Indexy cen výrobců - červen 2012

Meziroční růst cen průmyslových výrobců se dále zpomalil

18.07.2012
Kód: r-7001-12
 Meziměsíčně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 2,3 %, ceny stavebních prací se nezměnily. Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,3 % a ceny tržních služeb o 0,4 %.
Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 0,2 %, průmyslových výrobců o 1,5 %. Ceny stavebních prací a tržních služeb byly shodně nižší o 0,5 %.

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců vzrostly o 2,3 %. V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 6,0 %, vzrostly ceny brambor o 100,7 % (rané), ovoce* o 10,9 % a obilovin o 2,4 %. Ceny zeleniny* klesly o 12,2 %. Ceny v živočišné výrobě se snížily o 2,3 % v důsledku snížení cen vajec o 12,6 % a mléka o 3,8 %. Ceny skotu se zvýšily o 1,3 %, prasat o 0,6 %.

Ceny průmyslových výrobců poprvé od srpna 2011 klesly, a to o 0,3 %. Nejvýznamněji se snížily ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 5,5 % a chemických látek a výrobků o 1,6 %. Zvýšily se ceny dopravních prostředků o 0,7 %, z toho ceny dílů a příslušenství motorových vozidel o 0,9 %. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků stouply o 0,4 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,1 %, z toho ceny masa a masných výrobků o 0,6 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů ani ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se nezměnily.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se snížily o 0,4 %. Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 2,5 % a za pojištění o 3,0 %, ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, se zvýšily o 2,3 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby klesly o 0,1 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 0,2 % (v květnu nižší o 2,6 %). V rostlinné výrobě klesly ceny o 1,7 %. Nižší byly ceny brambor o 12,8 % a obilovin o 4,9 %. Ceny zeleniny byly vyšší o 32,9 %, ovoce o 8,3 % a olejnin o 4,5 %. V živočišné výrobě se ceny zvýšily o 2,8 % v důsledku vyšších cen vajec o 67,2 % a prasat o 13,8 %. Ceny skotu byly vyšší o 10,2 %, drůbeže o 0,2 %. Ceny mléka klesly o 8,0 %.

Ceny průmyslových výrobců stouply o 1,5 % (v květnu o 1,7 %). Zvýšily se především ceny chemických látek a výrobků o 6,6 %, koksu a rafinovaných ropných produktů o 4,7 % a pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 2,6 %.
Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku stouply o 1,2 %, z toho ceny ostatních potravinářských výrobků o 8,2 %, masa a masných výrobků o 4,7 % a nápojů o 3,9 %. Klesly ceny mlýnských a škrobárenských výrobků o 11,2 %, rostlinných a živočišných olejů a tuků o 6,9 % a mléčných výrobků o 5,1 %. Ceny těžby a dobývání se snížily o 5,8 %, zejména ceny černého a hnědého uhlí a lignitu o 10,8 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce stouply ceny zboží krátkodobé spotřeby o 1,8 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů byly nižší o 0,5 % (v květnu o 0,6 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 1,3 % (v květnu o 1,8 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly nižší o 0,5 % (v květnu o 0,8 %). Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 0,9 %, za pojištění o 2,0 % a za architektonické a inženýrské služby o 2,7 %. Vyšší byly ceny v nákladní dopravě o 0,6 % a za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 3,2 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly nižší o 0,4 % (v květnu o 0,3 %).


Ceny průmyslových výrobců v EU – v květnu 2012**

V zemích Evropské unie (EU27) podle údajů zveřejněných Eurostatem ceny průmyslových výrobců v květnu meziměsíčně klesly o 0,7 % (v dubnu se ceny nezměnily). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, se nejvíce snížily ceny ve Spojeném království o 2,0 %, v Dánsku a v Řecku shodně o 1,4 % a ve Francii o 1,1 %. V Rakousku ceny klesly o 0,6 % a v Německu o 0,3 %, v České republice ke změně nedošlo a v Polsku ceny stouply o 0,1 %. Nejvíce ceny vzrostly na Kypru o 2,1 %, v Maďarsku o 0,6 % a v Estonsku a na Slovensku shodně o 0,5 %.

Meziročně ceny v EU27 vzrostly v květnu o 2,4 % (v dubnu o 2,8 %). Ceny se nejvíce zvýšily na Kypru o 9,1 %, v Maďarsku o 7,4 % a v Litvě o 5,6 %. V Polsku ceny stouply o 4,6 %, na Slovensku o 4,1 %, v Německu o 2,1 %, v České republice o 1,7 % a v Rakousku o 0,4 %. Meziročně ceny klesly pouze ve Švédsku o 0,2 %.

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů cen výrobců ve 2. čtvrtletí roku 2012
_________________________________

* meziměsíční vývoj indexu cen odráží mj. i změny váhové struktury (zelenina, ovoce)
** předběžná data

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Sýkorová, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství a služeb, tel. 274 054 101, e-mail: hana.sykorova@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a energetiky, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 700144 - 12 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 12 Indexy cen výrobců - základní informace
700444 - 12 Indexy cen průmyslových výrobců
700544 - 12 Indexy cen zemědělských výrobců
700844 - 12 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: /csu/czso/1-ep-7
/csu/czso/katalog-produktu
Termín zveřejnění další RI: 15. 8. 2012  • cipc071812.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 5 Indexy cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (změny proti bazickému roku)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 18.07.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz