Indexy cen výrobců - únor 2015

Meziměsíční růst cen ropných produktů

16.03.2015
Kód: 011047-15
 

Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 0,7 % a ceny stavebních prací o 0,1 %. Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,1 % a ceny tržních služeb se nezměnily. Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 8,8 % a průmyslových výrobců o 3,6 %. Ceny stavebních prací byly vyšší o 0,8 %, tržních služeb o 0,1 %.

Meziměsíční srovnání:
Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,7 %. Vzrostly ceny olejnin o 2,5 %, obilovin o 4,2 %, brambor o 10,7 % a čerstvé zeleniny o 13,4 %. Ceny vajec klesly o 5,5 %, mléka o 3,8 % a prasat jatečných o 2,7 %.

Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,1 %. Ceny v oddílu chemických látek a výrobků byly nižší o 3,2 %, v oddílu těžby a dobývání a oddílu dopravních prostředků shodně o 0,7 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,5 %. Ceny potravinářských výrobků nápojů a tabáku se snížily o 0,3 %, z toho ceny mléčných výrobků o 1,6 %, masa a masných výrobků o 1,2 % a pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 0,7 %. Po šesti měsících poklesů se zvýšily ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů o 6,8 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,2 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se nezměnily. Vzrostly ceny za poštovní a kurýrní služby o 6,9 % a ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 1,5 %. Snížily se ceny za informační služby o 1,4 % a za právní a účetnické služby o 1,1 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se snížily o 0,1 %.

Meziroční srovnání:
Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 8,8 % (v lednu o 9,2 %). V rostlinné výrobě se snížily ceny o 10,1 %. Klesly ceny brambor o 41,7 %, ovoce o 17,5 %, čerstvé zeleniny o 17,0 %, olejnin o 8,4 % a obilovin o 6,9 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 7,6 % v důsledku poklesu cen jatečných prasat o 14,7 % a mléka o 11,5 %. Vzrostly ceny skotu o 2,7 %, drůbeže o 6,1 % a vajec o 3,5 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 3,6 % (v lednu o 3,5 %). Ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů klesly o 31,2 % (v lednu o 35,8 %) a  chemických látek a výrobků o 17,8 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly nižší o 3,2 %, z toho ceny mléčných výrobků o 9,7 %, ostatních potravinářských výrobků o 5,9 %, mlýnských a škrobárenských výrobků o 4,0 % a masa a masných výrobků o 3,0 %. Vzrostly ceny vody, její úpravy a rozvodu o 3,4 % a nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 1,8 %. 

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce snížily ceny energií o 8,8 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,8 % (stejně jako v lednu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,1 % (v lednu se nezměnily).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 0,1 % (v lednu o 0,7 %). Vzrostly ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 7,2 % a za vydavatelské služby o 2,3 %. Nižší byly ceny za informační služby o 1,5 % a za architektonické a inženýrské služby o 1,3 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 0,2 % (v lednu o 0,7 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v lednu 2015*
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v lednu meziměsíčně snížily o 1,2 % (v prosinci 2014 o 1,1 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, se nejvíce snížily ceny v Nizozemsku o 3,6 %, v Litvě o 3,1 % a ve Velké Británii o 2,9 %. V České republice klesly ceny o 1,0 %, v Německu, v Rakousku a na Slovensku shodně o 0,7 % a v Polsku o 0,4 %. Ceny vzrostly pouze v Lotyšsku o 0,4 % a v Lucembursku a na Maltě shodně o 0,1 %. V Rumunsku a ve Slovinsku zůstaly ceny beze změny.

Meziročně se ceny v EU28 v lednu snížily o 4,1 % (v prosinci 2014 o 3,1 %). Nejvíce klesly ceny v Nizozemsku o 10,9 %, v Litvě o 10,6 %, a ve Velké Británii o 9,5 %. Na Slovensku se ceny snížily o 3,9 %, v Polsku o 3,6 %, v České republice o 3,5 %, v Rakousku o 2,5 % a v Německu o 2,2 %. Ceny vzrostly pouze v Lucembursku o 1,4 %.

* předběžná data

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 15 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011039 - 15 Indexy cen výrobců - základní informace
011044 - 15 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 15 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 15 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: /csu/czso/katalog-produktu
Termín zveřejnění další RI: 17. 4. 2015

 

  • cipc031615.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací - odhady (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
  • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.03.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz