Indexy cen výrobců - říjen 2012

Ceny zemědělských výrobců meziročně dále rostly

15.11.2012
Kód: r-7001-12
 
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 1,9 %, průmyslových výrobců o 0,2 % a tržních služeb o 0,5 %. Ceny stavebních prací se nezměnily.
Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 12,5 %, průmyslových výrobců o 1,9 %. Nižší byly ceny stavebních prací o 0,6 % a tržních služeb o 1,0 %.

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců vzrostly o 1,9 %. V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 1,6 %, vzrostly ceny obilovin o 2,9 %, zeleniny o 2,2 % a olejnin o 1,0 %. Ceny brambor klesly o 3,8 %. Ceny v živočišné výrobě se zvýšily o 2,2 %, vzrostly ceny vajec o 7,7 %, prasat o 4,3 % a drůbeže o 1,1 %. Poprvé po 14 měsících klesly ceny skotu, a to o 0,5 %.

Ceny průmyslových výrobců na úhrnu stouply o 0,2 %. Vzrostly především ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 1,4 %, z toho ceny mléčných výrobků o 2,6 % a masa a masných výrobků o 2,1 %. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků se zvýšily o 0,4 %. Snížily se ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 2,0 % a textilu, oděvů a usní o 0,7 %.

Ceny stavebních prací (dle odhadů) se nezměnily, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,1 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,5 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 4,8 % a za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 0,6 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,1 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 12,5 % (v září o 10,3 %). V rostlinné výrobě vzrostly ceny o 20,2 %, zvýšily se ceny zeleniny o 27,5 %, obilovin o 24,8 %, olejnin o 15,6 % a brambor o 10,8 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 3,3 %. Stouply ceny vajec o 33,9 % a prasat o 23,1 %. Ceny skotu byly vyšší o 11,0 %, drůbeže o 5,3 %. Ceny mléka klesly o 11,9 %.

Ceny průmyslových výrobců stouply o 1,9 % (v září o 1,7 %). Úroveň cenové hladiny byla ovlivněna růstem cen koksu a rafinovaných ropných produktů o 9,7 %, chemických látek a výrobků o 11,1 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 4,4 %. Ceny průmyslových krmiv stouply o 18,2 %, rostlinných a živočišných olejů a tuků o 16,9 % a masa a masných výrobků o 8,8 %. Snížily se ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 2,1 %, dřeva, papíru a tisku o 1,3 % a dopravních prostředků o 0,6 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce stouply ceny energií o 3,9 %, klesly ceny zboží dlouhodobé spotřeby o 0,4 %.

Ceny stavebních prací byly dle odhadů nižší o 0,6 % (stejně jako v září). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,7 % (v září o 0,6 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly nižší o 1,0 % (v září o 0,5 %). Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 6,2 %, za architektonické a inženýrské služby o 2,8 % a za telekomunikační služby o 1,0 %. Vyšší byly ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 3,9 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly nižší o 0,1 % (v září o 0,2 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v září 2012*

V zemích Evropské unie (EU27), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v září meziměsíčně stouply o 0,3 % (v srpnu o 1,1 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, se nejvíce zvýšily ceny v Dánsku o 1,1 %, v Nizozemsku o 0,9 % a v Portugalsku o 0,6 %. V Rakousku a v Polsku ceny vzrostly shodně o 0,4 %, v Německu a na Slovensku také shodně o 0,3 %, v České republice se ceny nezměnily. Pokles cen byl zaznamenán v Řecku o 0,6 %, ve Španělsku a v Itálii shodně o 0,1 %.

Meziročně ceny v EU27 vzrostly v září o 2,6 % (v srpnu o 2,8 %). Ceny nejvíce stouply v Bulharsku o 6,6 %, na Kypru o 6,3 % a v Rumunsku o 6,0 %. Na Slovensku ceny stouply o 4,2 %, v Polsku o 3,0 %, v České republice a v Německu shodně o 1,7 % a v Rakousku o 0,9 %. Meziročně ceny neklesly v žádné ze zemí Evropské unie.

* předběžná data


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, te l. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Sýkorová, oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 054 101, e-mail: hana.sykorova@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 700144 - 12 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 12 Indexy cen výrobců - základní informace
700444 - 12 Indexy cen průmyslových výrobců
700544 - 12 Indexy cen zemědělských výrobců
700844 - 12 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: /csu/czso/1-ep-7
/csu/czso/katalog-produktu
Termín zveřejnění další RI: 17. 12. 2012  • cipc111512.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 5 Indexy cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (změny proti bazickému roku)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.11.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz