Indexy cen výrobců - červen 2020

Ceny zemědělských výrobců meziročně klesly

17.07.2020
Kód: 011047-20
 

Meziměsíčně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 0,7 %, ceny stavebních prací se nezměnily. Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,1 % a ceny tržních služeb pro podniky o 0,2 %. Meziročně se snížily ceny zemědělských výrobců o 4,4 % a ceny průmyslových výrobců o 0,3 %, vyšší byly ceny stavebních prací o 4,3 % a ceny tržních služeb pro podniky o 2,1 %.

Meziměsíční srovnání
Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,7 %. Ceny obilovin vzrostly o 1,6 % a drůbeže o 0,5 %. Klesly ceny olejnin o 0,3 %, skotu o 0,4 %, vajec o 2,5 %, mléka o 3,5 % a jatečných prasat o 5,3 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,1 %. Klesly ceny v odvětví dopravních prostředků o 1,2 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 1,8 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly nižší o 0,7 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 1,2 % a mléčných výrobků o 1,5 %. Snížily se ceny v odvětví obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,5 % a v odvětví pryžových a plastových výrobků a ostatních nekovových minerálních výrobků o 0,6 %. Vzrostly zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů.

Ceny stavebních prací se dle odhadů nezměnily, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,1 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se snížily o 0,2 %. Klesly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 4,1 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 2,2 % a za skladování a podpůrné služby v dopravě o 0,9 %. Zvýšily se ceny za architektonické a inženýrské služby o 0,3 %, ceny za poradenství v oblasti řízení a ceny za služby v oblasti programování vzrostly shodně o 0,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby klesly o 0,2 %.

Meziroční srovnání
Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 4,4 % (v květnu o 2,7 %). V rostlinné výrobě ceny klesly o 4,5 %. Ceny brambor byly nižší o 26,1 %, obilovin o 5,4 % a olejnin o 2,8 %. Ceny ovoce vzrostly o 22,8 % a čerstvé zeleniny o 13,3 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 4,5 %, klesly ceny skotu o 7,3 % a mléka o 5,9 %, jatečných prasat o 2,7 % a drůbeže o 1,0 %. Vyšší byly ceny vajec, a to o 4,3 %.

Ceny průmyslových výrobců byly nižší o 0,3 % (v květnu o 0,9 %). Snížily se především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků klesly o 15,6 %, těžby a dobývání o 3,6 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,2 %. Vzrostly ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 8,0 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 9,6 %. Ceny v odvětví dopravních prostředků se zvýšily o 3,4 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 3,6 %. V odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu ceny vzrostly o 4,7 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 1,7 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 3,2 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin klesly ceny energií o 2,8 % a meziproduktů o 2,4 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 4,3 % (v květnu o 4,1 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,1 % (v květnu o 0,2 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,1 % (v květnu o 2,0 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 4,4 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 4,3 % a za bezpečnostní a pátrací služby o 4,1 %. Ceny za služby v oblasti programování byly vyšší o 3,3 % a za pojištění o 3,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,0 % (v květnu o 2,2 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – květen 2020 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU27), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v květnu meziměsíčně klesly o 0,5 % (v dubnu o 1,9 %). Nejvíce se snížily ceny v Belgii o 4,6 %. Na Slovensku byly ceny nižší o 1,7 %, v Rakousku o 0,7 %, v Německu o 0,5 %. V Polsku se ceny nezměnily a v České republice vzrostly o 0,4 %. Nejvíce se zvýšily ceny v Řecku o 1,2 %.

Meziročně byly ceny v EU27 v květnu nižší o 4,6 % (v dubnu o 4,3 %). Nejvíce klesly ceny v Litvě o 11,3 %. V Rakousku se ceny snížily o 3,5 %, v  Polsku o 2,5 %, v Německu o 1,9 %, v České republice o 0,9 % a na Slovensku o 0,7 %. Nejvíce vzrostly ceny na Maltě o 1,5 %.

__________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen,
tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
                        Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace: 011041 - 20 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
                              011044 - 20 Indexy cen průmyslových výrobců
                              011045 - 20 Indexy cen zemědělských výrobců
                              011046 - 20 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 17. 8. 2020


Související analýza: Vývoj indexů cen výrobců - 2. čtvrtletí 2020

 • cipc071720.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Tiskové sdělení: Ceny zemědělských výrobců meziročně klesly
 • Vyjádření Jiřího Šulce, vedoucího oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.07.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz