Indexy cen výrobců - červen 2015

Meziměsíční pokles cen v průmyslu po třech měsících růstu

17.07.2015
Kód: 011047-15
 

Meziměsíčně vzrostly ceny stavebních prací o 0,1 % a zemědělských výrobců o 0,3 %. Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,2 % a tržních služeb o 0,4 %. Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 10,6 % a průmyslových výrobců o 2,3 %. Ceny stavebních prací byly vyšší o 1,2 %, ceny tržních služeb o 0,2 %.

Meziměsíční srovnání:
Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,3 %. Vzrostly ceny čerstvé zeleniny o 23,5 %, drůbeže o 4,5 % a prasat jatečných o 1,7 %. Ceny mléka klesly o 5,1 % a obilovin o 0,8 %.

Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,2 %. Snížily se zejména ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků byly nižší o 0,4 % a ceny chemických látek a výrobků o 0,5 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku klesly o 0,1 %. Zvýšily se ceny v oddílu pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 0,6 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se zvýšily o 0,2 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se snížily o 0,4 % v důsledku poklesu cen za reklamní služby a průzkum trhu o 4,5 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se nezměnily.

Meziroční srovnání:
Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 10,6 % (v květnu o 12,1 %). V rostlinné výrobě se snížily ceny o 9,9 %. Klesly ceny brambor o 9,0 %, olejnin o 12,1 % a obilovin o 12,5 %. Ceny čerstvé zeleniny se zvýšily o 5,8 % a ovoce o 18,4 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 11,6 % v důsledku poklesu cen mléka o 19,2 % a jatečných prasat o 14,1 %. Vzrostly ceny skotu o 2,7 %, drůbeže o 2,5 % a vajec o 1,6 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 2,3 % (v květnu o 2,1 %). Klesly především ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 6,3 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku klesly o 2,5 %, z toho ceny mléčných výrobků o 8,3 %, ostatních potravinářských výrobků o 4,7 % a zpracovaného masa a masných výrobků o 3,5 %. Ceny vody, její úpravy a rozvodu vzrostly o 3,4 % a ceny v oddílu nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 1,6 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce snížily ceny energií o 5,9 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,2 % (v květnu o 1,1 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,3 % (v květnu o 0,4 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 0,2 % (stejně jako v květnu). Vzrostly ceny za poštovní a kurýrní služby o 6,9 %, za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 4,3 % a za vydavatelské služby o 3,5 %. Nižší byly ceny za informační služby o 1,3 % a za služby v pozemní dopravě o 2,0 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se nezměnily (v květnu byly vyšší o 0,1 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v květnu 2015*
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v květnu meziměsíčně zvýšily o 0,1 % (v dubnu se nezměnily). Ze zemí
, za které jsou data k dispozici, nejvíce vzrostly ceny v Maďarsku o 1,6 % a v Belgii o 0,8 %. V České republice a na Slovensku se ceny zvýšily o 0,4 %, v Polsku o 0,2 %, v Německu se ceny nezměnily. Nejvíce klesly ceny v Estonsku o 0,9 %, v Nizozemsku o 0,8 % a ve Francii o 0,6 %. V Rakousku se ceny snížily o 0,2 %.

Meziročně se ceny v EU28 v květnu snížily o 2,6 % (v dubnu o 2,7 %). Nejvíce klesly ceny v Litvě o 7,9 %, v Dánsku o 6,9 % a ve Velké Británii o 6,6 %. Na Slovensku se ceny snížily o 3,5 %, v České republice a v Polsku o 2,1 %, v Rakousku o 1,6 % a v Německu o 1,3 %. Ceny vzrostly pouze v Lucembursku o 0,6 % a ve Slovinsku o 0,1 %.

 

* předběžná data

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního
šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace: 011041 - 15 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011039 - 15 Indexy cen výrobců - základní informace
011044 - 15 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 15 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 15 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 18. 8. 2015

 


Související analýza: Vývoj indexů cen výrobců - 2. čtvrtletí 2015

  • cipc071715.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací - odhady (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
  • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.07.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz