Indexy cen výrobců - srpen 2022

Ceny zemědělských a průmyslových výrobců opět zpomalily meziroční růst

16.09.2022
Kód: 011047-22
 

Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců klesly o 2,3 % a meziročně byly vyšší o 38,3 %. Ceny průmyslových výrobců klesly meziměsíčně o 0,1 % a meziročně vzrostly o 25,2 %. Ceny stavebních prací se zvýšily meziměsíčně o 1,3 % a meziročně o 13,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně zvýšily o 0,8 % a meziročně byly vyšší o 6,5 %.

„V srpnu pokračoval meziroční růst cen všech výrobců. Ceny zemědělských výrobců se meziročně zvýšily o více než 38 % a ceny v průmyslu o více než 25 %, přesto byl jejich růst mírnější než v červenci. Ceny stavebních prací meziročně vzrostly dle odhadů o 13,4 % a ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 6,5 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně snížily o 2,3 %. Klesly ceny brambor o 31,2 %, obilovin o 6,3 % a olejnin o 3,2 %. Zvýšily se ceny mléka o 2,3 %, drůbeže o 1,6 % a prasat o 0,9 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 38,3 % (v červenci o 39,8 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 47,4 %. Vyšší byly ceny obilovin o 58,3 %, olejnin o 42,9 %, ovoce o 39,7 %, brambor o 12,0 % a čerstvé zeleniny o 6,6 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 28,0 %. Vzrostly ceny vajec o 30,6 %, mléka o 30,5 %, skotu o 26,6 %, drůbeže o 26,3 % a jatečných prasat o 23,2 %.

Ceny průmyslových výrobců po sedmi měsících růstu meziměsíčně klesly o 0,1 %, a to vlivem snížení cen v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Nižší byly ceny chemických látek a výrobků o 3,3 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,6 %. V odvětví elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu ceny vzrostly o 3,3 %, z toho elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 4,4 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 0,8 %, z toho mléčných výrobků o 1,6 %, naopak ceny rostlinných a živočišných olejů a tuků klesly o 4,0 %. V odvětví dopravních prostředků ceny vzrostly o 0,8 %. Ceny průmyslových výrobců byly meziročně vyšší o 25,2 % (v červenci o 26,8 %). Vzrostly především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu se zvýšily o 54,3 %, chemických látek a výrobků o 38,9 %, těžby a dobývání o 28,8 % a pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 22,0 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 22,6 %, z toho ceny mlýnských a škrobárenských výrobků o 59,1 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny energií o 53,3 % a meziproduktů o 21,9 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií se meziročně zvýšily o 16,4 % (v červenci o 18,0 %).

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 1,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,3 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 13,4 % (v červenci o 13,0 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 19,1 % (v červenci o 21,7 %).

Ceny tržních služeb pro podniky meziměsíčně vzrostly o 0,8 % v důsledku růstu cen za reklamní služby a průzkum trhu o 8,0 %. Zvýšily se ceny za architektonické a inženýrské služby o 1,5 %, za služby v pozemní dopravě o 0,6 % a za služby v oblasti programování a poradenství a související služby o 0,5 %. Klesly ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, a to o 0,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 6,5 % (v červenci o 6,3 %). Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 20,7 %, za služby v oblasti zaměstnání o 18,9 % a za skladování a podpůrné služby v dopravě o 15,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 5,8 % (v červenci o 5,5 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – červenec 2022 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v červenci meziměsíčně zvýšily o 3,7 % (v červnu o 1,5 %). Nejvíce vzrostly ceny v Irsku o 26,1 %. V Německu byly ceny vyšší o 5,6 %, v Rakousku o 2,4 %, na Slovensku o 2,1 %, v Polsku o 1,5 % a v Česku o 0,3 %. Ceny se nejvíce snížily v Portugalsku o 1,5 % a ve Švédsku o 1,2 %.

V červenci meziročně vzrostly ceny v EU o 37,8 % (v červnu o 36,3 %). Ceny byly vyšší ve všech zemích EU. Nejvíce vzrostly ceny v Rumunsku o 67,4 %, v Bulharsku o 55,9 % a v Dánsku o 55,1 %. Na Slovensku se ceny zvýšily o 43,5 %, v Německu o 38,1 %, v Polsku o 33,6 %, v Rakousku o 28,3 % a v Česku o 26,8 %.

_________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail:
jiri.sulc@czso.cz

Ing. Miloslav Beránek,
oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 22 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 22 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 22 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 22 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI: 17. 10. 2022 

 • cipc091622.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.09.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz