Indexy cen výrobců - listopad 2010

Nejvyšší meziroční růst cen průmyslových výrobců za 25 měsíců

15.12.2010
Kód: r-7001-10
 
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 1,7 % a ceny průmyslových výrobců o 0,5 %. Ceny stavebních prací se nezměnily, ceny tržních služeb klesly o 0,1 %.
Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 23,4 % a průmyslových výrobců o 2,7 %. Ceny stavebních prací byly nižší o 0,3 %, tržních služeb o 1,2 %.


* * *

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců vzrostly v úhrnu o 1,7 %. Ceny v rostlinné výrobě se zvýšily o 2,9 %, vzrostly ceny brambor o 1,5 %, obilovin o 3,2 % a ovoce o 11,5 % (průmyslová jablka). Ceny zeleniny klesly o 2,1 %. V živočišné výrobě se zvýšily ceny o 0,4 %. Shodně vzrostly ceny skotu a drůbeže o 0,8 %, ceny mléka o 2,6 %. Snížily se ceny prasat o 3,2 % a vajec o 3,7 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,5 % (v říjnu se nezměnily). Největší vliv na růst celkového indexu měly stoupající ceny potravinářských výrobků o 0,8 %, a to především ceny pekařských výrobků o 3,7 % a mlýnských a škrobárenských výrobků o 4,6 %. Ceny koksu a rafinovaných ropných produktů stouply o 2,0 % a chemických látek a výrobků o 1,5 %. K poklesu cen došlo pouze u dřeva, papíru a tisku o 0,1 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů již třetí měsíc za sebou nezměnily. Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,6 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se snížily o 0,1 %. Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 0,1 %, dále za služby v oblasti zaměstnání o 0,3 % a za finanční služby o 0,4 % (finanční leasing). Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se nezměnily.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 23,4 % (v říjnu o 21,1 %). Ceny v rostlinné výrobě vzrostly o 39,0 %. Výrazně se zvýšily ceny obilovin o 48,5 %, olejnin o 40,7 %, brambor o 68,9 %, ovoce o 72,5 % a zeleniny o 36,3 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 9,0 % v důsledku vyšších cen mléka o 26,8 %. Dále se zvýšily ceny drůbeže o 1,5 % a skotu o 2,3 %. Nižší byly ceny prasat o 3,9 % a vajec o 18,2 %. Výrazný meziroční růst byl ovlivněn zejména nižší srovnávací základnou z roku 2009.

Ceny průmyslových výrobců stouply o 2,7 % (v říjnu o 2,6 %). Jedná se o nejvyšší růst za posledních 25 měsíců. Výrazně rostly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 19,6 %, chemických látek a výrobků o 12,4 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 9,5 %. Ceny potravinářských výrobků stouply o 1,3 %. Významněji klesly ceny dopravních prostředků o 3,8 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce stouply ceny meziproduktů o 6,0 %, nejvíce klesly ceny výrobků investiční povahy o 1,4 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů byly nižší o 0,3 % (stejně jako v říjnu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 2,7 % (v říjnu o 2,2 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly nižší o 1,2 % (stejně jako v říjnu). Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 7,0 %, za pojištění o 3,8 % a za architektonické a inženýrské poradenství o 1,1 %. Vyšší byly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 4,0 % a za poštovní a kurýrní služby o 3,1 %. Ceny za nákladní dopravu vzrostly o 2,0 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby klesly o 0,4 %.

Ceny průmyslových výrobců v EU – v říjnu 2010*

V zemích Evropské unie (EU 27) podle údajů zveřejněných Eurostatem ceny průmyslových výrobců v říjnu meziměsíčně stouply o 0,5 % (v září o 0,3 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce vzrostly ceny ve Francii a v Nizozemsku (shodně o 0,8 %), v Dánsku, ve Španělsku a ve Švédsku (shodně o 0,6 %). V Německu ceny stouply o 0,4 %. Nejvíce klesly ceny v Irsku (o 0,8 %) a v Lotyšsku (o 0,6 %). Na Slovensku se ceny snížily o 0,1 %.

Meziročně ceny v EU 27 v říjnu stouply o 4,5 % (v září o 4,6 %). Ceny se nejvíce zvýšily na Maltě (o 14,8 %), v Bulharsku (o 10,1 %) a v Maďarsku (o 10,0 %). V Německu ceny vzrostly o 4,1 %. Ceny klesly pouze na Slovensku (o 1,1 %).

* předběžná data
Metodické poznámky:
Kontaktní osoba: Ing. Miloslav Beránek, tel. 274 052 665 , e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Mgr. Hana Sýkorová, tel. 274 054 101, e-mail: hana.sykorova@czso.cz
Zdroj dat: zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen stavebních prací - poslední k. d. sledovaného měsíce / 5. p. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Indexy cen stavebních prací se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 7001 - 10 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 10 Indexy cen výrobců - základní informace
7004 - 10 Indexy cen průmyslových výrobců
7005 - 10 Indexy cen zemědělských výrobců
7008 - 10 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
(Internet : /csu/czso/katalog-produktu
/csu/czso/1-ep-7 )  • cipc121510.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz