Indexy cen tržních služeb v produkční sféře - září 2014

 
Kód: 011043-16
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Petra Hochová
E-mail: petra.hochova@czso.cz

Tab. 1.1 Agregované indexy cen výrobců Excel
Tab. 1.2 Indexy cen výrobců v jednotlivých měsících Excel
Ceny průmyslových výrobců
Tab. 2.1 Indexy cen průmyslových výrobců podle CZ-CPA
(průměr roku 2015 = 100, předchozí období = 100, stejné období předchozího roku = 100, průměr roku 2005 = 100)
Excel
Ceny průmyslových výrobců – metodické poznámky Word PDF
Ceny tržních služeb
Indexy cen tržních služeb od roku 1994 podle CZ-CPA Odkaz [nové okno]
(odkaz do Veřejné databáze)
Ceny tržních služeb – metodické poznámky Word PDF
Ceny stavebních prací
Tab. 4.1 Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa
(průměr roku 2005 = 100)
Excel
Tab. 4.2 Měsíční odhady vývoje cen stavebních prací Excel
Tab. 4.3 Termíny zveřejnění revidovaných výstupů indexů cen stavebních prací (odhadů) Excel
Ceny zemědělských výrobců
Indexy cen zemědělských výrobců, Průměrné ceny zemědělských výrobků Odkaz [nové okno]
(odkaz do Veřejné databáze)
Tab. 5.3 Průměrné ceny zemědělských výrobků od roku 1991 do roku 2010 Excel
Ceny zemědělských výrobců – metodické poznámky Word PDF
Ceny v lesnictví (surové dříví) - dřevozpracovatelé
Tab. 6.1 Indexy cen v lesnictví (4Q2016=100, předchozí období = 100, stejné období předchozího roku = 100, průměr roku 2012 = 100) Excel
Tab. 6.2 Průměrné ceny v lesnictví (surové dříví) Excel
Ceny v lesnictví - dřevozpracovatelé - metodické poznámky Word PDF
Ceny zemědělské půdy
Tab. 7.1 Průměrné ceny zemědělské půdy Excel
Archiv
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 28.02.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.