Ceny výrobců - časové řady

 

 • Tab. 1.1 Agregované indexy cen výrobců
  20.04.2017 (kód: 011042-17)
 • Tab. 1.2 Indexy cen výrobců v jednotlivých měsících
  20.04.2017 (kód: 011042-17)
 • Ceny průmyslových výrobců
 • Tab. 2.1 Indexy cen průmyslových výrobců podle CZ-CPA
  (průměr roku 2015 = 100, předchozí období = 100, stejné období předchozího roku = 100, průměr roku 2005 = 100)
  20.04.2017 (kód: 011042-17)
 • Ceny průmyslových výrobců – metodické poznámky
 • Ceny tržních služeb
 • Od července 2017 dojde ke změně formy prezentace časových řad na internetových stránkách ČSÚ. Nově budou data publikována již jen ve Veřejné databázi (VDB). Z VDB je možno data exportovat do standardního formátu tabulek v Excelu.
 • Tab. 3.1 Indexy cen tržních služeb od roku 1994 podle CZ-CPA
  (průměr roku 2005 = 100, předchozí období = 100, stejné období předchozího roku = 100)
  20.04.2017 (kód: 011042-17)
 • Indexy cen tržních služeb od roku 1994 podle CZ-CPA Odkaz [nové okno]
  (odkaz do Veřejné databáze)
 • Ceny tržních služeb – metodické poznámky
 • Ceny stavebních prací
 • Tab. 4.1 Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa
  (průměr roku 2005 = 100)
  28.02.2017 (kód: 011043-16)
 • Tab. 4.2 Měsíční odhady vývoje cen stavebních prací
  20.04.2017 (kód: 011042-17)
 • Tab. 4.3 Termíny zveřejnění revidovaných výstupů indexů cen stavebních prací (odhadů)
 • Ceny zemědělských výrobců
 • Od července 2017 dojde ke změně formy prezentace časových řad na internetových stránkách ČSÚ. Nově budou data publikována již jen ve Veřejné databázi (VDB). Z VDB je možno data exportovat do standardního formátu tabulek v Excelu.
 • Tab. 5.1 Index cen zemědělských výrobců
  (průměr roku 2010 = 100)
  20.04.2017 (kód: 011042-17)
 • Tab 5.2 Průměrné ceny zemědělských výrobků od roku 2011
  20.04.2017 (kód: 011060-17)
 • Tab. 5.3 Průměrné ceny zemědělských výrobků od roku 1991 do roku 2010
 • Ceny zemědělských výrobců – metodické poznámky
 • Ceny v lesnictví (surové dříví) - dřevozpracovatelé
 • Tab. 6.1 Indexy cen v lesnictví (průměr roku 2012 = 100, předchozí období = 100, stejné období předchozího roku = 100)
  01.03.2017 (kód: 011080-16)
 • Tab. 6.2 Průměrné ceny v lesnictví (surové dříví)
  01.03.2017 (kód: 011080-16)
 • Ceny v lesnictví - dřevozpracovatelé - metodické poznámky
 • Ceny zemědělské půdy
 • Tab. 7.1 Průměrné ceny zemědělské půdy
  31.03.2017 (kód: 011082-16)