Indexy cen výrobců - červenec 2011

Ceny výrobců se meziměsíčně opět snížily

15.08.2011
Kód: r-7001-11
 
Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 2,3 % a ceny tržních služeb o 0,8 %. Ceny průmyslových výrobců a stavebních prací se shodně snížily o 0,1 %.
Meziročně byly vyšší ceny zemědělských výrobců o 23,6 %, průmyslových výrobců o 5,4 % a tržních služeb o 1,0 %. Ceny stavebních prací byly nižší o 0,6 %.


* * *

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců klesly v úhrnu o 2,3 %. Ceny v rostlinné výrobě se snížily o 4,0 %, ceny obilovin klesly o 3,7 %, brambor o 5,7 %, olejnin o 6,2 % a ovoce* o 11,8 %. Ceny zeleniny* vzrostly o 12,6 %. V živočišné výrobě se zvýšily ceny o 0,3 %. Ceny prasat vzrostly o 0,8 %, drůbeže o 1,0 % a vajec o 1,5 %. Po 22 měsících růstu poprvé klesly ceny mléka, a to o 0,1 %, dále se snížily ceny skotu o 0,4 %.

Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,1 %. Cenová hladina se snížila vlivem poklesu cen chemických látek a výrobků o 2,4 %, těžby a dobývání o 1,9 % a koksu a rafinovaných ropných produktů o 0,3 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku stouply o 0,1 %. Nejvíce vzrostly ceny elektrických zařízení, a to o 0,6 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů snížily o 0,1 %. Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,3 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se snížily o 0,8 % v důsledku poklesu cen za reklamní služby a průzkum trhu o 7,2 %. Dále se snížily ceny za služby v oblasti nemovitostí o 0,2 %, vyšší byly ceny v nákladní dopravě o 0,4 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se nezměnily.


Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 23,6 % (v červnu o 27,1 %). Ceny v rostlinné výrobě vzrostly o 40,7 % v důsledku zvýšení cen obilovin o 73,0 % a olejnin o 44,9 %. Ceny brambor byly vyšší o 31,3 % a ovoce o 13,6 %. Ceny zeleniny klesly o 31,3 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 6,3 %. Vzrostly ceny mléka o 12,3 %, drůbeže o 11,9 % a skotu o 4,1 %. Nižší byly ceny vajec o 20,8 % a prasat o 1,8 %. Výrazný meziroční růst byl ovlivněn zejména nižší srovnávací základnou z roku 2010.

Ceny průmyslových výrobců stouply o 5,4 % (v červnu o 5,5 %). Růst celkového indexu byl nejvýznamněji ovlivněn vzestupem cen potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 9,3 %, koksu a rafinovaných ropných produktů o 18,5 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 6,8 %. Meziročně klesly jen ceny dopravních prostředků o 2,7 % a PC, elektronických a optických přístrojů o 3,0 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce stouply ceny energií o 8,2 %, klesly jen ceny výrobků investiční povahy, a to o 0,1 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů byly nižší o 0,6 % (stejně jako v červnu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 2,7 % (v červnu o 2,6 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 1,0 % (stejně jako v červnu). Vzrostly především ceny za reklamní služby a průzkum trhu, a to o 6,4 %. Dále byly vyšší ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 3,9 %, za poštovní a kurýrní služby o 3,0 % a ceny v nákladní dopravě o 2,1 %. Nižší byly ceny za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 6,1 %, dále za pojištění o 2,4 % a za telekomunikační služby o 0,3 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 0,4 % (v červnu o 0,2 %).


Ceny průmyslových výrobců v EU – v červnu 2011*

V zemích Evropské unie (EU 27) podle údajů zveřejněných Eurostatem ceny průmyslových výrobců v červnu meziměsíčně zůstaly beze změny (v květnu klesly o 0,3 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce vzrostly ceny v Lotyšsku o 1,3 %, v Řecku a v Rumunsku shodně o 0,6 % a ve Slovinsku o 0,4 %. Nejvíce klesly ceny v Irsku o 1,2 %, v Dánsku, v Maďarsku a v Nizozemsku shodně o 0,7 %. V České republice se ceny snížily o 0,2 %, na Slovensku se nezměnily, v Německu a v Polsku stouply shodně o 0,1 %. Za Rakousko nejsou data za červen k dispozici.

Meziročně ceny v EU 27 v červnu stouply o 6,9 % (v květnu o 7,1 %). Ceny se nejvíce zvýšily ve Spojeném království o 12,7 %, v Dánsku o 10,6 % a v Bulharsku o 10,1 %. V Polsku ceny vzrostly o 6,9 %, v Německu o 5,6 %, v České republice o 5,5 % a na Slovensku o 2,5 %. Za Rakousko nejsou data za červen k dispozici. K meziročnímu poklesu cen v žádné zemi EU 27 nedošlo.

* meziměsíční vývoj indexu cen odráží mj. i změny váhové struktury (ovoce, zelenina)
** předběžná data
Metodické poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Ing. Miloslav Beránek, tel. 274 052 66 5, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Mgr. Hana Sýkorová, tel. 274 054 101, e-mail: hana.sykorova@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen stavebních prací - 7. k. d. následujícího měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Indexy cen stavebních prací se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 700144 - 11 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 11 Indexy cen výrobců - základní informace
700444 - 11 Indexy cen průmyslových výrobců
700544 - 11 Indexy cen zemědělských výrobců
700844 - 11 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
(Internet : /csu/czso/katalog-produktu
/csu/czso/1-ep-7 )
Termín zveřejnění další RI: 15. 9. 2011  • cipc081511.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 5 Indexy cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (změny proti bazickému roku)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.08.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz