Indexy cen výrobců - říjen 2020

Meziroční pokles cen zemědělských výrobců se dále prohloubil

16.11.2020
Kód: 011047-20
 

Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 2,3 %, ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,4 % a ceny stavebních prací a ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily shodně o 0,2 %. Meziročně se snížily ceny zemědělských výrobců o 4,3 %. Vyšší byly ceny průmyslových výrobců o 0,3 %, ceny stavebních prací o 3,1 % a ceny tržních služeb pro podniky o 1,9 %.
 

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se snížily o 2,3 % v důsledku poklesu cen jatečných prasat o 3,7 %, ovoce o 4,4 %, brambor o 9,5 % a čerstvé zeleniny o 14,5 %. Zvýšily se ceny obilovin o 0,9 %, mléka o 1,1 %, olejnin o 1,3 %, vajec o 2,5 % a drůbeže o 2,7 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 0,4 %. Vzrostly ceny dopravních prostředků o 1,0 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,1 % a pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 0,6 %. Vyšší byly také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Klesly ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 0,7 % a ceny těžby a dobývání o 0,3 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se snížily o 0,1 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 0,9 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,6 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 0,2 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 2,4 % a za služby v pozemní dopravě o 0,3 %. Klesly ceny za informační služby o 0,7 %, za finanční služby o 0,5 % a za architektonické a inženýrské služby o 0,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se meziměsíčně nezměnily.
 

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 4,3 % (v září o 3,5 %). V rostlinné výrobě ceny klesly o 3,0 %. Nižší byly ceny brambor o 26,5 % a čerstvé zeleniny o 3,1 %. Ceny ovoce vzrostly o 12,1 %, olejnin o 4,4 % a obilovin o 0,6 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 6,9 %, klesly ceny jatečných prasat o 12,0 %, mléka o 3,6 % a skotu o 1,9 %.

Ceny průmyslových výrobců se po šesti měsících poklesů zvýšily o 0,3 % (v září se snížily o 0,4 %). Vzrostly ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 7,0 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 8,0 %. Ceny dopravních prostředků se zvýšily o 4,3 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 5,2 %. V odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu byly ceny vyšší o 4,5 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 0,5 %. Snížily se zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků klesly o 8,7 %, těžby a dobývání o 1,9 % a dřeva, papíru a tisku o 1,3 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly zejména ceny výrobků investiční povahy o 3,7 % a zboží dlouhodobé spotřeby o 3,0 %, klesly ceny energií o 2,7 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 3,1 % (v září po zpřesnění o 3,0 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 1,0 % (v září o 0,3 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 1,9 % (v září o 1,7 %). Vzrostly ceny za poradenství v oblasti řízení o 6,5 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 6,0 % a za bezpečnostní a pátrací služby o 4,2 %. Ceny za služby v oblasti nemovitostí byly vyšší o 3,3 %, za služby v oblasti programování o 3,1 % a za architektonické a inženýrské služby o 2,8 %. Nižší byly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 1,9 % a za služby v oblasti zaměstnání o 1,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 2,1 % (stejně jako v září).
 

Ceny průmyslových výrobců v EU – září 2020 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU27), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v září meziměsíčně vzrostly o 0,3 % (v srpnu o 0,2 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Irsku (o 4,3 %). V Německu byly ceny vyšší o 0,3 %, v České republice a v Rakousku o 0,2 % a na Slovensku o 0,1 %. V Polsku se ceny snížily o 0,1 %. Nejvíce klesly ceny na Kypru, a to o 1,3 %.

Meziročně byly ceny v EU27 v září nižší o 2,2 % (v srpnu o 2,4 %). Nejvíce klesly ceny na Kypru, a to o 7,7 %. V Rakousku se ceny snížily o 2,1 %, v  Polsku o 1,7 %, v Německu o 0,9 % a v České republice o 0,4 %. Na Slovensku ceny vzrostly o 0,3 %. Nejvíce se ceny zvýšily na Maltě (o 1,7 %).

_____________________

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen,
tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek,
oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace: 011041 - 20 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby

011044 - 20 Indexy cen průmyslových výrobců

011045 - 20 Indexy cen zemědělských výrobců

011046 - 20 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře

Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI: 16. 12. 2020

 

 • cipc111620.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Tiskové sdělení: Meziroční pokles cen zemědělských výrobců se dále prohloubil
 • Vyjádření Jiřího Šulce, vedoucího oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.11.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz