Indexy cen výrobců - únor 2012

Ceny zemědělských výrobců meziročně klesly po osmnácti měsících růstu

15.03.2012
Kód: r-7001-12
 
Meziměsíčně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 0,7 % a průmyslových výrobců o 0,1 %, ceny stavebních prací se nezměnily. Ceny tržních služeb klesly o 2,2 %.
Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 3,6 %, stavebních prací o 0,5 % a tržních služeb o 0,4 %. Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 3,6 %.

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců vzrostly o 0,7 %. V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 1,7 %, vzrostly ceny obilovin o 3,3 % a zeleniny o 4,3 %. Ceny živočišné výroby poprvé po sedmnácti měsících růstu klesly, a to o 0,5 %. Snížily se ceny prasat o 2,4 %, drůbeže o 1,6 % a mléka o 1,2 %. Vzrostly ceny vajec o 11,6 % a skotu o 1,6 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,1 %. Výrazněji rostly ceny chemických látek a výrobků o 3,6 % a koksu a rafinovaných ropných produktů o 3,5 %. Významnější pokles cen byl zaznamenán u dopravních prostředků o 1,5 %, obecných kovů, kovodělných výrobků a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku shodně o 0,4 %. Z potravinářských výrobků klesly zejména ceny mléčných výrobků o 1,4 %, masa a masných výrobků o 0,8 % a pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 0,7 %, naopak vzrostly ceny průmyslových krmiv o 0,8 % a ostatních potravinářských výrobků o 0,7 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů i ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se nezměnily.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se snížily o 2,2 % v důsledku poklesu cen za reklamní služby a průzkum trhu o 15,7 %. Dále se snížily ceny za architektonické a inženýrské služby o 2,9 % a za služby v nákladní dopravě a v oblasti nemovitostí shodně o 0,4 %. Zvýšily se ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 0,5 % a v pojišťovnictví o 1,1 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby klesly o 0,4 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly poprvé po osmnácti měsících růstu meziročně nižší, a to o 3,6 % (v lednu ještě vyšší o 0,7 %). Ceny v rostlinné výrobě klesly o 12,7 %. Nižší byly především ceny brambor (o 55,1 %) a zeleniny (o 51,9 %). Dále klesly ceny obilovin o 9,8 % a olejnin o 9,1 %. V živočišné výrobě se ceny zvýšily o 9,1 % v důsledku vyšších cen vajec o 52,4 % a prasat o 17,7 %. Ceny skotu a drůbeže byly vyšší shodně o 6,0 %, ceny mléka o 3,0 %.

Ceny průmyslových výrobců stouply o 3,6 % (v lednu o 4,1 %). Cenový růst byl ovlivněn především vyšší cenou koksu a rafinovaných ropných produktů o 19,6 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 5,5 %, z toho zejména pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 12,8 %, ostatních potravinářských výrobků o 12,1 % a masa a masných výrobků o 5,6 %. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků vzrostly o 3,3 %. Meziročně klesly ceny elektrických zařízení o 1,1 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce stouply ceny energií o 6,6 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů byly nižší o 0,5 % (v lednu o 0,4 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 1,3 % (v lednu o 1,8 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly meziročně poprvé po třinácti měsících nižší, a to o 0,4 % (v lednu růst o 2,1 %). Klesly ceny za architektonické a inženýrské služby o 3,8 %, za služby v oblasti nemovitostí o 0,9 %, za telekomunikační služby o 0,5 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 0,3 %. Vyšší byly ceny v nákladní dopravě o 1,7 % a v pojišťovnictví o 1,1 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly nižší o 0,4 % (v lednu vyšší o 0,3 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v lednu 2012*

V zemích Evropské unie (EU27) podle údajů zveřejněných Eurostatem ceny průmyslových výrobců v lednu meziměsíčně vzrostly o 0,7 % (v prosinci klesly o 0,2 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce stouply ceny v Řecku o 2,8 % a v Lotyšsku a v Portugalsku shodně o 2,3 %. Na Slovensku se zvýšily o 1,1 %, v České republice o 1,0 %, v Německu a v Polsku shodně o 0,6 %. Na stejné úrovni jako v prosinci byly ceny ve Slovinsku.

Meziročně ceny v EU27 v lednu vzrostly o 4,4 % (v prosinci o 4,9 %). Ceny se nejvíce zvýšily v Lotyšsku o 10,3 %, v Litvě o 9,2 % a na Kypru o 8,7 %. V Polsku ceny stouply o 6,9 %, v České republice o 4,1 %, v Německu o 3,4 % a na Slovensku o 2,5 %. Meziročně ceny klesly pouze ve Švédsku o 0,6 %.

* předběžná data

Informace k revizi indexu cen průmyslových výrobců.

Na základě standardní revize výpočtu cenových indexů jsou od ledna 2012 indexy cen průmyslových výrobců počítány na nových vahách za rok 2010. Cenové indexy dosud vypočítávané k základu prosinec 2005 = 100 jsou nahrazeny novými technickými cenovými indexy se základem prosinec 2010 = 100. Takto vypočtené indexy jsou od čtyřmístné úrovně klasifikace CPA výše řetězeny ke stávajícímu bazickému základu průměr rok 2005 = 100, čímž je zajištěno pokračování současných časových řad indexů. Podrobnější informace je uvedena na internetových stránkách ČSÚ.


Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 05 2 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Sýkorová, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství a služeb, tel. 274 054 101, e-mail: hana.sykorova@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen energií a průmyslu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 700144 - 11 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 12 Indexy cen výrobců - základní informace
700444 - 12 Indexy cen průmyslových výrobců
700544 - 12 Indexy cen zemědělských výrobců
700844 - 12 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: /csu/czso/1-ep-7
/csu/czso/katalog-produktu
Termín zveřejnění další RI: 16. 4. 2012  • cipc031512.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 5 Indexy cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (změny proti bazickému roku)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.03.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz