

* předběžná data

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů cen výrobců ve 3. čtvrtletí 2010Metodické poznámky:
Kontaktní osoba: Ing. Miloslav Beránek, t el. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Ing. Jiří Šulc, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Zdroj dat: zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen stavebních prací - poslední k. d. sledovaného měsíce / 5. p. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Indexy cen stavebních prací se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 7001 - 10 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 10 Indexy cen výrobců - základní informace
7004 - 10 Indexy cen průmyslových výrobců
7005 - 10 Indexy cen zemědělských výrobců
7008 - 10 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
(Internet : /csu/czso/katalog-produktu
/csu/czso/1-ep-7 )  • cipc101510.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.10.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz