Indexy cen výrobců - květen 2015

Ceny zemědělských výrobců stále klesají

16.06.2015
Kód: 011047-15
 

Meziměsíčně vzrostly ceny průmyslových výrobců o 0,4 %, stavebních prací a tržních služeb shodně o 0,1 %. Ceny zemědělských výrobců klesly o 2,2 %. Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 12,1 % a průmyslových výrobců o 2,1 %. Ceny stavebních prací byly vyšší o 1,1 %, ceny tržních služeb o 0,2 %.
 

Meziměsíční srovnání:
Ceny zemědělských výrobců se snížily o 2,2 %. Klesly ceny obilovin o 1,5 %, mléka o 1,7 %, drůbeže o 4,4 % a vajec o 5,5 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,4 %. Zvýšily se zejména ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů. V oddílu chemických látek a výrobků vzrostly ceny o 4,2 %. Ceny PC, elektronických a optických přístrojů byly nižší o 0,5 %, potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,3 %. Ceny v oddílu nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu klesly o 0,2 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se zvýšily o 0,3 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,1 %. Shodně vzrostly ceny za architektonické a inženýrské službyza vydavatelské služby o 0,7 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,1 %.
 

Meziroční srovnání:
Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 12,1 % (v dubnu o 10,0 %). V rostlinné výrobě se snížily ceny o 13,6 %. Klesly ceny brambor o 34,0 %, olejnin o 13,3 %, obilovin o 12,5 % a ovoce o 7,4 %. Ceny čerstvé zeleniny se zvýšily o 4,7 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 10,5 % v důsledku poklesu cen mléka o 15,8 % a jatečných prasat o 12,7 %. Dále byly nižší ceny vajec o 3,6 % a drůbeže o 2,8 %. Vzrostly ceny skotu, a to o 3,0 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 2,1 % (v dubnu o 2,6 %). Klesly především ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 6,4 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku klesly o 3,0 %, z toho ceny mléčných výrobků o 10,0 %, ostatních potravinářských výrobků o 5,2 % a masa a masných výrobků o 2,6 %. Vzrostly ceny vody, její úpravy a rozvodu o 3,4 % a v oddílu nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 1,6 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce snížily ceny energií o 5,2 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,1 % (v dubnu o 1,0 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,4 % (v dubnu nižší o 0,2 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 0,2 % (v dubnu o 0,1 %). Vzrostly ceny za poštovní a kurýrní služby o 6,9 %, za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 4,3 % a za vydavatelské služby o 3,6 %. Nižší byly ceny za informační služby o 1,5 % a za služby v pozemní dopravě o 1,6 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 0,1 % (v dubnu se nezměnily).
 

Ceny průmyslových výrobců v EU – v dubnu 2015*
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v dubnu meziměsíčně nezměnily (v březnu se zvýšily o 0,3 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce klesly ceny na Maltě o 4,4 %, v Rumunsku o 0,7 % a v Chorvatsku o 0,6 %. Na Slovensku se ceny snížily o 0,5 %, v Polsku a v Rakousku o 0,1 %, v Německu se ceny nezměnily. V České republice, Dánsku, Španělsku a Velké Británii vzrostly ceny o 0,4 %.

Meziročně se ceny v EU28 v dubnu snížily o 2,8 % (v březnu o 2,9 %). Nejvíce klesly ceny v Litvě o 8,8 %, ve Velké Británii o 7,1 % a v Nizozemsku o 5,8 %. Na Slovensku se ceny snížily o 3,5 %, v České republice o 2,6 %, v Polsku o 2,5 %, v Rakousku o 1,6 % a v Německu o 1,5 %. Ceny vzrostly pouze v Lucembursku o 0,8 % a ve Švédsku o 0,2 %.
 

* předběžná data

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 15 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011039 - 15 Indexy cen výrobců - základní informace
011044 - 15 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 15 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 15 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 17. 7. 2015

 

  • cipc061615.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací - odhady (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
  • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.06.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz