Indexy cen výrobců - červenec 2015

Rostly pouze ceny stavebních prací

18.08.2015
Kód: 011047-15
 

Meziměsíčně vzrostly ceny stavebních prací o 0,1 %. Ceny zemědělských výrobců klesly o 0,7 %, průmyslových výrobců o 0,4 % a tržních služeb o 1,0 %. Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 9,0 % a průmyslových výrobců o 3,0 % a ceny tržních služeb o 0,2 %. Ceny stavebních prací byly vyšší o 1,3 %.

 

Meziměsíční srovnání:
Ceny zemědělských výrobců se snížily o 0,7 %. Klesly ceny čerstvé zeleniny o 8,9 %, drůbeže o 5,0 % a mléka o 3,8 %. Ceny jatečných prasat vzrostly o 3,0 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,4 %. Nižší byly především ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků klesly o 0,6 % a dopravních prostředků o 0,4 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 0,7 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 0,3 %, z toho ceny nápojů o 0,8 % a zpracovaného a konzervovaného masa a masných výrobků o 0,5 %.

 Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se snížily o 0,3 %.

 Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se snížily o 1,0 % v důsledku poklesu cen za reklamní služby a průzkum trhu o 11,8 %. Dále byly nižší ceny za pojištění, zajištění a penzijní financování o 1,0 % a za informační služby o 0,3 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby klesly o 0,1 %.

 Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 9,0 % (v červnu o 10,6 %). V rostlinné výrobě byly ceny nižší o 4,6 % v důsledku poklesu cen obilovin o 9,1 %. Ceny čerstvé zeleniny se zvýšily o 6,3 %, ovoce o 12,5 % a brambor o 14,9 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 13,6 %. Klesly ceny mléka o 21,2 %, jatečných prasat o 15,5 % a drůbeže o 3,0 %. Ceny skotu vzrostly o 2,8 % a vajec o 1,6 %.

Ceny průmyslových výrobců byly nižší o 3,0 % (v červnu o 2,3 %). Snížily se zejména ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků klesly o 8,4 % a ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 2,6 %, z toho ceny mléčných výrobků o 9,1 %, ostatních potravinářských výrobků o 4,6 % a zpracovaného a konzervovaného masa a masných výrobků o 4,3 %. Ceny vody, její úpravy a rozvodu vzrostly o 3,4 % a ceny v oddílu nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu byly vyšší o 1,5 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce snížily ceny energií o 7,0 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,3 % (v červnu po zpřesnění o 1,4 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly nižší o 0,2 % (v červnu vyšší o 0,3 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly po 14 měsících růstu nižší o 0,2 % (v červnu ještě vyšší o 0,2 %). Klesly ceny za služby v pozemní dopravě o 2,0 % a informační služby o 1,6 %, dále za služby v oblasti nemovitostí o 1,2 % a za pojištění, zajištění a penzijní financování o 0,5 %. Vyšší byly ceny za poštovní a kurýrní služby o 6,9 %, za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 4,3 % a za vydavatelské služby o 3,5 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly nižší o 0,2 % (v červnu stagnovaly).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v červnu 2015*

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v červnu meziměsíčně snížily o 0,1 % (v květnu se zvýšily o 0,1 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce klesly ceny v Litvě o 1,5 %, v Dánsku, ve Švédsku a na Slovensku shodně o 0,9 %. V České republice se ceny snížily o 0,2 %, v Německu a v Rakousku o 0,1 %. V Polsku ceny vzrostly o 0,4 %. Nejvíce se zvýšily ceny ve Španělsku o 0,9 %, v Estonsku o 0,6 % a v Maďarsku o 0,5 %.

Meziročně se ceny v EU28 v červnu snížily o 2,7 % (v květnu o 2,5 %). Nejvíce klesly ceny v Litvě o 8,5 %, v Dánsku o 7,3 % a ve Velké Británii o 6,7 %. Na Slovensku se ceny snížily o 4,5 %, v České republice o 2,3 %, v Polsku a v Rakousku o 1,7 % a v Německu o 1,4 %. Ceny vzrostly pouze v Lucembursku o 0,5 %.

* předběžná data

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail:
jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek,
oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail:
miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 15 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011039 - 15 Indexy cen výrobců - základní informace
011044 - 15 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 15 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 15 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI: 16. 9. 2015

 

  • cipc081815.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací - odhady (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
  • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 18.08.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz