Indexy cen výrobců - listopad 2019

Ceny klesly převážně v rostlinné výrobě

16.12.2019
Kód: 011047-19
 

Meziměsíčně se ceny zemědělských výrobců snížily o 2,0 % a ceny průmyslových výrobců o 0,1 %. Vzrostly ceny stavebních prací o 0,2 %, ceny tržních služeb pro podniky se nezměnily. Meziročně klesly ceny zemědělských výrobců o 2,1 %, ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 0,9 %, stavebních prací o 4,7 % a tržních služeb pro podniky o 2,2 %.


Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se snížily o 2,0 %. Klesly ceny brambor o 0,2 %, zeleniny o 14,0 % a obilovin o 1,4 %. Vzrostly ceny vajec o 5,5 % a drůbeže o 4,3 %. Ceny olejnin se zvýšily o 1,7 % a jatečných prasat o 0,6 %, ceny ovoce a mléka shodně vzrostly o 1,6 %.

Ceny průmyslových výrobců byly nižší o 0,1 %. Snížily se ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,1 %, chemických látek a výrobků o 2,0 % a dopravních prostředků o 0,4 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 0,6 %. Klesly také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Zvýšily se ceny v odvětví elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 1,1 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 1,6 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 0,2 %, z toho mléčných výrobků o 1,1 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,2 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se nezměnily. Zvýšily se ceny za informační služby o 1,0 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 0,7 %, za architektonické a inženýrské služby a související technické poradenství o 0,5 % a za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování o 0,3 %. Ceny za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu se snížily o 0,5 %, za poradenství v oblasti řízení o 1,4 % a za služby v oblasti zaměstnání o 3,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby klesly o 0,1 %.


Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly poprvé po třinácti měsících růstu nižší o 2,1 % (v říjnu rostly o 0,4 %). V rostlinné výrobě se ceny snížily o 7,1 %. Ceny zeleniny byly nižší o 25,0 %, obilovin o 9,6 % a olejnin o 5,2 % (především mák). Ceny ovoce vzrostly o 52,2 % a ceny brambor o 6,1 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 5,8 %, vzrostly ceny jatečných prasat o 30,3 %, drůbeže o 5,6 % a vajec o 3,8 %. Nižší byly ceny skotu o 1,6 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly stejně jako v říjnu o 0,9 %. Zvýšily se ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 8,7 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 11,6 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 3,5 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 11,1 %. Ceny v odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu byly vyšší o 4,7 %, v odvětví pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 1,2 % a v odvětví těžby a dobývání o 3,2 %. Významně se snížily ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků klesly o 9,0 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny zboží krátkodobé spotřeby o 3,9 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 4,7 % (v říjnu o 4,8 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 1,2 % (v říjnu o 2,0 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,2 % (v říjnu o 2,3 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 6,0 %, za služby v oblasti programování o 4,8 %, za informační služby o 3,9 %, za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 3,7 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 3,6 %. Vyšší byly dále ceny za poradenství v oblasti řízení o 2,0 % a za služby v pozemní dopravě o 2,1 %. Ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě byly nižší o 1,8 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,0 % (v říjnu o 2,3 %).
 

Ceny průmyslových výrobců v EU – říjen 2019 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v říjnu meziměsíčně vzrostly o 0,1 % (v září se nezměnily). Nejvíce se zvýšily ceny v Belgii o 2,3 % a naopak nejvíce se snížily v Řecku o 2,0 %. V Polsku ceny klesly o 0,4 %, v České republice o 0,3 %, v Německu a na Slovensku shodně o 0,1 %. V Rakousku se ceny nezměnily.

Meziročně byly ceny v EU28 v říjnu nižší o 1,6 % (v září o 0,8 %). Nejvíce se snížily ceny v Dánsku a v Itálii o 4,1 %. V Rakousku ceny klesly o 2,1 % a v Německu o 0,3 %. Na Slovensku zůstaly ceny beze změny. V České republice se ceny zvýšily o 0,9 % a v Polsku o 0,1 %. Nejvíce vzrostly ceny v Bulharsku o 3,8 %.

 

___________

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen,
tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek,
oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace: 011041 - 19 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby

011044 - 19 Indexy cen průmyslových výrobců

011045 - 19 Indexy cen zemědělských výrobců

011046 - 19 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře

Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI: 16. 1. 2020

 

 • cipc121619.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Tiskové sdělení: Ceny klesly převážně v rostlinné výrobě
 • Vyjádření Jiřího Šulce, vedoucího oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.12.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz