Indexy cen výrobců - listopad 2015

Ceny průmyslových výrobců klesly na úroveň ledna 2011

16.12.2015
Kód: 011047-15
 

Meziměsíčně klesly ceny průmyslových výrobců o 0,4 %, ceny zemědělských výrobců o 1,5 %. Ceny stavebních prací a tržních služeb se shodně zvýšily o 0,1 %. Meziročně byly nižší ceny průmyslových výrobců o 3,7 %, ceny tržních služeb se nezměnily. Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 1,1 %, stavebních prací o 1,3 %.

 

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se snížily o 1,5 %. Klesly ceny zeleniny o 8,9 %, ovoce o 3,3 %, drůbeže o 2,9 % a prasat jatečných o 1,6 %. Ceny brambor vzrostly o 2,5 %, mléka a vajec shodně o 2,4 %, olejnin o 1,7 %.  

Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,4 %. Nižší byly především ceny obecných kovů a kovodělných výrobků, a to o 1,0 %, a také ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se snížily o 0,3 %, z toho ceny zpracovaného masa a masných výrobků o 1,1 % a pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 1,0 %. Naopak vzrostly ceny mléčných výrobků o 0,9 %. Zvýšily se ceny v oddílu chemických látek a výrobků a v oddílu těžby a dobývání shodně o 0,3 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví stagnovaly.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,1 %. Vzrostly ceny za architektonické a inženýrské služby o 0,8 %, klesly ceny za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 0,3 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby vzrostly o 0,1 %.
 

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 1,1 % (v říjnu o 3,2 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 9,4 % v důsledku růstu cen zeleniny o 80,4 %, brambor o 34,8 % a ovoce o 28,9 %. Ceny olejnin vzrostly o 12,0 % a obilovin o 4,0 %. V živočišné výrobě klesly ceny o 9,9 %. Ceny mléka byly nižší o 19,5 %, vajec o 5,2 % a jatečných prasat o 4,1 %. Ceny skotu vzrostly o 3,0 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 3,7 % (v říjnu o 3,9 %). Klesly zejména ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 12,3 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 4,3 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se snížily o 1,5 %, z toho ceny mléčných výrobků o 7,7 %, zpracovaného masa a masných výrobků o 2,7 % a ostatních potravinářských výrobků o 2,2 %. Vzrostly ceny vody, její úpravy a rozvodu o 3,4 %. Ceny v oddílu nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu byly vyšší o 1,7 %, z toho ceny instalace průmyslových strojů a zařízení o 3,5 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce snížily ceny energií o 7,9 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,3 % (stejně jako v říjnu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly nižší o 1,2 % (v říjnu o 0,8 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly na úrovni listopadu minulého roku (v říjnu byly nižší o 0,1 %). Klesly ceny za informační služby o 2,5 % a za služby v pozemní dopravě o 1,7 %, dále za služby v oblasti nemovitostí o 1,2 % a za pojištění, zajištění a penzijní financování o 0,9 %. Vyšší byly ceny za poštovní a kurýrní služby o 6,9 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 3,7 % a za vydavatelské služby o 2,9 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly nižší o 0,4 % (stejně jako v říjnu).
 

Ceny průmyslových výrobců v EU – v říjnu 2015*

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v říjnu meziměsíčně snížily o 0,2 % (v září o 0,3 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce klesly ceny v Irsku o 1,1 % a ve Španělsku a v Maďarsku shodně o 0,7 %. V Německu a v Rakousku se ceny snížily o 0,4 %, v České republice o 0,2 %. V Polsku a na Slovensku zůstaly ceny beze změny. Nejvíce vzrostly ceny ve Švédsku o 0,7 % a v Dánsku o 0,5 %.

Meziročně se ceny v EU28 v říjnu snížily o 3,5 % (v září o 3,8 %). Ceny klesly ve všech zemích EU, nejvíce v Litvě o 10,4 %, v Řecku o 8,0 % a v Nizozemsku o 7,9 %. Na Slovensku byly ceny nižší o 5,1 %, v České republice o 3,9 %, v Rakousku o 2,7 %, v Polsku o 2,4 %  a v Německu o 2,2 %.
 

* předběžná data

_______________________________

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 15 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011039 - 15 Indexy cen výrobců - základní informace
011044 - 15 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 15 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 15 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 18. 1. 2016

 

  • cipc121615.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
  • Tab. 3 Rozklad přírůstku Indexu cen průmyslových výrobců v procentních bodech
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací - odhady (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
  • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.12.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz