Indexy cen výrobců - březen 2013

Cenový růst se zastavil

15.04.2013
Kód: r-7001-13
 
Meziměsíčně se ceny zemědělských výrobců a průmyslových výrobců nezměnily. Ceny stavebních prací se snížily o 0,2 %, ceny tržních služeb se zvýšily o 0,1 %.
Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 12,5 %, průmyslových výrobců o 1,0 %. Ceny stavebních prací byly nižší o 0,8 %, tržních služeb o 0,3 %.

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se nezměnily. Zvýšily se ceny mléka o 1,4 %, olejnin o 1,6 %, brambor o 1,7 % a čerstvé zeleniny o 1,8 %. Klesly ceny vajec o 2,9 %, ovoce o 1,8 %, drůbeže o 1,7 % a prasat o 0,8 %.

Ceny průmyslových výrobců se na úhrnu nezměnily. Nejvýznamněji se snížily ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 1,7 %. Vzrostly ceny chemických látek a výrobků o 1,2 % a těžby a dobývání o 0,5 %, z toho ceny ropy o 6,7 % a kamene, písku a jílu o 1,5 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 0,1 %, z toho ceny rostlinných a živočišných olejů a tuků o 3,3 %.

Ceny stavebních prací (dle odhadů) se snížily o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se zvýšily o 0,1 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,1 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 10,4 %, naopak klesly ceny za skladování o 18,1 %, za pozemní a potrubní dopravu o 1,2 % a za informační služby o 2,4 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se snížily o 0,7 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 12,5 % (v únoru o 15,6 %). V rostlinné výrobě vzrostly ceny o 27,0 %, zvýšily se ceny čerstvé zeleniny o 46,8 %, brambor o 36,7 %, obilovin o 32,5 % a olejnin o 15,9 %. V živočišné výrobě byly ceny po 25 měsících růstu poprvé nižší než v minulém roce, a to o 1,6 %. Klesly ceny vajec o 35,2 % a mléka o 3,5 %. Ceny drůbeže se zvýšily o 10,9 %, skotu o 6,3 % a prasat o 2,8 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 1,0 % (v únoru o 1,3 %). Růst cenové hladiny byl významněji ovlivněn zvýšením cen potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 4,1 %, z toho zejména průmyslových krmiv o 23,1 % a masa a masných výrobků o 4,8 %. Ceny elektřiny, plynu a páry se zvýšily o 3,7 % a chemických látek a výrobků o 3,3 %. Klesly především ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 6,2 %. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků se snížily o 1,6 % a těžby a dobývání o 2,4 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny zboží krátkodobé spotřeby o 1,9 %.

Ceny stavebních prací byly dle odhadů nižší o 0,8 % (v únoru o 0,7 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,6 % (stejně jako v únoru).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly nižší o 0,3 % (v únoru vyšší o 0,5 %). Klesly ceny za skladování o 19,8 %, za pozemní a potrubní dopravu o 2,7 %, za právní a účetnické služby o 1,4 % a za telekomunikační služby o 1,3 %. Zvýšily se ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 5,5 % a za služby v oblasti programování a poradenství o 1,7 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly nižší o 0,8 % (v únoru o 0,1 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v únoru 2013*

V zemích Evropské unie (EU27), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v únoru meziměsíčně vzrostly o 0,4 % (stejně jako v lednu). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, se nejvíce zvýšily ceny ve Spojeném království o 2,0 %, v Řecku o 1,7 % a v Maďarsku o 1,2 %. Ceny se snížily pouze na Slovensku o 0,6 %, v Lotyšku o 0,3 % a v Německu o 0,1. V České republice a v Rakousku se ceny nezměnily, v Polsku se ceny zvýšily o 0,3 %.

Meziročně ceny v EU27 vzrostly v únoru o 1,3 % (v lednu o 1,7 %). Nejvíce vzrostly ceny v Estonsku o 9,7 %, v Rumunsku o 6,5 % a v Belgii o 4,2 %. Na Slovensku se ceny zvýšily o 1,4 %, v České republice o 1,3 %, v Německu o 1,2 % a v Polsku o 0,3 %. Pokles cen byl zaznamenán v Rakousku o 0,5 % a ve Švédsku o 1,6 %.

* předběžná data

Informace ke standardní revizi výpočtu indexů cen zemědělských výrobců a indexů cen tržních služeb.
Cenové indexy zemědělských výrobců jsou od ledna 2013 počítány na nových váhových schématech odvozených od průměru tržeb za roky 2009, 2010 a 2011. Indexy jsou počítány k novému základu průměr roku 2010 = 100. Zrevidovaná časová řada cenových indexů za roky 2010, 2011 a 2012 je současně publikována se zpětnou platností ve své první porevizní publikaci za leden 2013, která byla zveřejněna 1. 3. 2013. Tato nová časová řada bazických indexů má jediný základ, průměr roku 2010. Podrobnější informace je uvedena na internetových stránkách ČSÚ.
Cenové indexy tržních služeb jsou od ledna 2013 počítány na nových vahách, založených na struktuře tržeb roku 2011. Nově vypočtené indexy k základu průměr roku 2011 = 100 byly řetězeny ke stávajícímu cenovému základu průměr roku 2005 = 100, čímž je zajištěno pokračování dosavadních časových řad indexů. Podrobnější informace je uvedena na internetových stránkách ČSÚ.

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů cen výrobců v 1. čtvrtletí roku 2013


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 05 2 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 700144 - 13 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 13 Indexy cen výrobců - základní informace
700444 - 13 Indexy cen průmyslových výrobců
700544 - 13 Indexy cen zemědělských výrobců
700844 - 13 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: /csu/czso/1-ep-7
/csu/czso/katalog-produktu
Termín zveřejnění další RI: 16. 5. 2013  • cipc041513.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 5 Indexy cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (změny proti bazickému roku)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.04.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz