Indexy cen výrobců - červenec 2012

Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně opět klesly

15.08.2012
Kód: r-7001-12
 Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 0,1 %, průmyslových výrobců o 0,3 % a ceny tržních služeb o 1,3 %. Ceny stavebních prací se nezměnily.
Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 2,4 %, průmyslových výrobců o 1,3 %. Nižší byly ceny stavebních prací o 0,5 % a tržních služeb o 0,9 %.

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců klesly o 0,1 %. V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 0,6 %, vzrostly ceny zeleniny* o 6,9 % a obilovin o 1,6 %. Ceny ovoce* klesly o 2,4 % a brambor o 6,7 %. Ceny v živočišné výrobě se snížily o 1,0 % zejména v důsledku poklesu cen mléka o 3,1 %. Ceny drůbeže se zvýšily o 1,3 %, skotu o 0,8 % a prasat o 0,2 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,3 %. Nejvýznamněji klesly ceny chemických látek a výrobků o 3,6 %, dopravních prostředků o 0,7 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,3 %. Zvýšily se ceny základních farmaceutických výrobků o 1,2 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,3 %, z toho ceny rostlinných a živočišných olejů a tuků o 4,1 % a průmyslových krmiv o 2,3 %.

Ceny stavebních prací (dle odhadů) ani ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se nezměnily.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se snížily o 1,3 %, neboť klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 12,1 % a telekomunikační služby o 0,7 %. Ceny za pojištění se zvýšily o 0,8 %, za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 0,4 % a za služby v oblasti nemovitostí o 0,2 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby vzrostly o 0,1 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 2,4 % (v červnu o 0,2 %). V rostlinné výrobě po sedmi měsících vzrostly ceny, a to o 3,1 %. Ceny zeleniny byly vyšší o 26,1 %, ovoce o 19,8 % a olejnin o 12,0 %. Ceny brambor byly nižší o 13,6 %. V živočišné výrobě se ceny zvýšily o 1,4 % v důsledku vyšších cen vajec o 64,0 % a prasat o 13,2 %. Ceny skotu byly vyšší o 11,5 %, drůbeže o 0,5 %. Ceny mléka klesly o 10,7 %.

Ceny průmyslových výrobců stouply o 1,3 % (v červnu o 1,5 %). Celkový index ovlivnil zejména růst cen koksu a rafinovaných ropných produktů o 5,1 %, chemických látek a výrobků o 5,3 % a pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 2,3 %.
Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku stouply o 1,4 %, z toho ceny ostatních potravinářských výrobků o 7,9 %, masa a masných výrobků o 4,6 % a nápojů o 3,9 %. Klesly ceny mlýnských a škrobárenských výrobků o 10,1 % a mléčných výrobků o 6,4 %. Snížily se ceny těžby a dobývání, a to o 4,1 %, z toho ceny černého a hnědého uhlí a lignitu o 7,7 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce stouply ceny zboží krátkodobé spotřeby a energií shodně o 1,9 %.

Ceny stavebních prací byly dle odhadů nižší o 0,5 % (stejně jako v červnu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 1,0 % (v červnu o 1,3 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly nižší o 0,9 % (v červnu o 0,5 %). Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 6,1 %, za architektonické a inženýrské služby o 2,8 % a za telekomunikační služby o 1,0 %. Vyšší byly ceny v nákladní dopravě o 0,8 % a za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 3,8 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly nižší o 0,3 % (v červnu o 0,4 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v červnu 2012**

V zemích Evropské unie (EU27) podle údajů zveřejněných Eurostatem ceny průmyslových výrobců v červnu meziměsíčně klesly o 0,8 % (v květnu o 0,7 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, se nejvíce snížily ceny ve Spojeném království o 1,9 %, v Řecku o 1,8 % a v Dánsku o 1,3 %. V Polsku ceny klesly o 0,6 %, v Německu o 0,4 %, v České republice o 0,3 % a v Rakousku a na Slovensku shodně o 0,2 %. Ceny vzrostly jen na Kypru o 0,4 % a v Lotyšsku o 0,3 %.

Meziročně ceny v EU27 vzrostly v červnu o 1,6 % (v květnu o 2,4 %). Ceny se nejvíce zvýšily na Kypru o 8,8 %, v Maďarsku o 6,9 % a v Litvě o 4,9 %. V Polsku a na Slovensku ceny stouply shodně o 3,9 %, v Německu o 1,6 %, v České republice o 1,5 % a v Rakousku o 0,2 %. Meziročně ceny klesly pouze ve Švédsku o 0,4 % a v Dánsku o 0,1 %.

_________________________________

* meziměsíční vývoj indexu cen odráží mj. i změny váhové struktury (zelenina, ovoce)
** předběžná data


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Sýkorová, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství a služeb, tel. 274 054 101, e-mail: hana.sykorova@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a energetiky, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 700144 - 12 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 12 Indexy cen výrobců - základní informace
700444 - 12 Indexy cen průmyslových výrobců
700544 - 12 Indexy cen zemědělských výrobců
700844 - 12 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: /csu/czso/1-ep-7
/csu/czso/katalog-produktu
Termín zveřejnění další RI: 17. 9. 2012  • cipc081512.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 5 Indexy cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (změny proti bazickému roku)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.08.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz