Indexy cen výrobců - listopad 2021

Meziroční růst cen výrobců pokračoval

16.12.2021
Kód: 011047-21
 

Meziměsíčně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 0,6 %, ceny průmyslových výrobců o 1,2 % a ceny stavebních prací o 0,4 %, ceny tržních služeb pro podniky se nezměnily. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 14,6 %, ceny průmyslových výrobců o 13,5 %, stavebních prací o 7,9 % a tržních služeb pro podniky o 1,8 %.
 

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,6 %. Vzrostly ceny obilovin o 6,2 %, olejnin o 4,8 %, vajec o 3,3 %, mléka o 3,0 %, ovoce o 2,9 % a skotu o 2,0 %. Klesly ceny prasat o 1,1 % a drůbeže o 5,3 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 1,2 %. Zvýšily se ceny chemických látek a výrobků o 7,4 %. Ceny v odvětví elektřiny, plynu a páry vzrostly o 1,9 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 2,0 %. Zvýšily se také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 1,1 %. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků klesly o 0,7 % a dřeva, papíru a tisku o 0,3 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,4 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,2 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se nezměnily. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 0,8 %, za informační služby o 0,6 % a za architektonické a inženýrské služby o 0,2 %. Ceny za poradenství v oblasti řízení klesly o 1,0 %, ceny za služby v oblasti zaměstnání o 0,7 % a ceny za služby v oblasti skladování a podpůrných služeb v dopravě o 0,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby zůstaly beze změny.
 

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 14,6 % (v říjnu o 14,1 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 20,5 %. Vyšší byly ceny olejnin o 31,5 %, obilovin o 29,1 % a brambor o 1,9 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 5,6 %. Vzrostly ceny skotu o 10,6 %, mléka o 9,3 %, vajec o 3,9 % a drůbeže o 3,8 %. Klesly ceny jatečných prasat, a to o 7,5 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 13,5 % (v říjnu o 11,6%). Výrazně se zvýšily ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků byly vyšší o 26,4 %, chemických látek a výrobků o 54,8 % a dřeva, papíru a tisku o 25,0 %. V odvětví elektřiny, plynu a páry se ceny zvýšily o 5,6 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 6,3 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 3,9 %, snížily se pouze ceny masa a masných výrobků o 1,1 %. Ceny dopravních prostředků klesly o 0,6 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 2,5 %, ceny motorových vozidel naopak vzrostly o 4,9 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se zvýšily především ceny meziproduktů o 22,1 % a energií o 21,2 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 7,9 % (v říjnu o 7,5 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 17,1 % (v říjnu o 16,8 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 1,8 % (v říjnu o 1,9 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 8,7 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 6,5 %, za vydavatelské služby o 2,7 % a za služby v oblasti skladování a podpůrných služeb v dopravě o 2,4 %. Nižší byly ceny za informační služby, a to o 1,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,6 % (v říjnu o 1,7 %).
 

Ceny průmyslových výrobců v EU – říjen 2021 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, byly ceny průmyslových výrobců v říjnu meziměsíčně vyšší o 5,0 % (v září o 2,7 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Belgii o 11,2 %. V Rakousku vzrostly ceny o 4,5 %, v Německu o 3,8 %, na Slovensku o 2,9 %, v Polsku o 2,7 % a v Česku o 1,9 %. Nejvíce klesly ceny v Estonsku o 2,1 %.

V říjnu meziročně vzrostly ceny v EU o 21,7 % (v září o 16,2 %). Ke zvýšení cen došlo ve všech zemích EU. Nejvíce vzrostly ceny v Irsku o 89,9 %, v Dánsku o 39,8 % a Belgii o 34,5 %. V Německu byly ceny vyšší o 17,5 %, v Rakousku o 16,9 %, v Polsku o 15,7 %, v Česku o 11,6 % a na Slovensku o 11,4 %.


____________________

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek,
oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace:
011041 - 21 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby

011044 - 21 Indexy cen průmyslových výrobců

011045 - 21 Indexy cen zemědělských výrobců

011046 - 21 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře

Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI: 17. 1. 2022

 

 • cipc121621.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Tiskové sdělení: Meziroční růst cen výrobců pokračoval
 • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.12.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz