Indexy cen výrobců - srpen 2011

Ceny většiny výrobců meziměsíčně klesly

15.09.2011
Kód: r-7001-11
 
Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 3,0 %, ceny průmyslových výrobců a stavebních prací se shodně snížily o 0,1 %. Ceny tržních služeb se nezměnily.
Meziročně byly vyšší ceny zemědělských výrobců o 16,4 %, průmyslových výrobců o 5,7 % a tržních služeb o 0,9 %. Ceny stavebních prací byly nižší o 0,6 %.


* * *

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců klesly v úhrnu o 3,0 %. Ceny v rostlinné výrobě se snížily o 6,0 %, ceny obilovin klesly o 7,9 %, brambor o 22,3 %. Ceny zeleniny* vzrostly o 8,3 % a ovoce* o 4,0 %. V živočišné výrobě se zvýšily ceny o 1,0 %. Vzrostly ceny vajec o 13,6 %, prasat o 1,3 %, skotu o 0,6 % a mléka o 0,3 %. Ceny drůbeže se snížily o 0,5 %.

Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,1 %. Nejvýznamněji se snížily ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,6 %, koksu a rafinovaných ropných produktů o 1,1 % a těžby a dobývání o 0,5 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku po 11 měsících růstu poklesly o 0,2 %, a to zejména ceny rostlinných a živočišných olejů a tuků o 5,6 %. Vzrostly ceny chemických látek a výrobků o 3,4 % a pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 0,2 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů snížily o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,3 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se v úhrnu nezměnily. Zvýšily se ceny za reklamní služby a průzkum trhu a za služby v oblasti nemovitostí, shodně o 0,1 %. Ceny za peněžní služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, byly nižší o 0,1 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se též nezměnily.


Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 16,4 % (v červenci o 23,6 %). Ceny v rostlinné výrobě vzrostly o 24,7 % v důsledku zvýšení cen obilovin o 44,4 % a olejnin o 41,6 %. Ceny ovoce byly vyšší o 1,4 %, ceny brambor byly téměř na úrovni loňského roku (růst 0,1 %). Naopak ceny zeleniny klesly o 31,0 %. V živočišné výrobě se ceny zvýšily o 7,6 %. Vzrostly ceny mléka o 12,1 %, drůbeže o 10,2 % a skotu o 5,1 %. Ceny prasat byly vyšší o 0,2 %. Nižší byly jen ceny vajec, a to o 1,8 %. Výrazný meziroční růst byl ovlivněn zejména nižší srovnávací základnou z roku 2010.

Ceny průmyslových výrobců stouply o 5,7 % (v červenci o 5,4 %). Vzrostly především ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 22,1 %, potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 9,4 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 5,3 %. Meziročně klesly pouze ceny PC, elektronických a optických přístrojů o 2,5 % a dopravních prostředků o 1,3 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce stouply ceny energií o 9,1 %.
Ceny stavebních prací dle odhadů byly nižší o 0,6 % (stejně jako v červenci). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 2,2 % (v červenci o 2,7 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 0,9 % (v červenci o 1,0 %). Vzrostly především ceny za reklamní služby a průzkum trhu, a to o 6,4 %. Dále byly vyšší ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 3,5 %, za poštovní a kurýrní služby o 3,0 % a ceny v nákladní dopravě o 1,7 %. Nižší byly ceny za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 6,1 %, dále za pojištění o 2,4 % a za telekomunikační služby o 0,3 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 0,3 % (v červenci o 0,4 %).


Ceny průmyslových výrobců v EU – v červenci 2011**

V zemích Evropské unie (EU 27) podle údajů zveřejněných Eurostatem ceny průmyslových výrobců v červenci meziměsíčně stouply o 0,4 % (v červnu se nezměnily). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce vzrostly ceny na Kypru o 2,0 %, v Litvě o 1,4 % a v Maďarsku o 1,2 %. Nejvíce klesly ceny v Dánsku o 0,8 %, v Belgii o 0,4 % a ve Švédsku o 0,3 %. V České republice se ceny snížily o 0,1 %, na Slovensku se nezměnily, v Polsku stouply o 0,5 % a v Německu o 0,7 %. Za Rakousko nejsou data za červenec k dispozici.

Meziročně ceny v EU 27 v červenci vzrostly o 7,0 % (v červnu o 6,8 %). Ceny se nejvíce zvýšily ve Spojeném království o 12,6 %, v Litvě o 10,7 % a v Lotyšsku o 9,0 %. V Polsku ceny vzrostly o 7,0 %, v Německu o 5,7 %, v České republice o 5,4 % a na Slovensku o 2,0 %. Za Rakousko nejsou data za červenec k dispozici. K meziročnímu poklesu cen v žádné ze zemí EU 27 nedošlo.


* meziměsíční vývoj indexu cen odráží mj. i změny váhové struktury (ovoce, zelenina)
** předběžná data
Metodické poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Ing. Miloslav Beránek, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Mgr. Hana Sýkorová, tel. 274 054 101, e-mail: hana.sykorova@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen stavebních prací - 7. k. d. následujícího měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Indexy cen stavebních prací se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 700144 - 11 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 11 Indexy cen výrobců - základní informace
700444 - 11 Indexy cen průmyslových výrobců
700544 - 11 Indexy cen zemědělských výrobců
700844 - 11 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
(Internet : /csu/czso/katalog-produktu
/csu/czso/1-ep-7 )
Termín zveřejnění další RI: 17. 10. 2011  • cipc091511.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 5 Indexy cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (změny proti bazickému roku)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.09.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz