Indexy cen výrobců - prosinec 2012

Výrazněji rostly pouze ceny zemědělských výrobců

15.01.2013
Kód: r-7001-12
 
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 0,9 %. Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,3 %, ceny stavebních prací o 0,1 % a ceny tržních služeb o 1,2 %.
Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 15,9 %, průmyslových výrobců o 1,2 %. Nižší byly ceny stavebních prací o 0,7 % a tržních služeb o 1,9 %.
V průměru za celý rok 2012 v porovnání s rokem 2011 byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 4,1 % a průmyslových výrobců o 2,1 %. Ceny stavebních prací a tržních služeb byly shodně nižší o 0,6 %.

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců vzrostly o 0,9 %. V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 1,2 %, vzrostly ceny obilovin o 1,1 %, olejnin o 1,7 %, ovoce o 3,1 %, brambor o 5,9 % a zeleniny o 10,0 %. Ceny v živočišné výrobě se zvýšily o 0,6 %. Vzrostly ceny vajec o 1,0 %, drůbeže o 1,1 % a mléka o 2,5 %. Ceny prasat klesly o 2,1 % a skotu o 1,3 %.

Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,3 %. Ceny koksu a rafinovaných ropných produktů se snížily o 3,1 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,4 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,3 %. Klesly především ceny rostlinných a živočišných olejů a tuků o 3,6 % a naopak se zvýšily ceny mlýnských a škrobárenských výrobků o 2,4 %. Zvýšily se ceny textilu, oděvů a usní o 0,4 % a pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 0,1 %, z toho ceny betonových, cementových a sádrových výrobků vzrostly o 1,1 %.

Ceny stavebních prací (dle odhadů) se snížily o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se nezměnily.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se snížily o 1,2 % především v důsledku snížení cen za reklamní služby a průzkum trhu o 9,4 %. Dále klesly ceny za služby v oblasti nemovitostí o 0,7 % a ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 0,3 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se snížily o 0,1 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 15,9 % (v listopadu o 14,6 %). V rostlinné výrobě vzrostly ceny o 27,6 %, zvýšily se ceny brambor o 50,9 %, zeleniny o 49,9 %, obilovin o 32,9 % a olejnin o 23,7 %. Ceny ovoce stouply o 3,4 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 3,1 %. Zvýšily se ceny vajec o 25,8 % a prasat o 13,8 %. Ceny skotu byly vyšší o 10,1 %, drůbeže o 10,0 %. Ceny mléka klesly o 8,6 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 1,2 % (v listopadu o 1,6 %). Cenovou hladinu významně ovlivnil růst cen chemických látek a výrobků o 11,3 %. Vzrostly také ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 4,1 %, z toho u průmyslových krmiv o 19,8 % a masa a masných výrobků o 6,2 %. Ceny koksu a rafinovaných ropných produktů se zvýšily o 2,4 %. Snížily se ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 2,2 %, těžby a dobývání o 3,7 % a dopravních prostředků o 1,1 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny zboží krátkodobé spotřeby o 2,3 %, ceny zboží dlouhodobé spotřeby klesly o 0,7 %.

Ceny stavebních prací byly dle odhadů nižší o 0,7 % (v listopadu o 0,6 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,4 % (v listopadu o 0,2 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly nižší o 1,9 % (v listopadu o 1,0 %). Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 13,2 %, za architektonické a inženýrské služby o 2,8 % a za telekomunikační služby o 1,0 %. Vyšší byly ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 3,3 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly nižší o 0,4 % (v listopadu o 0,3 %).

Vývoj v roce 2012

Ceny zemědělských výrobců v průměru za celý rok 2012 v porovnání s rokem 2011 byly vyšší o 4,1 % (v roce 2011 o 19,1 %). Ceny rostlinných výrobků vzrostly o 3,4 % a živočišných o 5,2 %. Vyšší byly ceny vajec o 55,6 %, prasat o 17,0 %, zeleniny o 12,4 %, skotu o 10,0 % a obilovin o 5,0 %. Ceny brambor klesly o 28,6 % a mléka o 5,9 %.

Ceny průmyslových výrobců se v průměru za rok 2012 meziročně zvýšily o 2,1 % (v roce 2011 o 5,6 %). Ceny koksu a rafinovaných ropných produktů se zvýšily o 10,3 %, chemických látek a výrobků o 7,0 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 3,5 %. Klesly ceny těžby a dobývání o 1,9 % a elektrických zařízení o 0,7 %.

Ceny stavebních prací byly nižší o 0,6 % (v roce 2011 o 0,5 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 1,1 % (v roce 2011 růst o 2,8 %).

V roce 2012 byly ceny tržních služeb v podnikatelské sféře nižší o 0,6 % (v roce 2011 vzrostly o 0,9 %). Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 3,1 %, dále za architektonické a inženýrské služby o 2,6 % a za telekomunikační služby o 0,8 %. Vyšší byly ceny za služby v oblasti nákladní dopravy o 0,8 %, za služby v oblasti programování a poradenství o 1,2 % a za ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 2,4 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly nižší o 0,2 %.

Ceny průmyslových výrobců v EU – v listopadu 2012*

V zemích Evropské unie (EU27), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v listopadu meziměsíčně klesly o 0,2 % (v říjnu vzrostly o 0,1 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, se nejvíce snížily ceny v Řecku o 0,9 %, v Litvě, v Maďarsku a v Portugalsku shodně o 0,6 %. V Polsku ceny klesly o 0,3 %, v Rakousku o 0,2 %, v Německu a na Slovensku shodně o 0,1 %. V České republice ceny vzrostly o 0,1 %. Největší růst cen byl zaznamenán v Dánsku o 0,7 % a v Belgii o 0,6 %.

Meziročně ceny v EU27 vzrostly v listopadu o 1,9 % (v říjnu o 2,5 %). Ceny se nejvíce zvýšily v Bulharsku o 6,4 %, na Kypru o 5,6 %, v Belgii a v Rumunsku shodně o 5,3 %. Na Slovensku ceny vzrostly o 3,8 %, v České republice o 1,6 %, v Německu o 1,4 %, v Polsku o 1,2 % a v Rakousku o 0,3 %. Pokles cen byl zaznamenán pouze ve Švédsku o 1,6 %.

* předběžná data

Český statistický úřad připravil standardní revizi výpočtu indexů cen zemědělských výrobců a indexů cen tržních služeb.
Cenové indexy zemědělských výrobců budou od ledna 2013 počítány na nových váhových schématech odvozených od průměru tržeb za roky 2009, 2010 a 2011. Indexy budou počítány k novému základu průměr roku 2010 = 100. Zveřejněné indexy za roky 2010, 2011 a 2012 budou zrevidovány.
Cenové indexy tržních služeb budou od ledna 2013 počítány na nových vahách, založených na struktuře tržeb roku 2011. Nově vypočtené indexy k základu průměr roku 2011 = 100 budou řetězeny ke stávajícímu cenovému základu průměr roku 2005 = 100, čímž bude zajištěno pokračování dosavadních časových řad indexů. Dosud publikované indexy nebudou revidovány.

Zveřejnění cenových indexů za leden 2013 bude posunuto v souladu s katalogem produktů 2013 o jeden týden na 22. 2. 2013.

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí roku 2012 a v roce 2012


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 700144 - 12 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 12 Indexy cen výrobců - základní informace
700444 - 12 Indexy cen průmyslových výrobců
700544 - 12 Indexy cen zemědělských výrobců
700844 - 12 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: /csu/czso/1-ep-7
/csu/czso/katalog-produktu
Termín zveřejnění další RI: 22. 2. 2013  • cipc011513.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 5 Indexy cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (změny proti bazickému roku)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.01.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz