Ceny výrobců - časové řady

 

 • Tab. 1.1 Agregované indexy cen výrobců
  16.09.2019 (kód: 011042-19)
 • Tab. 1.2 Indexy cen výrobců v jednotlivých měsících
  16.09.2019 (kód: 011042-19)
 • Ceny průmyslových výrobců
 • Tab. 2.1 Indexy cen průmyslových výrobců podle CZ-CPA
  (průměr roku 2015 = 100, předchozí období = 100, stejné období předchozího roku = 100, průměr roku 2005 = 100)
  16.09.2019 (kód: 011042-19)
 • Ceny průmyslových výrobců – metodické poznámky
 • Ceny tržních služeb
 • Indexy cen tržních služeb od roku 1994 podle CZ-CPA Odkaz [nové okno]
  (odkaz do Veřejné databáze)
 • Ceny stavebních prací
 • Tab. 4.1 Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa
  (průměr roku 2015 = 100)
  16.08.2019 (kód: 011043-19)
 • Tab. 4.2 Měsíční odhady vývoje cen stavebních prací
  16.09.2019 (kód: 011042-19)
 • Tab. 4.3 Termíny zveřejnění revidovaných výstupů indexů cen stavebních prací (odhadů)
 • Ceny stavebních prací a děl - metodické poznámky
 • Ceny zemědělských výrobců
 • Tab. 5.3 Průměrné ceny zemědělských výrobků od roku 1991 do roku 2010
 • Ceny v lesnictví (surové dříví) - dřevozpracovatelé
 • Tab. 6.1 Indexy cen v lesnictví (4Q2016=100, předchozí období = 100, stejné období předchozího roku = 100, průměr roku 2012 = 100)
  19.08.2019 (kód: 011080-19)
 • Tab. 6.2 Průměrné ceny v lesnictví (surové dříví)
  19.08.2019 (kód: 011080-19)
 • Ceny v lesnictví - dřevozpracovatelé - metodické poznámky
 • Ceny zemědělské půdy
 • Tab. 7.1 Průměrné ceny zemědělské půdy
  23.10.2018 (kód: 011082-18)
 • Ceny zemědělské půdy - metodické poznámky