Indexy cen výrobců - listopad 2022

Meziroční růst cen průmyslových výrobců zpomalil

16.12.2022
Kód: 011047-22
 

Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců vzrostly o 2,8 % a meziročně o 29,9 %. Ceny průmyslových výrobců se snížily meziměsíčně o 1,0 % a meziročně byly vyšší o 21,3 %. Ceny stavebních prací vzrostly meziměsíčně o 0,3 % a meziročně o 11,9 %. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně zvýšily o 0,2 % a meziročně o 6,5 %.

„V listopadu pokračoval meziroční růst cen všech výrobců. Ceny zemědělských výrobců se meziročně zvýšily téměř o 30 % a ceny průmyslových výrobců, navzdory meziměsíčnímu poklesu, o více než 21 %. Ceny stavebních prací meziročně vzrostly dle odhadů bezmála o 12 % a ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 6,5 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně zvýšily o 2,8 %. Vzrostly ceny vajec o 15,2 %, brambor o 4,8 %, mléka o 3,6 %, olejnin o 2,5 % a obilovin o 1,3 %. Klesly ceny čerstvé zeleniny o 12,4 %, jatečných prasat o 2,9 %, ovoce o 0,9 % a skotu o 0,4 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 29,9 % (v říjnu o 27,1 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 26,0 %. Vyšší byly ceny obilovin o 42,4 %, čerstvé zeleniny o 33,5 %, brambor o 25,4 % a olejnin o 21,8 %. Ceny ovoce klesly o 13,5 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 36,7 %. Vzrostly ceny vajec o 58,4 %, jatečných prasat o 49,7 %, mléka o 35,4 %, drůbeže o 34,9 % a skotu o 21,3 %.

Meziměsíčně ceny průmyslových výrobců klesly o 1,0 %. Snížily se zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 2,7 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,8 %. Vzrostly ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 1,1 %, z toho ostatních potravinářských výrobků o 3,5 %. Ceny v odvětví dopravních prostředků byly vyšší o 0,8 %. Ceny průmyslových výrobců meziročně vzrostly o 21,3 % (v říjnu o 24,1 %). Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu se zvýšily o 52,6 %. Vzrostly také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných výrobků. Ceny v odvětví pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků byly vyšší o 19,9 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 25,8 %, z toho ceny mlýnských a škrobárenských výrobků o 52,8 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny energií o 41,5 % a zboží krátkodobé spotřeby o 23,1 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií se meziročně zvýšily o 14,6 % (v říjnu o 15,7 %). 

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,3 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 11,9 % (v říjnu o 12,0 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 16,9 % (v říjnu o 17,6 %).

Ceny tržních služeb pro podniky meziměsíčně vzrostly o 0,2 %. Zvýšily se ceny za poštovní a kurýrní služby o 2,0 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 0,8 % a za architektonické a inženýrské služby o 0,6 %. Ceny za pozemní dopravu a za služby v oblasti programování shodně vzrostly o 0,3 %. Klesly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 1,5 % a za skladování a podpůrné služby v dopravě o 0,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 6,5 % (v říjnu o 6,3 %). Vzrostly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 15,2 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 15,0 % a za služby v oblasti zaměstnání o 13,8 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 6,0 % (v říjnu o 5,8 %).
 

Ceny průmyslových výrobců v EU – říjen 2022 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), se podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v říjnu meziměsíčně snížily o 2,5 % (v září vzrostly o 1,4 %). Nejvíce klesly ceny v Irsku o 32,5 % a v Bulharsku o 8,8 %. V Německu byly ceny nižší o 4,2 %. V Polsku ceny vzrostly o 0,9 %, na Slovensku o 0,7 %, v Česku o 0,6 % a v Rakousku o 0,3 %. Zvýšily se ceny zejména v Řecku, a to o 9,6 %.

V říjnu meziročně vzrostly ceny v EU o 31,2 % (v září o 41,4 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Maďarsku o 68,0 %, na Slovensku o 59,3 % a v Lotyšsku o 57,9 %. V Německu byly ceny vyšší o 35,5 %, v Polsku o 30,5 %, v Rakousku o 26,4 % a v Česku o 24,1 %. Ceny klesly pouze v Irsku o 17,2 %.
 

* * *
 

Informace k revizi indexu cen zemědělských výrobců 2020
 

V průběhu roku 2022 probíhá standardní komplexní revize výpočtu indexů cen zemědělských výrobců.

Cenové indexy zemědělských výrobců budou od ledna 2023 počítány na nových váhových schématech, založených na struktuře průměrů tržeb za roky 2019, 2020 a 2021. Indexy budou počítány k novému cenovému a indexnímu základu průměr roku 2020 = 100. Zveřejněné indexy za roky 2020, 2021 a 2022 budou zrevidovány.

Řada se základem průměr roku 2015 = 100 bude ukončena.
 

Informace k revizi indexu cen průmyslových výrobců 2021

V současné době se připravuje revize výpočtu indexů cen průmyslových výrobců, ve které dojde ke změně z původní váhové struktury odvozené z tuzemských tržeb roku 2015 na novou váhovou strukturu odpovídající tuzemským tržbám roku 2021. Dojde k mírné obměně vah na úrovni některých agregací klasifikace CZ-CPA na trojmístné a čtyřmístné úrovni a k řadě změn ve výběru respondentů a reprezentantů.

Základní časová řada bazických indexů se základem průměr 2015 = 100 bude nadále pokračovat. Cenové indexy vypočítávané k základu prosinec 2015 = 100 budou nahrazeny indexy s novým cenovým základem prosinec 2021 = 100. Takto vypočtené indexy budou od čtyřmístné úrovně CZ-CPA (a výše) váhového schématu řetězeny k indexům o základu průměr roku 2015 = 100, čímž bude zajištěno pokračování dosavadní časové řady. Z časové řady se základem průměr 2015 = 100 bude spočtena časová řada se základem průměr 2021 = 100. Výpočet časových řad k základům průměr roku 2005 = 100  a průměr roku 2010 = 100 bude v prosinci 2022 ukončen.
 

Ze sledování a z publikování budou vyřazeny tyto agregace:

CA 12 – Tabákové výrobky, vč. subdodavatelských prací
CB 151 – Činěné a upravené usně (vyčiněné kůže); vč. subdodavatelských prací

CH 253 – Parní kotle, kromě kotlů k ústřednímu topení, vč. subdodavatelských prací

Budou vyřazeny všechny subsekce CA až CM, které již nejsou součástí klasifikace.

 

Zveřejnění cenových indexů za leden 2023 bude posunuto v souladu s Katalogem produktů 2023 na 28. února 2023.

_________________

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek,
oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace:
011041 - 22 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby

011044 - 22 Indexy cen průmyslových výrobců

011045 - 22 Indexy cen zemědělských výrobců

011046 - 22 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře

Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI: 16. 1. 2023

 

 • cipc121622.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.12.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz