Indexy cen výrobců - březen 2014

Ceny průmyslových výrobců nadále ovlivňovány poklesem cen energií

16.04.2014
Kód: 011047-14
 
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 0,8 %, tržních služeb o 0,6 % a stavebních prací o 0,2 %. Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,2 %. Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 4,2 %, průmyslových výrobců o 0,8 % a tržních služeb o 0,5 %. Ceny stavebních prací se nezměnily.

Meziměsíční srovnání:
Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,8 %. Vzrostly ceny obilovin o 1,0 %, skotu o 1,4 % a olejnin o 2,2 %. Ceny drůbeže se zvýšily o 5,5 % a čerstvé zeleniny o 12,1 %. Klesly ceny prasat o 3,2 %, ovoce o 4,5 % a brambor o 5,2 %.

Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně snížily o 0,2 %. Nejvíce klesly ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných výrobků o 2,1 %, chemických látek a výrobků o 0,9 % a těžby a dobývání o 0,4 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly nižší o 0,3 %, z toho ceny mlýnských a škrobárenských výrobků o 1,2 %, nápojů o 0,8 % a masa a masných výrobků o 0,6 %. Zvýšily se především ceny dřeva, papíru a tisku o 0,2 % a pryžových a plastových výrobků, ostatních nekovových minerálních výrobků o 0,1 %.

Ceny stavebních prací se (dle odhadů) zvýšily o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,3 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,6 %. Vzrostly ceny v oddílu reklamní služby a průzkum trhu o 9,3 % a za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 2,8 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,1 %.

Meziroční srovnání:
Ceny zemědělských výrobců klesly o 4,2 % (v únoru o 5,0 %). V rostlinné výrobě se snížily ceny o 13,9 %. Klesly ceny obilovin o 21,1 % a olejnin o 11,1 %, naopak vyšší byly ceny čerstvé zeleniny o 34,7 %, brambor o 32,8 % a ovoce o 8,6 %. V živočišné výrobě se ceny zvýšily o 8,2 % v důsledku růstu cen mléka o 21,6 %. Ceny drůbeže byly nižší o 1,6 %, skotu o 3,7 % a vajec o 12,0 %.

Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,8 % (v únoru o 0,7 %). Největší vliv na úroveň cenové hladiny na úhrnu měl pokles cen elektřiny, plynu a páry o 8,8 %. Nižší byly ceny těžby a dobývání o 4,0 %, základních farmaceutických výrobků o 3,0 % a v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů o 2,7 %. Nejvíce vzrostly ceny dopravních prostředků o 4,0 % a dřeva, papíru a tisku o 3,6 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 0,3 %, z toho ceny mléčných výrobků o 12,0 % a masa a masných výrobků o 2,0 %. Naopak, klesly zejména ceny rostlinných a živočišných olejů a tuků o 17,4 %, mlýnských a škrobárenských výrobků o 12,4 % a průmyslových krmiv o 10,3 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce snížily ceny energií o 6,2 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů nezměnily (v únoru byly nižší o 0,4 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 1,1 % (v únoru o 0,9 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly nižší o 0,5 % (v únoru o 1,0 %). Klesly ceny za telekomunikační služby o 20,6 % a za železniční nákladní dopravu o 5,8 %. Zvýšily se ceny za poštovní a kurýrní služby o 8,2 %, ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 4,2 %, za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 3,7 % a za pojištění o 2,8 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly nižší o 0,7 % (v únoru o 1,5 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v únoru 2014*
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v únoru meziměsíčně snížily o 0,2 % (v lednu o 0,3 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce klesly ceny v Estonsku o 1,9 %, na Slovensku o 1,6 %, v Řecku o 1,5 % a v Litvě o 0,9 %. V Rakousku se ceny snížily o 0,3 %, v Polsku o 0,2 % a v Německu o 0,1 %. V České republice zůstaly ceny beze změny. Nejvíce ceny vzrostly v Dánsku o 0,4 %, v Maďarsku o 0,3 % a v Chorvatsku o 0,2 %.

Meziročně se ceny v EU28 v únoru snížily o 1,6 % (v lednu o 1,1 %). Ceny klesly v téměř všech členských státech, nejvíce na Kypru o 5,4 %, v Litvě o 4,6 %, v Belgii o 4,2 % a na Slovensku o 3,8 %. V Rakousku ceny klesly o 1,8 %, v Polsku o 1,4 %, v Německu o 0,9 %, a v České republice o 0,7 %. Nárůsty byly zaznamenány pouze v Irsku o 1,1 %, v Lotyšku o 0,5 % a na Maltě o 0,3 %.

* předběžná data

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů cen výrobců v 1. čtvrtletí roku 2014


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 0 52 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 14 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011039 - 14 Indexy cen výrobců - základní informace
011044 - 14 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 14 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 14 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: /csu/czso/1-ep-7
/csu/czso/katalog-produktu
Termín zveřejnění další RI: 19 . 5. 2014  • cipc041614.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací - odhady (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
  • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.04.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz