Indexy cen výrobců - říjen 2017

Ceny mléka nadále rostly

16.11.2017
Kód: 011047-17
 

Meziměsíčně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 0,6 %, stavebních prací o 0,2 % a tržních služeb o 0,1 %, ceny průmyslových výrobců se nezměnily. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 8,3 %, ceny průmyslových výrobců o 1,1 %, stavebních prací o 1,8 % a tržních služeb o 1,6 %.


Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,6 %. Vzrostly ceny vajec o 12,8 %, čerstvého ovoce o 8,7 % a mléka o 2,8 %. Klesly ceny brambor o 8,8 %, čerstvé zeleniny o 8,0 %, jatečných prasat o 4,4 % a drůbeže o 3,2 %.

Ceny průmyslových výrobců se nezměnily. Ceny těžby a dobývání vzrostly o 1,6 % a chemických látek a výrobků o 1,2 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 0,1 %, z toho mléčných výrobků o 2,4 %. Ceny dopravních prostředků klesly o 0,6 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 0,9 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,1 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,1 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 2,0 % a za vydavatelské služby o 0,2 %. Shodně se snížily ceny za služby v oblasti zaměstnání a za skladování a podpůrné služby v dopravě o 0,4 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby stagnovaly.


Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 8,3 % (v září o 10,8 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 5,0 % v důsledku růstu cen čerstvého ovoce o 68,6 %, obilovin o 7,8 %, brambor o 2,5 % a olejnin o 1,2 %. Ceny čerstvé zeleniny byly nižší o 1,2 %. V živočišné výrobě vzrostly ceny o 14,6 %, zvýšily se ceny mléka o 37,9 %, vajec o 20,7 % a skotu o 4,0 %. Ceny drůbeže byly nižší o 2,3 % a jatečných prasat o 3,5 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 1,1 % (v září o 1,7 %). Významně se zvýšily ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 5,1 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 3,3 %, z toho mléčných výrobků o 17,7 %, pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 4,0 %. Vyšší byly také ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny dopravních prostředků se snížily o 3,3 %, z toho zejména ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 4,8 %. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu klesly o 1,1 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny zboží krátkodobé spotřeby o 3,0 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,8 % (stejně jako v září po zpřesnění). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 2,4 % (v září o 2,3 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 1,6 % (v září o 1,7 %). Vzrostly ceny za pojištění, zajištění a penzijní financování o 3,7 %, za vydavatelské služby o 3,3 % a za architektonické a inženýrské služby o 3,0 %. Ceny za reklamní služby a průzkum trhu byly vyšší o 2,0 % a za služby v pozemní dopravě o 1,1 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,4 % (v září o 1,5 %).


Ceny průmyslových výrobců v EU – září 2017 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v září meziměsíčně zvýšily o 0,6 % (v srpnu o 0,4 %). Ceny vzrostly nejvíce v Nizozemsku o 2,9 %. V Polsku se ceny zvýšily o 0,7 %, v Rakousku o 0,6 %, v České republice a v Německu shodně o 0,4 % a na Slovensku o 0,3 %. Ceny klesly pouze na Kypru o 1,4 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v září vyšší o 3,3 % (v srpnu o 2,9 %). Ceny vzrostly ve všech členských státech, nejvíce v Belgii o 7,0 %. V Polsku se ceny zvýšily o 4,9 %, v Německu o 3,0 %, na Slovensku o 2,8 %, v Rakousku o 1,8 % a v České republice o 1,7 %.

* * *

 Informace k revizím indexů cen zemědělských výrobců a indexů cen tržních služeb

Český statistický úřad dokončuje standardní revize výpočtů indexů cen zemědělských výrobců a indexů cen tržních služeb, při kterých dojde od ledna 2018 ke změně váhového schématu a ke změně indexního základu. Nedochází však k žádné zásadní změně v metodice výpočtu indexů.  

Cenové indexy zemědělských výrobců budou počítány k novému indexnímu základu průměr roku 2015 = 100 na nových váhových schématech, založených na struktuře průměrů tržeb za roky 2014, 2015 a 2016. Z důvodu aktualizace vah budou dosud zveřejněné agregátní bazické indexy za roky 2015, 2016 a 2017 zrevidovány. Časová řada s indexním základem průměr roku 2010 = 100 bude k prosinci 2017 ukončena.

Cenové indexy tržních služeb budou počítány k novému indexnímu základu průměr roku 2015 = 100 na nových vahách, založených na struktuře tržeb roku 2015. Časová řada bazických indexů se základem průměr roku 2005 = 100 bude k prosinci 2017 ukončena a nahrazena časovou řadou se základem průměr roku 2015 = 100. Dosud publikované indexy nebudou revidovány.

Zveřejnění cenových indexů za leden 2018 bude posunuto v souladu s Katalogem produktů 2018 o jeden týden na 28. 2. 2018.

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail:
jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek,
oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 17 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 17 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 17 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 17 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 18. 12. 2017

 

  • cipc111617.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen výrobců
  • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
  • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
  • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
  • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.11.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz