Indexy cen výrobců - říjen 2022

Ceny všech výrobců meziročně zmírnily růst

16.11.2022
Kód: 011047-22
 

Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců klesly o 3,0 % a meziročně byly vyšší o 27,1 %. Ceny průmyslových výrobců se zvýšily meziměsíčně o 0,6 % a meziročně o 24,1 %. Ceny stavebních prací vzrostly meziměsíčně o 0,3 % a meziročně o 12,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně zvýšily o 0,1 % a meziročně o 6,3 %.

„V říjnu ceny všech výrobců zpomalily meziroční růst. Ceny zemědělských výrobců se meziročně zvýšily o více než 27 % a ceny průmyslových výrobců o více než 24 %. Ceny stavebních prací meziročně vzrostly dle odhadů o 12 % a ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 6,3 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně snížily o 3,0 %. Klesly ceny ovoce o 11,4 %, brambor o 7,7 %, čerstvé zeleniny o 5,4 %, olejnin o 2,9 % a skotu o 0,4 %. Zvýšily se ceny vajec o 10,6 %, jatečných prasat o 3,4 %, mléka o 3,1 % a obilovin o 2,4 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 27,1 % (v září o 33,6 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 23,6 %. Vyšší byly ceny obilovin o 49,3 %, brambor o 26,7 %, olejnin o 24,6 % a čerstvé zeleniny o 19,9 %. Ceny ovoce klesly o 10,1 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 35,4 %. Vzrostly ceny jatečných prasat o 52,4 %, vajec o 42,1 %, mléka o 34,6 %, drůbeže o 28,6 % a  skotu o 24,1 %.

Meziměsíčně ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,6 %. Zvýšily se zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 2,2 %, z toho ostatních potravinářských výrobků o 7,7 %. Vzrostly ceny těžby a dobývání o 2,2 % a dřeva, papíru a tisku o 1,5 %. Ceny v odvětví elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu klesly o 2,8 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 3,9 % (zejména v důsledku odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje od 1. 10. 2022). Ceny průmyslových výrobců meziročně vzrostly o 24,1 % (v září o 25,8 %). Vyšší byly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu se zvýšily o 56,8 %, chemických látek a výrobků o 26,9 %, těžby a dobývání o 24,5 % a pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 21,0 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 25,8 %, z toho ceny mlýnských a škrobárenských výrobků o 57,0 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny energií o 49,3 % a zboží krátkodobé spotřeby o 23,0 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií se meziročně zvýšily o 15,7 % (v září o 15,8 %).

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,2 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 12,0 % (v září po zpřesnění o 12,6 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 17,6 % (v září o 18,3 %).

Ceny tržních služeb pro podniky meziměsíčně vzrostly o 0,1 %. Zvýšily se ceny za služby v oblasti zaměstnání o 1,1 %, za právní a účetnické služby o 0,9 % a za informační služby o 0,6 %. Ceny za pozemní dopravu, za služby v oblasti nemovitostí a za architektonické a inženýrské služby shodně vzrostly o 0,4 %. Klesly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě, a to o 0,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 6,3 % (v září o 6,8 %). Vzrostly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 15,1 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 15,0 % a za služby v oblasti zaměstnání o 14,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 5,8 % (v září o 5,9 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – září 2022 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU), se podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v září meziměsíčně zvýšily o 1,5 % (v srpnu o 4,9 %). Nejvíce vzrostly ceny v Bulharsku o 9,2 % a na Slovensku o 8,9 %. V Rakousku byly ceny vyšší o 3,1 %, v Německu o 2,4 % a v Česku o 1,2 %. V Polsku se ceny snížily o 0,1 %. Nejvíce ceny klesly v Irsku o 18,9 %.

V září se meziročně zvýšily ceny v EU o 41,4 % (v srpnu o 43,1 %). Ceny byly vyšší ve všech zemích EU. Nejvíce vzrostly ceny v Bulharsku o 78,2 % a v Maďarsku o 67,5 %. Na Slovensku se ceny zvýšily o 62,8 %, v Německu o 46,9 %, v Polsku o 32,8 %, v Rakousku o 31,9 % a v Česku o 25,8 %.

_________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail:
jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek,
oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 22 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 22 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 22 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 22 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI: 16. 12. 2022

 • cipc111622.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.11.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz