Indexy cen výrobců - leden 2019

Ceny elektřiny výrazně vzrostly

25.02.2019
Kód: 011047-19
 

Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 1,4 %, ceny průmyslových výrobců o 1,0 % a ceny stavebních prací o 0,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky klesly o 0,6 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 4,4 %, ceny průmyslových výrobců o 2,9 %, ceny stavebních prací o 4,0 % a ceny tržních služeb pro podniky o 2,7 %.

Meziměsíční srovnání
Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 1,4 %. Vzrostly především ceny zeleniny o 17,6 %, dále pak ceny mléka o 1,4 %, olejnin o 1,0 %, skotu o 0,9 %, obilovin o 0,7 % a jatečných prasat o 0,5 %. Ceny ovoce klesly o 1,2 % a drůbeže o 1,8 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 1,0 %. Vzrostly především ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 5,8 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 7,4 %, což byl nejvyšší nárůst cen od ledna 2009. Ceny těžby a dobývání byly vyšší o 5,0 %. V odvětví pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků vzrostly ceny o 1,2 %, z toho zejména ceny betonových, cementových a sádrových výrobků o 4,8 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 0,6 %, z toho nápojů o 1,5 % a pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 2,6 %. Ceny vody, její úpravy a rozvodu vzrostly o 2,9 %. Klesly především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Nižší byly také ceny chemických látek a výrobků o 3,2 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,7 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se snížily o 0,6 %. Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 15,8 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 2,0 %, za architektonické a inženýrské služby o 0,7 % a právní a účetnické služby o 0,5 %. Vzrostly ceny za poradenství v oblasti řízení o 6,1 %, za služby v oblasti zaměstnání o 2,9 % a za služby v oblasti programování a poradenství o 2,4 %. Dále se zvýšily ceny za vydavatelské služby o 1,1 % a za služby v pozemní dopravě o 0,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby vzrostly o 0,5 %.

Meziroční srovnání
Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 4,4 % (v prosinci o 3,4 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 12,6 %. Ceny zeleniny byly vyšší o 82,5 %, brambor o 49,5 %, obilovin o 16,3 % a olejnin o 7,3 %, ceny ovoce klesly o 54,3 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 4,4 %, klesly ceny vajec o 29,4 %, jatečných prasat o 5,1 %, skotu o 3,4 % a mléka o 2,3 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 2,9 % (v prosinci o 2,4 %). Zvýšily se zejména ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 7,2 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 9,3 %, což byl stejně jako u meziměsíčního srovnání nejvyšší nárůst cen od roku 2009. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků vzrostly o 3,4 %, pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 3,6 %, z toho ceny betonových, cementových a sádrových výrobků o 7,2 %. Ceny těžby a dobývání byly vyšší o 7,9 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 1,8 %, z toho nápojů o 3,2 %, pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 2,7 %, mlýnských a škrobárenských výrobků o 9,4 %, ceny zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa naopak klesly o 1,1 %. Ceny vody, její úpravy a rozvodu vzrostly o 2,9 %. Nižší byly ceny pouze v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů, chemických látek a výrobků o 0,3 % a elektrických zařízení o 0,2 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce vzrostly ceny energií o 5,2 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 4,0 % (stejně jako v prosinci po zpřesnění). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 4,9 % (stejně jako v prosinci).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,7 % (v prosinci o 2,2 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 13,8 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 8,4 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 8,2 %, za poštovní a kurýrní služby o 6,6 %, za poradenství v oblasti řízení o 4,8 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 4,4 %. Vyšší byly dále ceny za služby v oblasti nemovitostí o 3,3 % a za architektonické a inženýrské služby o 0,8 %. Nižší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,6 % (v prosinci o 2,1 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – prosinec 2018 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v prosinci meziměsíčně klesly o 0,8 % (v listopadu o 0,5 %). Nejvíce se snížily ceny v Dánsku o 3,0 %. V České republice, Rakousku a Polsku byly ceny nižší shodně o 1,1 %. Na Slovensku se ceny snížily o 0,9 % a v Německu o 0,4 %. Nejvíce se ceny zvýšily v Lotyšsku o 0,7 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v prosinci vyšší o 3,1 % (v listopadu o 4,2 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Estonsku o 9,2 %. Na Slovensku ceny vzrostly o 4,2 %, v Německu o 2,9 %, v České republice o 2,4 %, v Rakousku o 2,3 % a v Polsku o 2,1 %. Ceny klesly pouze v Irsku o 0,4 % a v Řecku o 0,1 %.

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 19 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 19 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 19 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 19 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 18. 3. 2019

 

 • cipc022519.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Tiskové sdělení: Ceny elektřiny výrazně vzrostly
 • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 25.02.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz