Indexy cen výrobců - duben 2015

Výrazný meziroční pokles cen zemědělských výrobců pokračoval

19.05.2015
Kód: 011047-15
 

Meziměsíčně vzrostly ceny průmyslových výrobců o 0,4 %, stavebních prací o 0,1 % a tržních služeb o 0,5 %. Ceny zemědělských výrobců klesly o 0,2 %. Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 10,0 % a průmyslových výrobců o 2,6 %. Ceny stavebních prací byly vyšší o 1,0 %, ceny tržních služeb o 0,1 %.

 

Meziměsíční srovnání:
Ceny zemědělských výrobců se snížily o 0,2 %. Klesly ceny mléka o 1,2 % a vajec o 6,2 %. Vyšší byly ceny čerstvé zeleniny o 22,6 %, ovoce o 5,9 % a drůbeže o 3,7 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,4 %. Zvýšily se ceny v oddílu chemických látek a výrobků o 6,2 % a v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů o 2,3 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 0,3 %. Klesly ceny pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 0,4 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,2 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,5 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 5,7 % a za architektonické a inženýrské služby o 1,3 %. Snížily se ceny za služby v oblasti nemovitostí o 0,3 % a za služby v oblasti zaměstnání o 3,5 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se nezměnily.

 

Meziroční srovnání:
Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 10,0 % (v březnu o 9,9 %). V rostlinné výrobě se snížily ceny o 11,1 %. Klesly ceny brambor o 31,9 %, ovoce o 12,6 %, olejnin o 11,0 % a obilovin o 8,9 %. Ceny čerstvé zeleniny se zvýšily o 10,3 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 8,7 % v důsledku poklesu cen mléka o 14,6 %, jatečných prasat o 10,8 % a vajec o 3,1 %. Vzrostly ceny skotu o 3,5 % a drůbeže o 3,0 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 2,6 % (v březnu o 2,9 %). V oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů klesly ceny o 22,2 % a  v oddílu chemických látek a výrobků o 9,6 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly nižší o 2,5 %, z toho ceny mléčných výrobků o 8,5 %, masa a masných výrobků o 2,5 % a ostatních potravinářských výrobků o 5,4 %. Vzrostly ceny vody, její úpravy a rozvodu o 3,4 % a nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 1,8 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce snížily ceny energií o 6,3 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,0 % (stejně jako v březnu po zpřesnění). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,2 % (stejně jako v březnu).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 0,1 % (v březnu stagnovaly). Vzrostly ceny za poštovní a kurýrní služby o 6,9 %, za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 4,3 % a za vydavatelské služby o 2,9 %. Nižší byly ceny za informační služby o 1,5 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se nezměnily (stejně jako v březnu).

 

Ceny průmyslových výrobců v EU – v březnu 2015*
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v březnu meziměsíčně zvýšily o 0,2 % (v únoru o 0,6 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce vzrostly ceny v Irsku o 2,6 % a v Belgii o 1,7 %. Na Slovensku se ceny zvýšily o 0,7 %, v Polsku o 0,4 % a v Německu o 0,1 %. Nejvíce se ceny snížily na Kypru o 3,3 %.

Meziročně se ceny v EU28 v březnu snížily o 2,9 % (v únoru o 3,4 %). Nejvíce klesly ceny v Litvě o 9,1 %, ve Velké Británii o 7,6 % a v Nizozemsku o 6,5 %. Na Slovensku se ceny snížily o 3,3 %, v České republice o 2,9 %, v Polsku o 2,6 %, v Německu o 1,6 % a v Rakousku o 1,5 %. Ceny významněji vzrostly pouze v Lucembursku o 1,2 %.
 

* předběžná data
 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 15 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011039 - 15 Indexy cen výrobců - základní informace
011044 - 15 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 15 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 15 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 16. 6. 2015

 

  • cipc051915.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací - odhady (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
  • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 19.05.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz