Indexy cen výrobců - duben 2011

Ceny zemědělských a průmyslových výrobců dále rostly

16.05.2011
Kód: r-7001-11
 
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských a průmyslových výrobců shodně o 0,8 %, ceny tržních služeb o 1,2 %. Ceny stavebních prací se nezměnily.
Meziročně byly vyšší ceny zemědělských výrobců o 31,8 %, průmyslových výrobců o 6,4 % a tržních služeb o 1,1 %. Ceny stavebních prací byly nižší o 0,4 %.


* * *

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců vzrostly v úhrnu o 0,8 %. Ceny v rostlinné výrobě se zvýšily o 0,4 %, vzrostly ceny obilovin o 0,9 %, brambor o 2,7 % a ovoce o 8,2 %. Klesly ceny olejnin o 1,9 % a zeleniny o 5,9 %. V živočišné výrobě se zvýšily ceny o 1,4 %. Ceny prasat vzrostly o 3,4 %, vajec o 2,6 %, drůbeže o 1,3 % a mléka o 0,7 %. Snížily se ceny skotu o 0,6 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,8 % (v březnu o 1,0 %). Významněji stouply ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 4,5 %, potravinářských výrobků, nápojů, tabáku o 1,5 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,3 %. Ceny chemických látek a výrobků se snížily o 1,9 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů nezměnily. Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,1 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 1,2 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 11,5 % (reklama v TV a rozhlase o 20,0 %) a za poštovní a kurýrní služby o 0,5 %. Ceny za architektonické a inženýrské služby a související technické poradenství klesly o 0,4 %, za služby v oblasti nemovitostí o 0,3 % a za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování o 0,2 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se snížily o 0,1 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 31,8 % (v březnu o 31,0 %), jde nejvyšší nárůst v historii. Ceny v rostlinné výrobě vzrostly o 57,2 %. Výrazně se zvýšily ceny brambor o 119,6 %, obilovin o 83,0 %, olejnin o 56,0 % a ovoce o 45,8 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 7,1 % v důsledku zvýšení cen mléka o 15,1 %. Dále byly vyšší ceny drůbeže o 9,2 % a skotu o 2,8 %. Ceny prasat byly vyšší po dvou letech, a to o 1,9 % Nižší byly ceny vajec o 26,3 %. Výrazný meziroční růst byl ovlivněn zejména nižší srovnávací základnou z roku 2010.

Ceny průmyslových výrobců stouply o 6,4 % (v březnu o 6,3 %), což je nejvíce od března 2005. Cenovou hladinu výrazně ovlivnil růst cen koksu a rafinovaných ropných produktů o 26,5 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 13,2 % a potravinářských výrobků, nápojů, tabáku o 8,1 %. Meziročně poklesly ceny PC, elektronických a optických přístrojů o 2,8 % a dopravních prostředků o 2,7 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce stouply ceny energií o 10,0 %, klesly jen ceny výrobků investiční povahy o 0,2 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů byly nižší o 0,4 % (stejně jako v březnu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 3,8 % (v březnu o 3,9 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 1,1 % (v březnu o 0,5 %). Vzrostly především ceny za reklamní služby a průzkum trhu, a to o 7,0 %. Dále byly vyšší ceny za poštovní a kurýrní služby o 3,6 %, v nákladní dopravě o 2,3 % a za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování o 2,0 %. Nižší byly ceny za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 6,0 %, dále za pojištění o 2,4 % a za telekomunikační služby o 0,8 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 0,3 % (stejně jako v březnu).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v březnu 2011*

V zemích Evropské unie (EU 27) podle údajů zveřejněných Eurostatem ceny průmyslových výrobců v březnu meziměsíčně stouply o 1,0 % (v únoru o 0,8 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce vzrostly ceny ve Spojeném království o 3,0 %, v Dánsku o 2,1 % a v Řecku a v Polsku shodně o 1,5 %. V České republice se ceny zvýšily o 1,0 %, v Německu a na Slovensku shodně o 0,4 %. Za Rakousko nejsou data za březen k dispozici. Ceny se meziměsíčně nesnížily v žádné ze zemí EU 27.

Meziročně ceny v EU 27 v březnu stouply o 7,4 % (v únoru o 7,1 %). Ceny se nejvíce zvýšily v Bulharsku o 12,1 %, v Nizozemsku o 10,8 % a ve Spojeném království o 10,7 %. V Polsku ceny vzrostly o 9,6 %, v České republice o 6,3 %, v Německu o 6,1 % a na Slovensku o 3,3 %. Za Rakousko nejsou data za březen k dispozici. K meziročnímu poklesu cen v žádné zemi EU 27 nedošlo.

* předběžná data
Metodické poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Ing. Miloslav Beránek, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Mgr. Hana Sýkorová, tel. 274 054 101, e-mail: hana.sykorova@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen stavebních prací - 7. k. d. následujícího měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Indexy cen stavebních prací se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 7001 - 11 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 11 Indexy cen výrobců - základní informace
700444 - 11 Indexy cen průmyslových výrobců
700544 - 11 Indexy cen zemědělských výrobců
700844 - 11 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
(Internet : /csu/czso/katalog-produktu
/csu/czso/1-ep-7 )
Termín zveřejnění další RI: 15. 6. 2011  • cipc051611.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 5 Indexy cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (změny proti bazickému roku)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.05.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz