Indexy cen výrobců - duben 2018

Ceny zemědělských výrobců meziročně poklesly

18.05.2018
Kód: 011047-18
 

Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 2,4 %, ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,2 %, ceny stavebních prací o 0,2 % a tržních služeb pro podniky o 0,6 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 1,9 %, ceny průmyslových výrobců se nezměnily. Ceny stavebních prací byly vyšší o 2,4 %, ceny tržních služeb pro podniky o 1,7 %.

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se snížily o 2,4 %. Klesly ceny brambor o 7,0 %, vajec o 6,1 %, mléka o 2,7 %, olejnin o 2,5 % a drůbeže o 1,7 %. Zvýšily se ceny obilovin o 0,3 % a jatečných prasat o 0,8 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,2 %. Zvýšily se zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků byly vyšší o 0,3 % a stejně vzrostly také ceny dřeva, papíru a tisku. Snížily se ceny dopravních prostředků o 0,2 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 0,3 %. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 0,5 % a ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,1 %, z toho ceny zpracovaného masa a výrobků z masa o 0,7 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,2 % a ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,5 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 0,6 %. Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 5,1 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 5,0 % a za architektonické a inženýrské služby o 2,2 %. Klesly ceny za služby poradenství v oblasti řízení o 0,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby vzrostly o 0,3 %.

Meziroční srovnání
Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 1,9 % (v březnu vyšší o 1,6 %). V rostlinné výrobě se ceny snížily o 3,0 %, klesly ceny olejnin o 13,7 % a brambor o 7,3 %. Ceny ovoce vzrostly o 25,1 %, čerstvé zeleniny o 9,6 % a obilovin o 3,0 %. V živočišné výrobě byly nižší ceny o 0,8 %, klesly ceny jatečných prasat o 15,4 %, vajec o 7,1 % a drůbeže o 0,3 %. Ceny mléka byly vyšší o 4,9 % a skotu o 2,0 %.

Ceny průmyslových výrobců se v úhrnu nezměnily (v březnu se zvýšily o 0,1 %). Vzrostly především ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 1,7 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,5 % a těžby a dobývání o 4,6 %. Zvýšily se také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Nejvýznamněji se snížily ceny dopravních prostředků o 3,5 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 5,4 %. Ceny chemických látek a výrobků klesly o 6,5 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly nižší o 0,3 %, z toho ostatních potravinářských výrobků o 5,0 % a zpracovaného masa a výrobků z masa o 2,4 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce vzrostly ceny energií o 2,4 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 2,4 % (stejně jako v březnu po zpřesnění). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 2,3 % (v březnu o 1,8 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 1,7 % (v březnu o 1,8 %). Vzrostly především ceny za služby v oblasti zaměstnání o 16,7 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 10,3 %, za poštovní a kurýrní služby o 5,3 % a za pojištění a za architektonické a inženýrské služby shodně o 3,4 %. Dále byly vyšší ceny za vydavatelské služby o 3,1 %, za služby v oblasti nemovitostí o 2,9 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 1,8 %. Nižší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 2,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,9 % (v březnu o 1,8 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – březen 2018 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v březnu meziměsíčně zvýšily o 0,2 % (v únoru se ceny nezměnily). Nejvyšší růst cen činil 0,6 %, a to celkem v šesti zemích EU, mezi nimi bylo i Polsko. V České republice ceny vzrostly o 0,3 %, v Německu o 0,2 %, v Rakousku zůstaly ceny beze změny. Na Slovensku byly ceny nižší o 0,1 %. Ceny se snížily nejvíce ve Španělsku o 0,9 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v březnu vyšší o 2,4 % (v únoru o 1,8 %). Ceny se zvýšily nejvíce v Estonsku o 7,3 %. Na Slovensku ceny vzrostly o 3,3 %, v Německu o 2,0 %, v Rakousku o 1,7 %, v Polsku o 1,5 % a v České republice o 0,1 %. Ceny se nejvíce snížily na Kypru o 2,0 %.

_____________________

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 18 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 18 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 18 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 18 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 18. 6. 2018

 • cipc051818.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Vyjádření Ludmily Kratochvílové z odboru statistiky cen ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 18.05.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz