Indexy cen výrobců - srpen 2013

Meziroční růst cen zemědělských výrobců se po třinácti měsících zastavil

16.09.2013
Kód: r-7001-13
 
Meziměsíčně se snížily ceny zemědělských výrobců o 4,7 % a průmyslových výrobců o 0,1 %. Ceny stavebních prací se nezměnily, ceny tržních služeb vzrostly o 0,1 %.
Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 0,2 %, stavebních prací o 1,4 % a tržních služeb o 2,1 %. Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,5 %.

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se snížily o 4,7 %. Ceny ovoce klesly o 16,0 %, obilovin o 14,1 % a čerstvé zeleniny o 10,1 %. Dále se snížily ceny (raných) brambor o 6,2 % a vajec o 4,1 %. Vzrostly ceny jatečných prasat, a to o 4,2 %.

Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně snížily o 0,1 %. Klesly především ceny obecných kovů a kovodělných výrobků a ceny dopravních prostředků shodně o 0,5 %. Vzrostly ceny ve skupině koksu a rafinovaných ropných produktů a ve skupině těžby a dobývání, shodně o 0,5 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 0,1 %, z toho masa a masných výrobků a mléčných výrobků shodně o 1,2 %, naopak ceny rostlinných a živočišných olejů a tuků klesly o 12,1 %.

Ceny stavebních prací (dle odhadů) se nezměnily, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,4 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,1 %. Vzrostly ceny ve skupině poštovní a kurýrní služby o 7,6 %, z toho o 14,3 % poštovní služby poskytované na základě poštovní licence. Ceny tržních služeb nezahrnujících reklamní služby vzrostly také o 0,1 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců po třinácti měsících růstu klesly o 0,2 % (v červenci byly vyšší o 4,7 %). V rostlinné výrobě se snížily ceny o 6,5 % (v červenci růst o 4,2 %). Klesly ceny obilovin o 10,4 %, olejnin o 5,5 % a ovoce o 1,4 %. Zvýšily se ceny brambor o 87,7 % a čerstvé zeleniny o 30,0 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 7,6 %. Vzrostly ceny mléka o 15,4 %, drůbeže o 8,4 % a prasat jatečných o 7,2 %, ceny vajec klesly o 23,1 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,5 % (v červenci o 1,1 %). Na celkovou úroveň cenové hladiny měl vliv především růst cen elektřiny, plynu a páry o 3,6 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 3,7 %, z toho mléčných výrobků o 11,5 %, masa a masných výrobků o 4,4 % a průmyslových krmiv o 9,5 %. Snížily se ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 6,1 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 2,2 % a pryžových a plastových výrobků a ostatních nekovových minerálních výrobků o 1,1 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny zboží krátkodobé spotřeby o 2,3 %, klesly pouze ceny meziproduktů o 0,5 %.

Ceny stavebních prací byly dle odhadů nižší o 1,4 % (stejně jako v červenci). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,7 % (stejně jako v červenci).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly nižší o 2,1 % (v červenci o 2,2 %). Klesly ceny za telekomunikační služby o 21,0 %, za skladování o 19,8 %, za pozemní a potrubní dopravu o 4,5 % a za právní a účetnické služby o 1,3 %. Zvýšily se ceny za poštovní a kurýrní služby o 8,3 % a reklamní služby a průzkum trhu o 4,1 %. Ceny tržních služeb nezahrnujících reklamní služby byly nižší o 2,8 % (v červenci o 2,9 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v červenci 2013*

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v červenci meziměsíčně vzrostly o 0,4 % (v červnu se nezměnily). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, vzrostly ceny nejvíce ve Spojeném království o 1,9 %, v Řecku o 0,9 % a v Nizozemsku a ve Francii shodně o 0,7 %. V Polsku a v Rakousku se ceny zvýšily shodně o 0,3 % a v České republice o 0,2 %. V Německu a v Bulharsku se ceny nezměnily. Nejvíce klesly ceny v Estonsku o 5,0 %, na Slovensku o 0,5 % a na Kypru o 0,4 %.

Meziročně se ceny v EU28 v červenci zvýšily o 0,7 % (v červnu o 0,6 %). Nejvyšší růst cen byl zaznamenán v Estonsku o 8,4 %, v Dánsku o 5,1 % a ve Spojeném království o 4,4 %. V České republice ceny vzrostly o 1,1 % a v Německu o 0,6 %. Nejvíce se snížily ceny na Kypru o 2,3 %, v Bulharsku o 1,8 % a v Litvě o 1,4 %. V Polsku ceny klesly o 0,9 %, v Rakousku o 0,8 % a na Slovensku o 0,6 %.

* předběžná data


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 27 4 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 700144 - 13 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 13 Indexy cen výrobců - základní informace
700444 - 13 Indexy cen průmyslových výrobců
700544 - 13 Indexy cen zemědělských výrobců
700844 - 13 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: /csu/czso/1-ep-7
/csu/czso/katalog-produktu
Termín zveřejnění další RI: 15. 10. 2013  • cipc091613.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací - odhady (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
  • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.09.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz