Indexy cen výrobců - leden 2020

Ceny průmyslových výrobců vzrostly

24.02.2020
Kód: 011047-20
 

Meziměsíčně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 2,3 %, ceny průmyslových výrobců o 1,3 % a ceny stavebních prací o 0,4 %, ceny tržních služeb pro podniky se snížily o 0,6 %. Meziročně klesly ceny zemědělských výrobců o 2,9 %, ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 2,4 %, stavebních prací o 4,2 % a tržních služeb pro podniky o 2,4 %.


Meziměsíční srovnání
Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 2,3 %. Vzrostly ceny brambor o 6,0 %, drůbeže o 1,3 % a jatečných prasat a olejnin shodně o 1,1 %. Ceny obilovin a mléka se zvýšily také shodně o 0,6 %. Ceny vajec klesly o 3,9 % a ovoce o 12,3 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 1,3 %, což bylo nejrychlejší tempo růstu od ledna roku 2011. Zvýšily se zejména ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 6,3 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 6,9 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 1,4 %, z toho nápojů o 2,6 % a zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 1,0 %. Zvýšily se ceny v odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 1,4 % a ceny vody, její úpravy a rozvodu o 5,4 %. Snížily se ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,7 %, ceny těžby a dobývání o 1,4 % a ceny dřeva, papíru a tisku o 0,7 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,4 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se nezměnily.

Ceny tržních služeb pro podniky se snížily o 0,6 %. Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 18,9 % a za architektonické a inženýrské služby o 0,6 %. Zvýšily se ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 4,9 % a za služby v oblasti zaměstnání o 3,5 %. Dále vzrostly ceny za poradenství v oblasti řízení o 2,9 %, za poštovní a kurýrní služby o 1,3 % a za bezpečnostní a pátrací služby o 0,8 %. Shodně vzrostly ceny za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu a ceny za služby v oblasti programování, a to o 0,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,8 %.

Meziroční srovnání
Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 2,9 % (v prosinci o 3,7 %). V rostlinné výrobě se ceny snížily o 9,3 %. Ceny zeleniny byly nižší o 38,7 %, obilovin o 11,3 % a olejnin o 4,1 %. Ceny ovoce vzrostly o 44,3 % a ceny brambor o 3,4 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 5,5 %, vzrostly ceny jatečných prasat o 38,8 %, drůbeže o 3,2 % a vajec o 2,3 %. Nižší byly ceny skotu o 2,6 % a mléka o 2,2 %.

Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 2,4 % (v prosinci o 2,1 %). Zvýšily se ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 9,3 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 11,2 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 5,1 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 15,1 %. Zvýšily se také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny v odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu byly vyšší o 4,6 % a ceny vody, její úpravy a rozvodu o 5,4 %. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků a ceny dřeva, papíru a tisku se snížily shodně o 3,2 %. Klesly ceny dopravních prostředků o 1,1 % a těžby a dobývání o 2,1 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny energií o 7,8 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 4,2 % (v prosinci po zpřesnění o 4,3 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,6 % (v prosinci o 1,2 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,4 % (stejně jako v prosinci). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 8,3 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 5,7 %, za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 4,2 %, za poštovní a kurýrní služby o 4,0 % a za služby v oblasti programování o 3,4 %. Vyšší byly ceny za informační služby o 3,1 % a za služby v pozemní dopravě o 2,2 %. Klesly ceny za poradenství v oblasti řízení, a to o 0,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,5 % (v prosinci o 2,2 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – prosinec 2019 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU27), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v prosinci meziměsíčně nezměnily (v listopadu vzrostly o 0,2 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Nizozemsku a v Rumunsku shodně o 0,5 %. V České republice a v Německu byly ceny vyšší o 0,1 %, v Rakousku a v Polsku zůstaly na stejné úrovni jako v listopadu a na Slovensku se snížily o 0,1 %.  Nejvíce klesly ceny v Estonsku o 1,3 %.

Meziročně byly ceny v EU27 v prosinci nižší o 0,4 % (v listopadu o 1,1 %). Nejvíce se snížily ceny v Itálii o 3,1 %. V Rakousku ceny klesly o 0,5 %.  V České republice se ceny zvýšily o 2,1 %, na Slovensku o 1,9 %, v Polsku o 1,6 % a v Německu o 0,1 %. Nejvíce vzrostly ceny v Řecku o 4,7 %.

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen,
tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail:
jiri.sulc@czso.cz

Ing. Miloslav Beránek,
oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 20 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 20 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 20 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 20 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI: 16. 3. 2020

 

 • cipc022420.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Tiskové sdělení: Ceny průmyslových výrobců vzrostly
 • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.02.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz