Indexy cen výrobců - únor 2011

Ceny výrobců nadále rostly

15.03.2011
Kód: r-7001-11
 
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 5,1 %, stavebních prací o 0,1 %, tržních služeb o 0,3 % a ceny průmyslových výrobců o 0,5 %.
Meziročně byly vyšší ceny zemědělských výrobců o 29,7 %, průmyslových výrobců o 5,4 % a tržních služeb o 0,3 %. Ceny stavebních prací byly nižší o 0,3 %.


* * *

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců vzrostly v úhrnu o 5,1 %. Ceny v rostlinné výrobě se zvýšily o 8,9 %, vzrostly ceny obilovin o 11,7 %, olejnin o 12,0 % a brambor o 10,1 %. Klesly ceny ovoce o 7,5 % a zeleniny o 4,4 %. V živočišné výrobě se zvýšily ceny o 0,4 %. Ceny mléka vzrostly o 0,1 %, skotu a drůbeže shodně o 2,4 %. Snížily se ceny prasat o 0,7 % a vajec o 2,4 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,5 % (v lednu o 1,4 %). Největší vliv na růst meziměsíčního indexu měly stoupající ceny chemických látek a výrobků o 3,9 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,9 % a potravinářských výrobků, nápojů, tabáku o 0,5 %. Mírně klesly ceny dopravních prostředků o 0,5 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,1 %. Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,5 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,3 %. Vzrostly ceny za architektonické a inženýrské služby a související technické poradenství o 1,2 %, za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování o 1,1 %, za pojištění o 0,7 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 0,6 %. Ceny za služby v oblasti pronájmu klesly o 5,0 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,3 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 29,7 % (v lednu o 23,0 %). Ceny v rostlinné výrobě vzrostly o 53,1 %. Výrazně se zvýšily ceny obilovin o 72,1 %, olejnin o 64,2 %, brambor o 78,8 %, ovoce o 23,2 % a zeleniny o 29,5 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 6,9 % v důsledku zvýšení cen mléka o 17,2 %. Dále byly vyšší ceny drůbeže o 5,8 % a skotu o 4,4 %. Nižší byly ceny prasat o 1,0 % a vajec o 27,9 %. Výrazný meziroční růst byl ovlivněn zejména nižší srovnávací základnou z roku 2010.

Ceny průmyslových výrobců stouply o 5,4 % (v lednu o 4,6 %), což je nejvíce od září 2008. Vyšší než loni byly zejména ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 25,1 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 12,4 % a potravinářských výrobků, nápojů, tabáku o 5,0 %. K výraznějšímu poklesu cen došlo u dopravních prostředků, a to o 4,0 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce stouply ceny energií o 9,7 %, nejvíce klesly ceny výrobků investiční povahy o 1,0 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů byly nižší o 0,3 % (v lednu o 0,4 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 3,2 % (v lednu o 2,6 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 0,3 % (v lednu o 0,1 %). Vzrostly ceny v nákladní dopravě o 2,0 %, za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování o 2,7 % a za poštovní a kurýrní služby o 3,1 %. Ceny za architektonické a inženýrské služby a související technické poradenství vzrostly o 1,7 %. Nižší byly ceny za služby v oblasti pronájmu o 5,4 %, dále za pojištění o 2,4 % a za služby v oblasti programování a poradenství a související služby o 1,7 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly poprvé po 12 měsících meziročně vyšší, a to o 0,4 % (v lednu pokles o 0,2 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v lednu 2011*

V zemích Evropské unie (EU 27) podle údajů zveřejněných Eurostatem ceny průmyslových výrobců v lednu meziměsíčně stouply o 1,4 % (v prosinci o 1,2 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce vzrostly ceny ve Španělsku o 2,4 %, v Nizozemsku o 2,1 %, v Belgii a v Portugalsku shodně o 1,9 %. V České republice stouply ceny o 1,4 %, v Německu o 1,2 %, na Slovensku o 1,0 % a v Polsku o 0,8 %. Za Rakousko nejsou data za leden k dispozici, v prosinci stouply ceny o 0,7 %. Ceny se v lednu snížily ve Švédsku o 1,3 %, v Dánsku o 0,5 % a na Kypru o 0,1 %.

Meziročně ceny v EU 27 v lednu stouply o 6,5 % (v prosinci o 5,9 %). Ceny se nejvíce zvýšily v Bulharsku o 11,1 %, v Litvě a v Nizozemsku shodně o 10,3 %. V Polsku ceny vzrostly o 7,3 %, v Německu o 5,5 %, v České republice o 4,6 % a na Slovensku o 1,9 %. Za Rakousko nejsou data za leden k dispozici, v prosinci ceny stouply o 5,4 %. Ceny meziročně v lednu neklesly v žádné ze zemí EU 27.

* předběžná data
Metodické poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Ing. Miloslav Beránek, tel. 274 052 66 5, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Mgr. Hana Sýkorová, tel. 274 054 101, e-mail: hana.sykorova@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen stavebních prací - poslední k. d. sledovaného měsíce / 5. p. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Indexy cen stavebních prací se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 7001 - 11 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 11 Indexy cen výrobců - základní informace
7004 - 11 Indexy cen průmyslových výrobců
7005 - 11 Indexy cen zemědělských výrobců
7008 - 11 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
(Internet : /csu/czso/katalog-produktu
/csu/czso/1-ep-7 )
Termín zveřejnění další RI: 15.4.2011  • cipc031511.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 5 Indexy cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (změny proti bazickému roku)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.03.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz