Indexy cen výrobců - březen 2016

Meziroční pokles cen v zemědělství a průmyslu zrychlil

18.04.2016
Kód: 011047-16
 

Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců klesly o 2,1 % a ceny tržních služeb se zvýšily o 0,6 %. Ceny průmyslových výrobců a stavebních prací se nezměnily. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 4,6 % a průmyslových výrobců o 4,5 %, ceny tržních služeb se nezměnily. Ceny stavebních prací byly vyšší o 1,3 %.
 

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se snížily o 2,1 %. Klesly ceny ovoce o 7,3 %, mléka o 3,5 %, obilovin o 3,4 % a brambor o 2,4 %. Dále byly nižší ceny drůbeže a zeleniny shodně o 2,1 %, prasat jatečných o 1,9 % a olejnin o 1,4 %. Vzrostly ceny skotu o 0,9 % a vajec o 0,2 %.

Ceny průmyslových výrobců zůstaly v úhrnu beze změny. Po devíti měsících poklesů výrazněji vzrostly ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů. Zvýšily se ceny základních farmaceutických výrobků o 0,6 %. Ceny v oddílu elektrických zařízení a v oddílu nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu byly vyšší shodně o 0,1 %. Klesly ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 1,1 %, z toho ceny zpracovaného masa a výrobků z masa o 1,3 % a mléčných výrobků o 1,8 %.  Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků byly nižší o 0,4 % a chemických látek a výrobků o 0,9 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů se nezměnily, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,2 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře vzrostly o 0,6 % v důsledku zvýšení cen za reklamní služby a průzkum trhu o 9,1 %. Dále vzrostly ceny v oblasti programování a poradenství o 0,5 %, klesly ceny za pojištění, zajištění a penzijní financování o 0,5 % a v pozemní dopravě o 0,4 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se nezměnily.
 

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 4,6 % (v únoru o 2,9 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 0,6 % v důsledku růstu cen zeleniny o 67,0 % a brambor o 47,8 %. Ceny ovoce vzrostly o 6,7 % a olejnin o 1,9 %. V živočišné výrobě klesly ceny o 9,9 %. Ceny mléka byly nižší o 16,6 %, vajec o 8,5 % a jatečných prasat o 8,7 %. Vzrostly jen ceny skotu, a to o 0,3 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 4,5 % (v únoru o 4,0 %). Nižší byly zejména ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů. Klesly ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 5,8 % a ceny v oddílu elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 4,1 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 6,2 %. Ceny těžby a dobývání se snížily o 6,5 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 2,5 %. Vzrostly ceny vody, její úpravy a rozvodu o 0,5 % a ceny v oddílu nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 0,1 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce snížily ceny energií o 10,8 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,3 % (stejně jako v únoru). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly nižší o 1,7 % (v únoru o 1,4 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se nezměnily (v únoru nižší o 0,1 %). Klesly ceny za služby v pozemní dopravě o 0,9 % a za pojištění, zajištění a penzijní financování o 4,4 %. Vyšší byly ceny za architektonické a inženýrské služby o 3,4 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly nižší o 0,1 % (v únoru o 0,2 %).
 

Ceny průmyslových výrobců v EU – v únoru 2016*

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v únoru meziměsíčně snížily o 0,6 % (v lednu o 1,1 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce klesly ceny v Estonsku o 5,2 %, v Nizozemsku o 2,8 % a v Dánsku o 2,6 %. Na Slovensku se ceny snížily o 1,7 %, v Rakousku o 0,9 %, v České republice o 0,6 %, v Polsku a v Německu shodně o 0,5 %. Ceny vzrostly pouze v Portugalsku o 0,4 % a ve Velké Británii o 0,1 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v únoru nižší o 4,2 % (v lednu o 3,0 %). Ceny se snížily ve všech zemích EU. Nejvíce klesly ceny v Nizozemsku o 10,5 %, v Řecku o 9,9 %, v Dánsku a na Kypru shodně o 6,4 %. Na Slovensku byly ceny nižší o 4,8 %, v Rakousku o 4,2 %, v České republice o 4,0 %, v Německu o 3,0 %  a v Polsku o 2,3 %.
 

* předběžná data
 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 16 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011039 - 16 Indexy cen výrobců - základní informace
011044 - 16 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 16 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 16 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 16. 5. 2016

 


Související analýza: Vývoj indexů cen výrobců - 1. čtvrtletí 2016

  • cipc041816.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
  • Tab. 3 Rozklad přírůstku Indexu cen průmyslových výrobců v procentních bodech
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací - odhady (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
  • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 18.04.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz