Indexy cen výrobců - červen 2010

Ceny průmyslových výrobců rostly meziměsíčně i meziročně

15.07.2010
Kód: r-7001-10
 Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 3,0 % a průmyslových výrobců o 0,5 %. Ceny stavebních prací klesly o 0,1 %, ceny tržních služeb o 0,5 %.
Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 2,7 %, stavebních prací o 0,3 % a tržních služeb o 1,5 %. Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 2,0 %.


* * *

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců vzrostly v úhrnu o 3,0 %. Ceny v rostlinné výrobě se zvýšily o 5,2 % v důsledku růstu cen brambor o 84,8 % (rané brambory) a ovoce o 20,5 %. Ceny zeleniny klesly o 2,3 %. V živočišné výrobě se zvýšily ceny o 0,8 %. Vzrostly ceny mléka o 1,0 % a prasat o 3,7 %. Nižší byly ceny vajec, a to o 11,6 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 0,5 %. Nejvýznamněji stouply ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 2,8 %, koksárenských a rafinovaných ropných produktů o 1,6 % a potravinářských výrobků o 0,4 %. Nejvíce se snížily ceny chemických látek a výrobků, a to o 1,3 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů klesly o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,9 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se snížily o 0,5 % v důsledku poklesu cen za reklamní služby a průzkum trhu o 5,9 %. Vzrostly ceny za informační služby o 0,7 % a za služby v oblasti nemovitostí o 0,8 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby v úhrnu vzrostly o 0,1 %.


Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 2,7 % (v květnu o 1,2 %). Ceny v rostlinné výrobě klesly o 8,1 %. Nižší byly ceny brambor o 10,3 %, obilovin o 7,8 % a zeleniny o 3,3 %. V živočišné výrobě se zvýšily ceny o 3,3 % v důsledku vyšších cen mléka o 21,3 %. Ceny skotu byly nižší o 2,1 %, drůbeže o 3,8 % a prasat o 12,1 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 2,0 % (v květnu o 1,5 %). Růst cenové hladiny nejvíce ovlivnil vzestup cen zejména koksárenských a rafinovaných ropných produktů o 29,6 %, chemických látek a výrobků o 14,8 % a obecných kovů o 6,0 %. Nejvýznamněji se snížily ceny potravinářských výrobků o 3,1 %, z toho nejvíce ceny mlýnských a škrobárenských výrobků o 12,9 % (naopak ceny mléčných výrobků vzrostly o 6,9 %). Ceny dopravních prostředků klesly o 3,7 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce stouply ceny energií o 7,0 %, nejvíce klesly ceny zboží krátkodobé spotřeby o 2,9 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů byly nižší o 0,3 % (v květnu o 0,2 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 2,0 % (v květnu o 0,7 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly nižší o 1,5 % (v květnu o 1,8 %). Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 7,9 %, za služby v oblasti nemovitostí o 2,5 % a za telekomunikační služby o 2,2 %. Vyšší byly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 14,0 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby klesly o 0,6 %.


Ceny průmyslových výrobců v EU – v květnu 2010*

V zemích Evropské unie (EU 27) podle údajů zveřejněných Eurostatem ceny průmyslových výrobců v květnu meziměsíčně stouply o 0,2 % (v dubnu o 0,8 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce vzrostly ceny v Maďarsku (o 3,4 %), na Kypru (o 2,0 %), v Litvě (o 1,3 %) a ve Slovinsku (o 1,2 %). V Německu a na Slovensku se ceny zvýšily shodně o 0,3 %. Ceny se snížily pouze v Řecku (o 0,6 %), ve Švédsku a ve Spojeném království (shodně o 0,5 %).

Meziročně ceny v EU 27 v květnu stouply o 3,7 % (v dubnu o 3,6 %). Ceny se nejvíce zvýšily na Maltě (o 17,0 %), v Maďarsku (o 9,1 %), v Řecku (o 7,3 %) a ve Finsku (o 7,1 %). V Německu ceny vzrostly o 0,7 %. Pokles cen byl zaznamenán pouze na Slovensku (o 3,1 %) a v Lotyšsku (o 1,2 %).

* předběžná data


Analýza ČSÚ - Vývoj indexů cen výrobců ve 2. čtvrtletí 2010Metodické poznámky:
Kontaktní osoba: Ing. Miloslav Beránek, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Mgr. Hana Sýkorová, tel. 274 054 101, e-mail: hana.sykorova@czso.cz
Zdroj dat: zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen stavebních prací - poslední k. d. sledovaného měsíce / 5. p. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Indexy cen stavebních prací se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 7001 - 10 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 10 Indexy cen výrobců - základní informace
7004 - 10 Indexy cen průmyslových výrobců
7005 - 10 Indexy cen zemědělských výrobců
7008 - 10 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
(Internet : /csu/czso/katalog-produktu
/csu/czso/1-ep-7 )  • cipc071510.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.07.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz