Indexy cen výrobců - červen 2023

Meziroční pokles cen v zemědělství se prohloubil

19.07.2023
Kód: 011047-23
 


Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců klesly o 0,9 % a meziročně o 13,8 %. Ceny průmyslových výrobců se snížily meziměsíčně o 0,3 % a meziročně byly vyšší o 1,9 %. Ceny stavebních prací vzrostly meziměsíčně o 0,1 % a meziročně o 6,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně snížily o 0,1 % a meziročně byly vyšší o 6,1 %.

„V červnu vzrostly ceny v průmyslu oproti loňskému roku o necelá 2 % a stále pokračují ve zmírňování svého růstu. Ceny v zemědělství klesly, a to téměř o 14 %. Ceny stavebních prací se meziročně zvýšily dle odhadů o 6 % a růst cen tržních služeb pro podniky mírně překročil 6 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně snížily o 0,9 %. Klesly ceny mléka o 4,9 %, vajec a obilovin shodně o 4,7 %, olejnin o 4,6 % a drůbeže o 1,5 % Ceny prasat vzrostly o 2,9 % a skotu o 0,3 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 13,8 % (v květnu o 10,2 %). V rostlinné výrobě ceny klesly o 25,7%. Nižší byly ceny olejnin o 40,5 %, obilovin o 30,4 % a ovoce o 5,0 %. Zvýšily se ceny čerstvé zeleniny o 55,9 % a brambor o 32,2 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 6,3 %. Vzrostly ceny vajec o 31,1 %, prasat o 25,4 % a drůbeže o 11,1 %, klesly ceny mléka o 0,5 % a skotu o 2,0 %.

Meziměsíčně klesly ceny průmyslových výrobců o 0,3 %. Snížily se ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 0,6 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 0,8 %. Ceny chemických látek a chemických přípravků byly nižší o 2,9 %, základních kovů o 2,0 %, kovodělných výrobků o 0,7 % a potravinářských výrobků o 0,4 %. Vzrostly především ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny průmyslových výrobců se meziročně zvýšily o 1,9 % (květnu o 3,6 %). Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu vzrostly o 19,6 %, potravinářských výrobků o 7,4 %, černého a hnědého uhlí a lignitu o 69,3 % a ostatních nekovových minerálních výrobků o 13,7 %. Klesly především ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a chemických přípravků byly nižší o 16,9 %, základních kovů o 14,9 % a dřeva, dřevěných a korkových výrobků o 16,7 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se zvýšily ceny zboží krátkodobé spotřeby o 9,8 %, zboží dlouhodobé spotřeby o 6,1 % a energií o 3,8 %. Klesly ceny meziproduktů o 4,3 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií meziročně vzrostly o 1,2 % (v květnu o 2,6 %). 

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,3 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 6,0 % (v květnu o 6,9 %), ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 1,2 % (v květnu o 2,4 %).

Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně snížily o 0,1 %. Klesly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 4,1 %, za služby v oblasti pronajmu a operativního leasingu o 0,6 % a za služby v pozemní dopravě o 0,3 %. Vzrostly ceny za poradenství v oblasti řízení o 0,8 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 0,7 % a za informační služby o 0,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby klesly o 0,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 6,1 % (v květnu o 6,2 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 22,0 %, za služby v oblasti programování o 9,5 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 7,8 %, za služby v oblasti nemovitostí o 7,0 % a za služby v pozemní dopravě o 4,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 5,9 % (v květnu o 6,3 %).
 

Ceny průmyslových výrobců v EU – květen 2023 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), se podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v květnu meziměsíčně snížily o 1,8 % (v dubnu o 3,1 %). Nejvíce klesly ceny v Irsku, a  to o 7,4 %. Na Slovensku byly ceny nižší o 2,2 %, v Polsku o 1,9 %, v Rakousku o 1,6 %, v Německu o 1,3 % a v Česku o 0,8 %. Ceny vzrostly na Kypru o 2,8 % a na Maltě o 0,4 %. V květnu meziročně klesly ceny v EU o 0,5 % (v dubnu vzrostly o 2,1 %). Ceny se snížily nejvíce v Řecku o 10,6 %, v Irsku o 9,7 % a v Belgii o 9,6 %. Nejvíce se zvýšily ceny v Maďarsku o 36,3 % a na Slovensku o 21,0 %. V Polsku a v Rakousku byly ceny vyšší o 5,0 %, v Česku o 3,6 % a v Německu o 1,6 %.
 

_________________


Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek,
oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail: miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace:
011041 - 23 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby

011044 - 23 Indexy cen průmyslových výrobců

011045 - 23 Indexy cen zemědělských výrobců

011046 - 23 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře

Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI: 16. 8. 2023

 


Související analýza: Vývoj indexů cen výrobců - 2. čtvrtletí 2023

 • cipc071923.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2020)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 19.07.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz