Indexy cen výrobců - září 2014

Pokles cen průmyslových výrobců

16.10.2014
Kód: 011047-14
 
Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 3,4 % a průmyslových výrobců o 0,3 %. Ceny stavebních prací vzrostly o 0,1 % a tržních služeb o 0,9 %. Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 2,7 % a průmyslových výrobců o 0,3 %. Ceny stavebních prací byly vyšší o 0,6 %, ceny tržních služeb o 0,8 %.

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se snížily o 3,4 %. Klesly ceny olejnin o 4,0 % a obilovin, čerstvé zeleniny a prasat jatečných shodně o 2,6 %. Dále byly nižší ceny mléka o 1,9 % a drůbeže o 1,7 %. Zvýšily se ceny ovoce o 7,3 % a vajec o 3,2 %.

Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,3 %. Snížily se ceny chemických látek a výrobků o 1,8 %, dopravních prostředků a potravinářských výrobků shodně o 0,4 %. Z cen potravinářských výrobků významněji klesly ceny mléčných výrobků o 1,2 %, průmyslových krmiv o 2,1 % a pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 0,9 %, naopak ceny nápojů se zvýšily o 0,8 %. Vzrostly ceny základních farmaceutických výrobků o 0,8 %.

Ceny stavebních prací (dle odhadů) vzrostly o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se nezměnily.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,9 % v důsledku zvýšení cen za reklamní služby a průzkum trhu o 13,2 %. Ceny za pojištění vzrostly o 0,5 %, ceny za pozemní a potrubní dopravu klesly o 0,4 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se nezměnily.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 2,7 % (v srpnu o 1,0 %). V rostlinné výrobě se snížily ceny o 7,2 %. Klesly ceny brambor o 38,1 %, čerstvé zeleniny o 13,2 %, olejnin o 8,0 %, ovoce o 6,0 % a obilovin o 3,2 %. V živočišné výrobě se ceny zvýšily o 3,4 % v důsledku růstu cen mléka o 9,8 % a vajec o 12,4 %. Ceny skotu byly vyšší o 1,4 %. Snížily se ceny drůbeže o 3,3 % a jatečných prasat o 3,9 % (poprvé po devíti měsících růstu).

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,3 % (v srpnu se nezměnily). Klesly ceny elektřiny, plynu a páry o 8,6 % a těžby a dobývání o 1,9 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se snížily o 0,8 %, z toho ceny mlýnských a škrobárenských výrobků o 7,0 %, průmyslových krmiv o 4,2 % a pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 2,0 %. Ceny mléčných výrobků naopak vzrostly o 2,2 %. Zvýšily se ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 3,7 %, dopravních prostředků o 4,0 % a dřeva, papíru a tisku o 4,1 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně snížily pouze ceny energií o 5,2 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,6 % (v srpnu o 0,5 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 1,5 % (v srpnu o 1,7 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 0,8 % (v srpnu o 1,4 %). Vzrostly ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 7,2 %, za pojištění o 3,0 % a ceny v pozemní a potrubní dopravě o 1,4 %. Nižší byly ceny za reklamní služby a průzkum trhu, a to o 4,6 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,3 % (v srpnu o 1,6 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v srpnu 2014*

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v srpnu meziměsíčně snížily o 0,1 % (v červenci o 0,2 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce klesly ceny v Dánsku o 0,7 %, v Chorvatsku o 0,6 % a v Estonsku o 0,5 %. Na Slovensku se ceny snížily o 0,4 %, v Rakousku o 0,3 % a v Německu o 0,1 %. V České republice se ceny nezměnily a v Polsku vzrostly o 0,1 %. Nejvíce se ceny zvýšily ve Švédsku o 0,3 % a v Maďarsku o 0,2 %.

Meziročně se ceny v EU28 v srpnu snížily o 1,5 % (v červenci o 1,4 %). Nejvíce klesly ceny v Litvě o 5,1 %, v Belgii o 4,7 % a na Slovensku o 3,8 %. V Rakousku se ceny snížily o 1,4 %, v Polsku o 1,1 % a v Německu o 0,8 %. V České republice zůstaly ceny beze změny. Ceny vzrostly pouze v Rumunsku o 0,8 % a v Lotyšsku a ve Švédsku shodně o 0,3 %.

* předběžná data

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů cen výrobců ve 3. čtvrtletí roku 2014


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 27 4 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 14 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011039 - 14 Indexy cen výrobců - základní informace
011044 - 14 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 14 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 14 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: /csu/czso/1-ep-7
/csu/czso/katalog-produktu
Termín zveřejnění další RI: 18 . 11. 2014  • cipc101614.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací - odhady (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
  • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.10.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz