Indexy cen výrobců - listopad 2013

Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně vzrostly o 0,8 %

16.12.2013
Kód: r-7001-13
 
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 2,9 %, průmyslových výrobců o 0,8 % a stavebních prací o 0,1 %. Ceny tržních služeb se nezměnily. Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 5,2 %, stavebních prací o 0,8 % a tržních služeb o 2,0 %. Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,7 %.

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 2,9 %. Vzrostly ceny olejnin o 3,3 %, drůbeže o 3,5 %, mléka o 3,8 %, vajec o 4,4 % a brambor o 4,9 %. Ceny čerstvé zeleniny klesly o 7,8 % a prasat jatečných o 2,3 %.

Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně zvýšily o 0,8 %. Z důvodu oslabení koruny proti euru ve výši 4,7 % vzrostly zejména ceny produktů, které se do značné míry v euru obchodují. Zvýšily se zejména ceny dopravních prostředků o 3,0 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 4,1 %. Ceny motorových vozidel se nezměnily. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků a ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů se zvýšily shodně o 1,6 %. Snížily se ceny chemických látek a výrobků o 0,7 %, potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,3 % a těžby a dobývání o 0,2 %.

Ceny stavebních prací se (dle odhadů) zvýšily o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,5 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se v úhrnu nezměnily. Ceny klesly v oddílu reklamní služby a průzkum trhu o 0,1 % a za finanční služby o 0,3 %, ceny pozemní a potrubní dopravy vzrostly o 0,1 %. Ceny tržních služeb nezahrnujících reklamní služby se nezměnily.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců klesly o 5,2 % (v říjnu o 3,3 %). V rostlinné výrobě se snížily ceny o 11,8 %. Klesly ceny obilovin o 21,3 % a olejnin o 16,9 %, naopak ceny brambor byly vyšší o 63,3 % a čerstvé zeleniny o 12,1 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 5,9 %. Vzrostly ceny mléka o 20,0 % a drůbeže o 1,8 %. Ceny vajec klesly o 21,3 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,7 % (v říjnu se nezměnily). Na výši meziročního indexu mělo vliv zvýšení cen elektřiny, plynu a páry o 3,8 % a dopravních prostředků o 3,7 %. Zvýšily se především ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 5,3 % (při oslabení koruny proti euru o 5,8 %). Ceny motorových vozidel se naopak snížily o 0,6 %. Klesly především ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů o 5,6 %, chemických látek a výrobků o 4,1 %, obecných kovů a kovodělných výrobků a potravinářských výrobků shodně o 0,2 %. Z cen potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se snížily zejména ceny rostlinných a živočišných olejů a tuků o 23,2 % a průmyslových krmiv o 8,7 %, výrazněji vzrostly ceny mléčných výrobků o 11,2 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny výrobků investiční povahy o 1,8 % a ceny zboží dlouhodobé spotřeby o 1,7 %.

Ceny stavebních prací byly dle odhadů nižší o 0,8 % (v říjnu o 1,0 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly poprvé po sedmi měsících o 0,5 % (v říjnu ještě klesly o 0,1 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly nižší o 2,0 % (v říjnu o 2,3 %). Klesly ceny za telekomunikační služby o 21,0 %, za skladování o 18,1 %, za pozemní a potrubní dopravu o 2,3 % a za právní a účetnické služby o 1,3 %. Zvýšily se ceny za poštovní a kurýrní služby o 8,3 % a reklamní služby a průzkum trhu o 6,9 %. Ceny tržních služeb nezahrnujících reklamní služby byly nižší o 2,4 % (v říjnu o 2,6 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v říjnu 2013*

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v říjnu meziměsíčně klesly o 0,6 % (v září vzrostly o 0,1 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, se snížily ceny nejvíce v Chorvatsku, v Itálii a v Maďarsku shodně o 1,3 %. V Polsku klesly ceny o 0,5 %, v Rakousku a v České republice o 0,4 %, na Slovensku o 0,3 % a v Německu o 0,2 %. Ceny vzrostly v Estonsku a na Kypru shodně o 0,2 % a ve Švédsku o 0,1 %. Na Maltě zůstaly ceny beze změny.

Meziročně se ceny v EU28 v říjnu snížily o 1,1 % (v září o 0,6 %). Nejvíce se snížily ceny na Kypru o 4,0 %, v Bulharsku o 3,9 % a v Nizozemsku o 3,7 %. V Rakousku ceny klesly o 1,8 %, v Polsku o 1,7 %, na Slovensku o 1,4 % a v Německu o 0,7 %. V České republice se ceny nezměnily. Nejvyšší růst cen byl zaznamenán v Estonsku o 10,9 %, v Irsku o 1,6 % a v Dánsku o 1,3 %.

* předběžná data


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 700144 - 13 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 13 Indexy cen výrobců - základní informace
700444 - 13 Indexy cen průmyslových výrobců
700544 - 13 Indexy cen zemědělských výrobců
700844 - 13 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: /csu/czso/1-ep-7
/csu/czso/katalog-produktu
Termín zveřejnění další RI: 15. 1. 2014  • cipc121613.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací - odhady (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
  • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.12.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz