Indexy cen výrobců - březen 2019

Meziročně významně vzrostly ceny energií

16.04.2019
Kód: 011047-19
 

Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 0,3 %, průmyslových výrobců o 0,5 %, stavebních prací o 0,9 % a tržních služeb pro podniky o 1,1 %. Meziročně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 8,1 %, průmyslových výrobců o 3,8 %, stavebních prací o 4,8 % a tržních služeb pro podniky o 2,8 %.

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,3 %. Vzrostly ceny vajec o 2,8 %, olejnin o 1,1 % a obilovin o 0,3 %. Ceny zeleniny a jatečných prasat shodně klesly o 0,3 %, mléka o 0,5 %, drůbeže o 1,6 % a ovoce o 5,5 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 0,5 %. Nejvíce vzrostly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Významně se zvýšily zejména ceny v odvětví elektřiny, plynu a páry o 0,9 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 1,3 %. Ceny chemických látek a výrobků byly vyšší o 1,4 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku zůstaly v úhrnu beze změny, z toho se snížily ceny nápojů o 0,6 % a zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 0,3 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,9 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,6 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 1,1 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 11,1 %, za služby v oblasti zaměstnání o 2,9 % a za služby související se stavbami a úpravou krajiny o 2,4 %. Dále se zvýšily ceny za bezpečnostní a pátrací služby o 2,0 %, za poštovní a kurýrní služby o 1,6 %, za služby v pozemní dopravě o 1,1 % a za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 1,0 %. Ceny za poradenství v oblasti řízení klesly o 0,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,5 %.

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 8,1 % (v únoru o 8,2 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 15,0 %. Ceny zeleniny byly vyšší o 58,5 %, brambor o 42,8 %, obilovin o 19,6 % a olejnin o 12,4 %, ceny ovoce klesly o 32,8 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 0,1 %, vzrostly ceny mléka o 2,5 % a drůbeže o 0,6 %. Ceny vajec byly nižší o 8,4 %, skotu o 4,0 % a jatečných prasat o 1,0 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 3,8 % (v únoru o 3,6 %). Vyšší byly především ceny v odvětví elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 8,4 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 11,2 %. Zvýšily se také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 2,9 %, z toho nápojů o 3,7 %, pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 5,0 %, mléčných výrobků o 4,0 % a mlýnských a škrobárenských výrobků o 11,5 %. Ceny pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků vzrostly o 3,7 %, z toho ceny betonových, cementových a sádrových výrobků o 8,0 % a stavebních výrobků z jílovitých materiálů o 16,2 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny energií o 8,6 % (v únoru o 7,3 %).

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 4,8 % (v únoru o 4,0 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 5,0 % (stejně jako v únoru).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,8 % (v únoru o 2,4 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 11,0 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 7,0 %, za poradenství v oblasti řízení o 6,5 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 5,8 % a za bezpečnostní a pátrací služby o 4,0 %. Vyšší byly dále ceny za poštovní a kurýrní služby o 3,9 %, za architektonické a inženýrské služby o 3,2 % a za služby v pozemní dopravě o 3,1 %. Nižší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,6 % (v únoru o 2,1 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – únor 2019 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v únoru meziměsíčně vzrostly o 0,2 % (v lednu o 0,3 %). Nejvíce se zvýšily ceny na Slovensku o 1,8 %. V Polsku ceny vzrostly o 0,5 %, v České republice o 0,3 % a v Rakousku o 0,1 %. V Německu se ceny nezměnily. Nejvíce klesly ceny v Estonsku o 1,5 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v únoru vyšší o 3,1 % (v lednu o 2,9 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Lotyšsku o 6,6 %. Na Slovensku byly ceny vyšší o 4,0 %, v České republice o 3,6 %, v Polsku o 2,9 %, v Německu o 2,8 % a v Rakousku o 2,4 %. Ceny neklesly v žádné ze zemí Evropské unie.

_____________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 19 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 19 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 19 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 19 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 20. 5. 2019


Související analýza: Vývoj indexů cen výrobců - 1. čtvrtletí 2019

 • cipc041619.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Tiskové sdělení: Meziročně významně vzrostly ceny energií
 • Vyjádření Vladimíra Klimeše z odboru statistiky cen ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.04.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz