Indexy cen výrobců - prosinec 2018

Ceny průmyslových výrobců se v roce 2018 meziročně zvýšily o 2,0 %

16.01.2019
Kód: 011047-18
 

Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 2,2 % a ceny stavebních prací o 0,2 %. Ceny průmyslových výrobců klesly o 1,1 % a ceny tržních služeb pro podniky o 0,4 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 3,4 %, ceny průmyslových výrobců o 2,4 %, ceny stavebních prací o 4,1 % a ceny tržních služeb pro podniky o 2,2 %.

V průměru za celý rok 2018 v porovnání s rokem 2017 byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 0,1 %, průmyslových výrobců o 2,0 %, stavebních prací o 3,2 % a tržních služeb o 1,8 %.

Meziměsíční srovnání
Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 2,2 %. Vzrostly ceny mléka o 2,9 %, drůbeže o 2,6 %, vajec o 2,4 % a obilovin o 1,4 %. Ceny jatečných prasat se snížily o 1,1 % a skotu o 1,0 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 1,1 %, což byl nejvyšší pokles od ledna roku 2016. Klesly především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Nižší byly také ceny chemických látek a výrobků o 4,9 % a těžby a dobývání o 0,7 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku zůstaly v úhrnu beze změny, snížily se ceny mléčných výrobků o 0,8 %, naopak vzrostly ceny mlýnských a škrobárenských výrobků o 0,8 %. Nepatrně se zvýšily ceny v odvětví textilu, oděvů a usní o 0,3 % a v odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 0,1 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,2 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se snížily o 0,4 %. Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 5,5 % a za služby v oblasti zaměstnání o 3,3 %, dále za architektonické a inženýrské služby o 0,5 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 0,4 % a za služby v pozemní dopravě o 0,2 %. Vzrostly ceny za pojištění, zajištění a penzijní financování, a to o 2,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se nezměnily.

Meziroční srovnání
Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 3,4 % (v listopadu o 0,7 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 11,8 %. Ceny čerstvé zeleniny byly vyšší o 77,6 %, brambor o 51,9 %, obilovin o 16,4 % a olejnin o 4,9 %, ceny ovoce klesly o 50,0 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 6,7 %, klesly ceny vajec o 39,9 %, jatečných prasat o 10,5 %, skotu o 4,7 % a mléka o 3,0 %. Vyšší byly pouze ceny drůbeže, a to 1,6 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 2,4 % (v listopadu o 3,9 %). Vzrostly ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 3,8 %, elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 2,8 % a těžby a dobývání o 8,3 %. Vyšší byly také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 1,0 %, z toho mlýnských a škrobárenských výrobků o 8,6 %, průmyslových krmiv o 4,6 % a nápojů o 3,2 %. Ceny byly vyšší ve všech průmyslových odvětvích.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce vzrostly ceny energií o 4,2 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 4,1 % (stejně jako v listopadu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 4,9 % (v listopadu o 5,1 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,2 % (v listopadu o 2,0 %). Vzrostly ceny za pojištění, zajištění a penzijní financování o 8,2 %, za služby v oblasti zaměstnání o 7,3 %, za poštovní a kurýrní služby o 6,5 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 5,0 %. Vyšší byly ceny za služby v oblasti nemovitostí o 3,0 % a za architektonické a inženýrské služby o 2,4 %. Nižší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 3,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,1 % (v listopadu o 2,0 %).

Průměrný vývoj v roce 2018
Ceny zemědělských výrobců byly v průměru za celý rok 2018 v porovnání s rokem 2017 vyšší o 0,1 % (v roce 2017 o 7,3 %). Ceny rostlinných výrobků vzrostly o 2,5 %, ceny živočišných klesly o 2,8 %. Vyšší byly ceny brambor o 3,2 %, obilovin o 7,4 % a čerstvé zeleniny o 31,4 %, nižší byly ovoce o 26,3 % a olejnin o 5,5 %. V okruhu živočišných výrobků byly nižší ceny drůbeže o 1,3 %, vajec o 9,6 % a prasat jatečných o 16,1 %, ceny mléka vzrostly o 2,1 % a skotu o 0,2 %.

Ceny průmyslových výrobců se v roce 2018 meziročně průměrně zvýšily o 2,0 % (v roce 2017 o 1,8 %). Vzrostly zejména ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny těžby a dobývání byly vyšší o 7,6 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 3,4 % a elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 2,2 %. Ceny dopravních prostředků se snížily o 1,7 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku klesly o 0,1 %, z toho ceny ostatních potravinářských výrobků o 4,4 % a zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 2,8 %, naopak vzrostly ceny mlýnských a škrobárenských výrobků o 3,5 %, průmyslových krmiv o 2,1 % a nápojů o 2,2 %.

Ceny stavebních prací byly dle odhadu meziročně vyšší o 3,2 % (v roce 2017 po zpřesnění vyšší o 1,7 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly v průměru za celý rok 2018 o 3,5 % (v roce 2017 o 2,0 %).

Ceny tržních služeb pro podniky se v průměru zvýšily o 1,8 % (v roce 2017 o 1,3 %). Vyšší byly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 10,5 %, za poštovní a kurýrní služby o 5,1 % a za pojištění, zajištění a penzijní financování o 4,6 %. Dále vzrostly ceny za architektonické a inženýrské služby, technické zkoušky a analýzy o 2,7 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 2,4 % a za služby v pozemní dopravě o 1,2 %. Nižší byly ceny za telekomunikační služby o 0,4 % a za skladování a podpůrné služby v dopravě o 2,3 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,8 % (v roce 2017 o 1,1 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – listopad 2018 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v listopadu meziměsíčně klesly o 0,4 % (v říjnu se zvýšily o 0,8 %). Nejvíce se snížily ceny v Řecku o 2,7 %. Na Slovensku byly ceny nižší o 1,0 %, v Polsku o 0,4 %, v Rakousku o 0,3 % a v  České republice o 0,1 %. V Německu ceny vzrostly o 0,1 %.  Nejvíce se ceny zvýšily v Estonsku o 1,7 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v listopadu vyšší o 4,3 % (v říjnu o 5,5 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Belgii o 9,3 %. Na Slovensku ceny vzrostly o 5,9 %, v České republice o 3,9 %, v Německu o 3,5 %, v Rakousku o 3,3 % a v Polsku o 3,0 %. Ceny klesly pouze v Irsku o 0,6 %.

_________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 18 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 18 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 18 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 18 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 25. 2. 2019


Související analýza: Vývoj indexů cen výrobců - 4. čtvrtletí 2018

 • cipc011619.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Tiskové sdělení: Ceny výrobců meziročně vzrostly
 • Vyjádření Jiřího Šulce, vedoucího oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.01.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz