Indexy cen výrobců - červen 2017

Index cen průmyslových výrobců byl významně ovlivněn nízkými cenami ropy

20.07.2017
Kód: 011047-17
 

Meziměsíčně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 0,9 % a stavebních prací o 0,2 %, ceny průmyslových výrobců klesly o 0,7 % a tržních služeb o 0,1 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 12,5 %, průmyslových výrobců o 1,3 %, stavebních prací o 1,5 % a tržních služeb o 1,1 %.

Meziměsíční srovnání:
Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,9 %. Vzrostly ceny mléka o 0,5 %, skotu o 1,0 %, jatečných prasat o 3,8 %, čerstvé zeleniny o 4,3 %, brambor o 11,9 % a čerstvého ovoce o 37,0 %. Ceny olejnin klesly o 2,0 %, vajec o 2,2 % a drůbeže o 5,3 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,7 %, což je největší meziměsíční pokles cen od ledna 2016. Významně klesly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Nižší byly ceny chemických látek a výrobků o 2,7 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,9 % a dopravních prostředků o 0,8 %. Zvýšily se ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,4 %, z toho zpracovaného masa a výrobků z masa o 1,5 % a mléčných výrobků o 1,1 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,3 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se snížily o 0,1 %. Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 2,4 % a za telekomunikační služby o 0,4 %. Ceny za služby v oblasti zaměstnání vzrostly o 2,4 %, za služby v oblasti programování a poradenství o 0,2 % a za služby v pozemní dopravě o 0,1 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby vzrostly o 0,1 %.

Meziroční srovnání:
Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 12,5 % (v květnu o 12,6 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 7,5 % v důsledku růstu cen čerstvého ovoce o 12,6 % a olejnin o 5,3 %. Ceny obilovin byly vyšší o 3,1 %. Klesly ceny brambor o 17,6 % a čerstvé zeleniny o 14,1 %. V živočišné výrobě se ceny zvýšily o 18,9 %, vzrostly ceny mléka o 33,1 %, jatečných prasat o 25,7 % a vajec o 14,4 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 1,3 % (v květnu o 2,3 %). Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků byly vyšší o 5,7 % a těžby a dobývání o 4,1 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 4,0 %, z toho ceny mléčných výrobků o 13,0 % a zpracovaného masa a výrobků z masa o 6,9 %. Klesly ceny dopravních prostředků o 2,5 % a elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 1,1 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny zboží krátkodobé spotřeby o 3,9 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,5 % (stejně jako v květnu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 2,0 % (v květnu o 2,6 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 1,1 % (v květnu o 0,9 %). Vzrostly ceny za pojištění, zajištění a penzijní financování o 5,3 %, za poštovní a kurýrní služby o 2,7 % za reklamní služby a průzkum trhu o 2,4 %. Ceny za telekomunikační služby klesly, a to o 1,1 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,0 % (v květnu o 0,9 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – květen 2017*
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v květnu meziměsíčně snížily o 0,4 % (v dubnu vzrostly o 0,1 %). Ceny klesly nejvíce v Řecku o 1,9 %. V České republice, v Rakousku a v Polsku se ceny snížily shodně o 0,5 %, na Slovensku o 0,3 % a v Německu o 0,1 %. Nejvíce vzrostly ceny v Irsku o 1,1 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v květnu vyšší o 3,7 % (v dubnu o 4,8 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Belgii o 9,0 %. V Polsku vzrostly ceny o 4,5 %, v Německu o 2,8 %, na Slovensku o 2,6 %, v České republice o 2,3 % a v Rakousku o 1,8 %.  Ceny klesly pouze v Lucembursku o 3,0 %.

__________________
* předběžná data

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail:
jiri.sulc@czso.cz

Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail:
miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 17 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 17 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 17 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 17 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI: 16. 8. 2017


Související analýza: Vývoj indexů cen výrobců - 2. čtvrtletí 2017

  • cipc072017.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen výrobců
  • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
  • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
  • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
  • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 20.07.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz