Indexy cen výrobců - březen 2017

Meziměsíční růst cen průmyslových výrobců se zastavil

20.04.2017
Kód: 011047-17
 

Meziměsíčně se ceny zemědělských výrobců zvýšily o 2,0 %, stavebních prací o 0,2 % a tržních služeb o 1,1 %. Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,1 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 3,4 %, průmyslových výrobců o 3,0 %, stavebních prací o 1,3 % a tržních služeb o 1,1 %.

Meziměsíční srovnání:
Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 2,0 %. Vzrostly ceny mléka o 2,9 %, drůbeže o 2,5 % a brambor o 2,0 %, dále vajec o 1,9 %, obilovin o 1,6 % a olejnin o 1,5 %. Ceny ovoce klesly o 1,6 % a zeleniny o 2,6 %.

Ceny průmyslových výrobců se po 6 měsících růstu snížily o 0,1 %. Nejvýznamněji klesly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly nižší o 0,2 %, z toho ceny nápojů o 1,4 % a zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 0,5 %. Vzrostly ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,8 % a chemických látek a výrobků o 0,7 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se zvýšily o 0,4 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 1,1 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 9,9 %, za právní a účetnické služby o 1,6 % a za služby v oblasti programování a poradenství o 1,2 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,4 %.

Meziroční srovnání:
Ceny zemědělských výrobců byly poprvé po 14 měsících vyšší, a to o 3,4 % (v únoru pokles o 0,8 %). V živočišné výrobě se ceny zvýšily o 11,0 % v důsledku růstu cen jatečných prasat o 20,7 %, mléka o 14,1 % a vajec o 7,3 %. Cenyrostlinné výrobě se snížily o 3,4 %. Klesly ceny čerstvé zeleniny o 36,0 %, brambor o 17,0 %, obilovin o 5,4 %. Ceny olejnin vzrostly o 4,6 % a ovoce o 2,0 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 3,0 % (v únoru o 3,1 %). Významně se zvýšily ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků vzrostly o 10,2 %, těžby a dobývání o 6,2 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 6,1 %. Vyšší byly ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 1,5 %, z toho ceny mléčných výrobků o 5,5 %. Snížily se ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 1,2 %, základních farmaceutických výrobků o 1,0 % a dopravních prostředků o 0,8 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny energií o 5,8 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,3 % (v únoru o 1,2 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 2,3 % (v únoru o 1,6 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 1,1 % (v únoru o 0,6 %). Vzrostly ceny za poštovní a kurýrní služby o 8,4 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 5,3 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 2,1 %. Ceny za architektonické a inženýrské služby byly nižší o 1,2 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,0 % (v únoru o 0,7 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – únor 2017*
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, byly ceny průmyslových výrobců v únoru meziměsíčně vyšší o 0,1 % (v lednu o 1,1 %). Ceny vzrostly nejvíce v Řecku o 1,3 %. V České republice a na Slovensku se ceny zvýšily shodně o 0,4 %, v Polsku o 0,3 % a v Německu o 0,2 %. V Rakousku se ceny snížily o 0,1 %. Nejvíce klesly ceny v Portugalsku o 1,5 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v únoru vyšší o 5,3 % (v lednu o 4,6 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Belgii o 14,8 %. V Polsku vzrostly ceny o 6,8 %, na Slovensku o 3,2 %, v České republice o 3,1 %, v Německu a v Rakousku shodně o 3,0 %.  Ceny klesly pouze v Lucembursku o 3,1 %.

___________________
* předběžná data

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail:
jiri.sulc@czso.cz

Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail:
miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 17 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 17 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 17 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 17 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI: 18. 5. 2017


Související analýza: Vývoj indexů cen výrobců - 1. čtvrtletí 2017

  • cipc042017.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen výrobců
  • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
  • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
  • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
  • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 20.04.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz