Indexy cen výrobců - říjen 2023

Meziroční pokles cen zemědělských výrobců se zmírnil

16.11.2023
Kód: 011047-23
 

Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců vzrostly o 4,2 % a meziročně byly nižší o 9,7 %. Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně snížily o 0,1 %, meziročně byly vyšší o 0,2 %. Ceny stavebních prací vzrostly meziměsíčně o 0,2 % a meziročně o 3,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně zvýšily o 0,3 % a meziročně o 5,3 %.

„V meziročním srovnání ceny v zemědělství klesly téměř o 10 %. Ceny průmyslových výrobců rostly pouze o 0,2 %, ceny stavebních prací dle odhadů o více než 3,5 % a ceny tržních služeb pro podniky přes 5 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně zvýšily o 4,2 %1). Vzrostly ceny jablek o 13,5 %, mléka o 0,7 % a vajec o 0,5 %. Ceny obilovin klesly o 1,2 %, prasat o 2,0 %, skotu o 2,3 %, drůbeže o 5,5 % a brambor o 16,9 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 9,7 % (v září o 13,4 %). V rostlinné výrobě ceny klesly o 10,0 %. Nižší byly ceny olejnin o 34,9 % a obilovin o 34,5 %. Zvýšily se ceny čerstvé zeleniny o 7,3 %, ovoce o 27,4 % a brambor o 41,9 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 9,4 %. Klesly ceny mléka o 18,0 %, drůbeže o 5,6 % a skotu o 2,4 %. Vyšší byly ceny prasat, a to o 8,8 %.

Meziměsíčně se snížily ceny průmyslových výrobců o 0,1 %. Klesly především ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu byly nižší o 0,4 % a ostatních nekovových minerálních výrobků o 0,8 %. Snížily se ceny potravinářských výrobků o 0,7 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 1,0 %, průmyslových krmiv o 2,5 % a mlýnských a škrobárenských výrobků o 2,6 %. Ceny chemických látek a chemických přípravků se zvýšily o 4,7 % a ropy a zemního plynu o 3,6 %. Shodně o 0,5 % vzrostly ceny černého a hnědého uhlí a lignitu a motorových vozidel. Ceny průmyslových výrobců meziročně vzrostly o 0,2 % (v září o 0,8 %). Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu se zvýšily o 7,0 %, černého a hnědého uhlí a lignitu o 62,4 %, motorových vozidel o 3,9 % a oprav, údržby a instalace strojů a zařízení o 9,4 %. Snížily se ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny základních kovů klesly o 15,6 %, dřeva a dřevěných a korkových výrobků o 22,9 %, chemických látek a chemických přípravků o 10,6 % a potravinářských výrobků o 1,9 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se zvýšily především ceny výrobků investiční povahy o 4,5 % a energií o 3,0 %. Klesly pouze ceny meziproduktů, a to o 6,0 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií se meziročně snížily o 0,8 % (v září o 0,2 %). 

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,5 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 3,6 % (v září po zpřesnění o 4,0 %), ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,7 % (v září o 0,1 %).

Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně zvýšily o 0,3 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 3,6 % a za právní a účetní služby o 1,9 %. Ceny za architektonické a inženýrské služby klesly o 0,8 %, ceny za služby v oblasti zaměstnání a ceny za vedení podniků a poradenství v oblasti řízení shodně klesly o 0,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,1 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 5,3 % (v září o 5,1 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 20,9 %, za poštovní a kurýrní služby o 13,2 %, za služby v oblasti programování o 7,5 %, za služby v oblasti nemovitostí o 6,7 % a za reklamní služby o 4,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 5,4 % (v září o 5,5 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – září 2023 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v září meziměsíčně vzrostly o 0,6 % (v srpnu o 0,5 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Lucembursku o 28,5 %. Na Slovensku vzrostly ceny o 0,6 %, v Rakousku o 0,4 % a v Česku o 0,3 %. Ceny meziměsíčně klesly pouze ve Finsku o 0,9 %, na Kypru a v Polsku shodně o 0,3 % a v Německu o 0,2 %. V září se meziročně snížily ceny v EU o 11,2 % (v srpnu o 10,5 %). Ceny klesly nejvíce v Irsku o 38,9 %, v Bulharsku o 32,0 % a v Itálii o 18,3 %. V Německu byly ceny nižší o 14,7 %, v Rakousku o 5,7 % a v Polsku o 2,5 %. Nejvíce se zvýšily ceny v Lucembursku o 23,8 % a v Maďarsku o 7,1 %. Na Slovensku ceny vzrostly o 1,4 % a v Česku o 0,8 %.

____________________
1) Meziměsíční index cen zemědělských výrobců je ovlivňován též změnami struktury vah

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,e-mail:
jiri.sulc@czso.cz

Ing. Miloslav Beránek,
oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,e-mail: miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 23 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 23 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 23 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 23 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI: 18. 12. 2023

 • cipc111623.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2020)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.11.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz