Indexy cen výrobců - duben 2014

Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací

19.05.2014
Kód: 011047-14
 
Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 0,1 %, ceny tržních služeb se zvýšily o 0,4 % a stavebních prací o 0,1 %. Ceny průmyslových výrobců se nezměnily. Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 2,8 %, průmyslových výrobců o 0,3 % a tržních služeb o 0,5 %. Ceny stavebních prací byly vyšší o 0,4 %.

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se snížily o 0,1 %. Klesly ceny čerstvé zeleniny o 13,6 %, brambor o 5,1 % a drůbeže o 3,1 %. Ceny olejnin vzrostly o 2,1 % a vajec o 1,3 %.

Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně na úhrnu zůstaly beze změny. Nejvýznamněji se snížily ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,2 %, z toho ceny nápojů o 0,4 % a ostatních potravinářských výrobků o 0,6 %. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků klesly o 0,2 % a elektřiny, plynu a páry o 0,1 %. Zvýšily se především ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů o 1,3 %. Ceny chemických látek a výrobků vzrostly o 0,2 %.

Ceny stavebních prací se (dle odhadů) zvýšily o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,2 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,4 % v důsledku růstu cen v oddílu reklamní služby a průzkum trhu o 3,0 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby stagnovaly.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců klesly o 2,8 % (v březnu o 4,2 %). V rostlinné výrobě se snížily ceny o 10,2 %. Klesly ceny obilovin o 19,1 % a olejnin o 8,8 %, naopak vyšší byly ceny brambor o 36,9 %, ovoce o 7,0 % a čerstvé zeleniny o 5,8 %. V živočišné výrobě se ceny zvýšily o 7,8 % v důsledku růstu cen mléka o 20,6 %. Ceny drůbeže byly nižší o 4,8 %, skotu o 4,1 % a vajec o 2,2 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,3 % (v březnu o 0,8 %). Úroveň cenové hladiny ovlivnil zejména pokles cen elektřiny, plynu a páry o 8,6 % a těžby a dobývání o 4,1 %. Zvýšily se ceny dopravních prostředků o 3,9 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 5,2 %. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků vzrostly o 1,9 %, dřeva, papíru a tisku o 3,8 % a v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů se ceny zvýšily o 2,2 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 0,5 %, z toho ceny mléčných výrobků o 11,5 %. Klesly ceny rostlinných a živočišných olejů a tuků o 15,2 %, mlýnských a škrobárenských výrobků o 12,3 % a průmyslových krmiv o 8,6 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce snížily ceny energií o 4,9 %, nejvyšší růst byl u výrobků investiční povahy o 2,1 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů poprvé po padesáti měsících zvýšily, a to o 0,4 % (v březnu po zpřesnění se ceny nezměnily). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 1,2 % (v březnu o 1,1 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly nižší o 0,5 % (stejně jako v březnu). Klesly ceny za telekomunikační služby o 16,3 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 3,6 %. Zvýšily se ceny za poštovní a kurýrní služby o 8,2 %, za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 3,7 %, za silniční nákladní dopravu o 2,9 % a za pojištění o 2,8 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly nižší o 0,4 % (v březnu o 0,7 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v březnu 2014*

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v březnu meziměsíčně snížily o 0,3 % (v únoru o 0,1 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce klesly ceny v Dánsku a v Nizozemsku shodně o 0,9 %, v Estonsku a na Kypru shodně o 0,8 %. Na Slovensku se ceny snížily o 0,5 %, v Rakousku o 0,4 %, v České republice, v Německu a v Polsku shodně o 0,2 %. Nejvíce vzrostly ceny v Řecku a na Maltě shodně o 0,7 %.
Meziročně se ceny v EU28 v březnu snížily shodně jako v únoru o 1,6 %. Nejvíce klesly ceny na Kypru o 5,6 %, v Belgii o 4,8 %. Na Slovensku byly ceny nižší o 4,2 %, v Rakousku o 1,8 %, v Polsku o 1,1 %, v České republice a v Německu shodně o 0,8 %. Ceny vzrostly pouze na Maltě o 0,8 % a v Lotyšsku o 0,6 %.

* předběžná data


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 14 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011039 - 14 Indexy cen výrobců - základní informace
011044 - 14 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 14 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 14 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: /csu/czso/1-ep-7
/csu/czso/katalog-produktu
Termín zveřejnění další RI: 16 . 6. 2014  • cipc051914.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací - odhady (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
  • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 19.05.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz