Indexy cen výrobců - září 2011

Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně rostly

17.10.2011
Kód: r-7001-11
 
Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 2,2 %, ceny stavebních prací se nezměnily. Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 0,2 %, ceny tržních služeb o 0,8 %.
Meziročně byly vyšší ceny zemědělských výrobců o 9,9 %, průmyslových výrobců o 5,6 % a tržních služeb o 0,5 %. Ceny stavebních prací byly nižší o 0,6 %.


* * *

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců klesly v úhrnu o 2,2 %. Ceny v rostlinné výrobě se snížily o 4,6 %, ceny obilovin klesly o 2,8 %, brambor o 31,3 % (pozdní brambory). Ceny zeleniny klesly o 4,2 %, ceny ovoce vzrostly o 3,6 %. V živočišné výrobě se zvýšily ceny o 0,6 %. Vzrostly ceny vajec o 13,0 % a drůbeže o 0,3 %. Ceny prasat, skotu a mléka se shodně zvýšily o 0,1 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,2 %. Zvýšily se ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 1,7 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,8 % a dopravních prostředků o 0,4 %. Klesly ceny chemických látek a výrobků o 1,1 %, těžby a dobývání o 0,3 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,1 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů nezměnily, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,1 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,8 %. Vzrostly ceny za reklamní služby o 8,0 %, ceny za služby v oblasti zaměstnání byly nižší o 6,8 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby klesly o 0,1 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 9,9 % (v srpnu o 16,4 %). Ceny v rostlinné výrobě vzrostly o 11,9 % v důsledku zvýšení cen obilovin o 22,2 % a olejnin o 31,3 %. Ceny ovoce byly vyšší o 25,6 % (jablka). Ceny brambor byly nižší o 37,0 % (pozdní brambory), ceny zeleniny klesly o 31,6 %. V živočišné výrobě se ceny zvýšily o 7,8 %. Vzrostly ceny mléka o 10,8 %, drůbeže o 10,7 %, skotu o 5,2 % a prasat o 2,0 %. Po dvaceti měsících byly meziročně vyšší ceny vajec, a to o 4,2 %.

Ceny průmyslových výrobců stouply o 5,6 % (v srpnu o 5,7 %). Celkový index ovlivnily zejména rostoucí ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 24,0 %, potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 8,4 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 5,9 %. Meziročně klesly pouze ceny počítačů, elektronických a optických přístrojů o 1,5 % a dopravních prostředků o 0,8 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce stouply ceny energií (o 9,2 %).

Ceny stavebních prací dle odhadů byly nižší o 0,6 % (stejně jako v srpnu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 2,6 % (v srpnu o 2,2 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 0,5 % (v srpnu o 0,9 %). Vzrostly především ceny za reklamní služby a průzkum trhu, a to o 5,0 %. Dále byly vyšší ceny v nákladní dopravě o 1,9 % a za architektonické a inženýrské služby o 0,3 %. Nižší byly ceny za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 6,1 %, dále za pojištění o 2,4 % a za telekomunikační služby o 0,3 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly nižší o 0,1 % (v srpnu ještě vyšší o 0,3 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v srpnu 2011*

V zemích Evropské unie (EU 27) podle údajů zveřejněných Eurostatem ceny průmyslových výrobců v srpnu meziměsíčně klesly o 0,2 % (v červenci stouply o 0,4 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, se nejvíce snížily ceny ve Spojeném království o 1,1 %, v Bulharsku o 1,0 % a v Řecku o 0,9 %. V Německu ceny klesly o 0,3 % a v České republice o 0,1 %. Nejvíce vzrostly ceny v Lotyšsku o 0,8 %, v Polsku o 0,4 % a v Maďarsku o 0,3 %. Na Slovensku se zvýšily o 0,1 %.

Meziročně ceny v EU 27 v srpnu vzrostly o 6,7 % (v červenci o 7,1 %). Ceny se nejvíce zvýšily ve Spojeném království o 11,9 %, v Litvě o 10,5 % a v Lotyšsku o 9,4 %. V Polsku ceny vzrostly o 7,0 %, v České republice o 5,7 %, v Německu o 5,4 % a na Slovensku o 1,9 %. K meziročnímu poklesu cen v žádné ze zemí EU 27 nedošlo.

* předběžná data

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů cen výrobců ve 3. čtvrtletí 2011Metodické poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiř í Mrázek, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Ing. Miloslav Beránek, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Mgr. Hana Sýkorová, tel. 274 054 101, e-mail: hana.sykorova@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen stavebních prací - 7. k. d. následujícího měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Indexy cen stavebních prací se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 700144 - 11 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 11 Indexy cen výrobců - základní informace
700444 - 11 Indexy cen průmyslových výrobců
700544 - 11 Indexy cen zemědělských výrobců
700844 - 11 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
(Internet : /csu/czso/katalog-produktu
/csu/czso/1-ep-7 )
Termín zveřejnění další RI: 15. 11. 2011  • cipc101711.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 5 Indexy cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (změny proti bazickému roku)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.10.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz