Indexy cen výrobců - duben 2019

Ceny průmyslových výrobců výrazně rostly

20.05.2019
Kód: 011047-19
 

Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 1,2 %, průmyslových výrobců vzrostly o 0,7 %, stavebních prací o 0,7 % a tržních služeb pro podniky o 0,5 %. Meziročně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 9,4 %, průmyslových výrobců o 4,3 %, stavebních prací o 5,4 % a tržních služeb pro podniky o 2,7 %.

Meziměsíční srovnání
Ceny zemědělských výrobců se snížily o 1,2 %. Klesly ceny ovoce o 11,9 %, brambor o 5,6 %, olejnin o 1,5 %, obilovin o 1,3 % a mléka o 0,8 %. Ceny jatečných prasat vzrostly o 5,2 %, drůbeže o 2,0 % a vajec o 0,5 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,7 %. Nejvíce se zvýšily ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly vyšší o 2,5 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,6 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 3,5 %. Ceny pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků vzrostly o 0,5 %. Klesly pouze ceny v odvětví elektřiny, plynu a páry o 0,2 % a v  odvětví dopravních prostředků o 0,1 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,7 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví také o 0,7 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 0,5 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 3,8 %, za poradenství v oblasti řízení o 1,4 %, za služby v oblasti programování o 1,1 % a za vydavatelské služby o 0,6 %. Ceny za služby v pozemní dopravě klesly o 0,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,2 %.

Meziroční srovnání
Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 9,4 % (v březnu o 8,1 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 16,0 %. Ceny zeleniny byly vyšší o 57,4 %, brambor o 44,8 %, obilovin o 17,6 % a olejnin o 13,5 %, ceny ovoce klesly o 42,7 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 2,8 %, vzrostly ceny mléka o 4,5 %, drůbeže o 4,4 % a jatečných prasat o 3,4 %. Ceny vajec byly nižší o 1,9 % a skotu o 3,4 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 4,3 %, což byl nejvyšší růst cen od prosince 2011. Vzrostly zejména ceny v odvětví elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 8,2 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 11,0 %. Vyšší byly také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 3,6 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 4,3 %. Ceny pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků vzrostly o 4,2 %, z toho ceny betonových, cementových a sádrových výrobků o 9,3 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny energií o 8,9 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 5,4 % (v březnu po zpřesnění o 5,1 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 5,2 % (v březnu o 5,0 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,7 % (v březnu o 2,8 %). Vzrostly ceny za poradenství v oblasti řízení o 8,5 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 7,0 %, za služby v oblasti zaměstnání o 5,5 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 4,5 % a za bezpečnostní a pátrací služby o 4,0 %. Vyšší byly dále ceny za poštovní a kurýrní služby o 3,9 % a za služby v pozemní dopravě o 2,8 %. Nižší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,5 % (v březnu o 2,6 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – březen 2019 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v březnu meziměsíčně vzrostly o 0,1 % (v únoru o 0,2 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Řecku o 1,1 %. V České republice ceny vzrostly o 0,5 %, na Slovensku o 0,4 % a v Polsku o 0,2 %. V Německu a v Rakousku se ceny snížily o 0,2 %. Nejvíce klesly ceny v Dánsku o 1,6 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v březnu stejně jako v únoru vyšší o 3,1 %. Nejvíce se zvýšily ceny v Rumunsku o 6,7 %. Na Slovensku byly ceny vyšší o 4,5 %, v České republice o 3,8 %, v Německu a v Polsku shodně o 2,5 % a v Rakousku o 2,1 %. Ceny neklesly v žádné ze zemí Evropské unie.

_________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail:
jiri.sulc@czso.cz

Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail:
miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 19 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 19 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 19 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 19 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI: 17. 6. 2019

 • cipc052019.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Tiskové sdělení: Ceny průmyslových výrobců výrazně rostly
 • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 20.05.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz