Indexy cen výrobců - březen 2015

Meziměsíční růst cen průmyslových výrobců po šesti měsících

17.04.2015
Kód: 011047-15
 

Meziměsíčně vzrostly ceny průmyslových výrobců o 0,5 %, stavebních prací o 0,2 % a tržních služeb o 0,6 %. Ceny zemědělských výrobců klesly o 0,4 %. Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 9,9 % a průmyslových výrobců o 2,9 %. Ceny stavebních prací byly vyšší o 0,9 %, ceny tržních služeb se nezměnily.

Meziměsíční srovnání:
Ceny zemědělských výrobců se snížily o 0,4 %. Klesly ceny mléka o 1,5 %, drůbeže o 4,3 % a ovoce o 5,5 %. Vyšší byly ceny čerstvé zeleniny o 4,9 %, brambor o 4,1 % a vajec o 1,3 %.

Ceny průmyslových výrobců se po šesti měsících poklesů zvýšily o 0,5 %. Nejrychleji rostly ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů o 9,6 % a v oddílu chemických látek a výrobků o 2,9 %. Snížily se ceny dopravních prostředků o 0,8 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,5 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se nezměnily.

Ceny stavebních prací dle odhadů a ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly shodně o 0,2 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,6 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 8,9 %, dále za skladování a podpůrné služby v dopravě o 0,8 % a vydavatelské služby o 0,6 %. Snížily se ceny za pozemní a potrubní dopravu o 0,6 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se snížily o 0,1 %.

Meziroční srovnání:
Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 9,9 % (v únoru o 8,8 %). V rostlinné výrobě se snížily ceny o 11,0 %. Klesly ceny brambor o 36,0 %, čerstvé zeleniny o 22,3 %, ovoce o 18,4 %, olejnin o 9,8 % a obilovin o 7,8 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 9,0 % v důsledku poklesu cen mléka o 13,4 %, jatečných prasat o 11,7 % a drůbeže o 3,8 %. Vzrostly ceny skotu o 2,3 % a vajec o 4,7 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 2,9 % (v únoru o 3,6 %). Ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů klesly o 23,0 % (v únoru o 31,2 %) a  v oddílu chemických látek a výrobků o 14,7 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly nižší o 3,0 %, z toho ceny mléčných výrobků o 9,0 %, ostatních potravinářských výrobků o 6,0 % a masa a masných výrobků o 2,7 %. Vzrostly ceny vody, její úpravy a rozvodu o 3,4 %, základních farmaceutických výrobků o 1,9 % a nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 1,7 %. 

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce snížily ceny energií o 6,4 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,9 % (v únoru o 0,8 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,2 % (v únoru o 0,1 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se nezměnily (v únoru byly vyšší o 0,1 %). Vzrostly ceny za poštovní a kurýrní služby o 6,9 %, za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 4,3 % a za vydavatelské služby o 2,9 %. Nižší byly ceny za informační služby o 1,5 %, za architektonické a inženýrské služby o 1,4 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 1,1 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se nezměnily (v únoru se zvýšily o 0,2 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v únoru 2015*
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v únoru meziměsíčně zvýšily o 0,6 % (v lednu se snížily o 1,3 %). Ze zemí
, za které jsou data k dispozici, nejvíce vzrostly ceny v Řecku o 3,5 %, v Nizozemsku o 2,3 % a v Dánsku o 1,7 %. V Rakousku se ceny zvýšily o 0,5 %, v Polsku o 0,3 % a v Německu o 0,2 %. V České republice klesly ceny o 0,1 %. Nejvíce se snížily ceny na Slovensku o 2,2 %, v Estonsku o 1,8 % a v Irsku o 0,8 %.

Meziročně se ceny v EU28 v únoru snížily o 3,4 % (v lednu o 4,1 %). Nejvíce klesly ceny v Litvě o 9,2 %, v Nizozemsku o 8,3 % a ve Velké Británii o 8,2 %. Na Slovensku se ceny snížily o 4,5 %, v České republice o 3,6 %, v Polsku o 3,1 %, v Německu o 1,9 % a v Rakousku o 1,7 %. Ceny vzrostly pouze v Lucembursku o 0,7 % a beze změny zůstaly v Lotyšsku.

* předběžná data

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail:
jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek,
oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace: 011041 - 15 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011039 - 15 Indexy cen výrobců - základní informace
011044 - 15 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 15 Indexy cen zemědělských výrobců

011046 - 15 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 19. 5. 2015
 

 


Související analýza: Vývoj indexů cen výrobců - 1. čtvrtletí 2015

  • cipc041715.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací - odhady (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
  • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.04.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz