Indexy cen výrobců - září 2013

Ceny výrobců bez výrazných změn

15.10.2013
Kód: r-7001-13
 
Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 1,8 %. Ceny průmyslových výrobců a stavebních prací vzrostly shodně o 0,1 %, ceny tržních služeb o 1,5 %.
Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 0,1 %, stavebních prací o 1,3 % a tržních služeb o 1,9 %. Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,6 %.

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se snížily o 1,8 %. Ceny čerstvé zeleniny klesly o 14,2 %, obilovin o 4,1 % a ovoce o 3,6 %. Dále se snížily ceny vajec o 2,3 %. Vzrostly ceny jatečných prasat o 3,7 %.

Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně zvýšily o 0,1 %. Nejvyšší tempo růstu cen zaznamenaly ceny chemických látek a výrobků o 1,5 %, v oddíle koksu a rafinovaných ropných výrobků o 0,6 % a dopravních prostředků o 0,5 %. Klesly především ceny těžby a dobývání o 1,6 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,3 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se snížily o 0,2 %, z toho průmyslových krmiv o 5,0 %, mlýnských a škrobárenských výrobků o 3,6 %, naopak ceny masa a masných výrobků vzrostly o 2,5 %.

Ceny stavebních prací (dle odhadů) vzrostly o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,3 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 1,5 %. Vzrostly ceny v oddíle reklamní služby a průzkum trhu o 15,9 %, z toho stouply o 17,8 % ceny reklamních služeb, dále se zvýšily ceny za pozemní a potrubní dopravu o 1,7 %. Ceny tržních služeb nezahrnujících reklamní služby vzrostly o 0,3 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců klesly o 0,1 % (v srpnu o 0,2 %). V rostlinné výrobě se snížily ceny o 4,9 %. Klesly ceny obilovin o 17,3 % a olejnin o 13,8 %. Zvýšily se ceny brambor o 81,1 % a čerstvé zeleniny o 24,3 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 7,4 %. Vzrostly ceny mléka o 17,2 %, prasat jatečných o 6,9 % a drůbeže o 6,5 %, ceny vajec klesly o 27,6 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,6 % (v srpnu o 0,5 %). Cenovou hladinu ovlivnil zejména růst cen elektřiny, plynu a páry o 3,6 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 2,4 %, z toho mléčných výrobků o 12,1 % a masa a masných výrobků o 4,7 %, naopak ceny rostlinných a živočišných olejů a tuků klesly o 14,3 % a průmyslových krmiv o 3,5 %. Ceny dopravních prostředků vzrostly o 2,1 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 3,1 %. Snížily se především ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 6,0 %, těžby a dobývání o 3,6 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,2 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny zboží krátkodobé spotřeby o 2,4 %, klesly pouze ceny meziproduktů o 0,5 %.

Ceny stavebních prací byly dle odhadů nižší o 1,3 % (v srpnu o 1,4 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,1 % (v srpnu o 0,7 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly nižší o 1,9 % (v srpnu o 2,1 %). Klesly ceny za telekomunikační služby o 21,0 %, za skladování o 19,8 %, za pozemní a potrubní dopravu o 2,6 % a za právní a účetnické služby o 1,3 %. Zvýšily se ceny za poštovní a kurýrní služby o 8,3 % a reklamní služby a průzkum trhu o 7,9 %. Ceny tržních služeb nezahrnujících reklamní služby byly nižší o 2,5 % (v srpnu o 2,8 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v srpnu 2013*

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v srpnu meziměsíčně vzrostly o 0,1 % (v červenci o 0,4 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, vzrostly ceny nejvíce v Estonsku o 1,7 %, v Dánsku o 1,1 % a v Irsku o 1,0 %. Na Slovensku se ceny zvýšily o 0,5 % a v Rakousku o 0,2 %. Nejvíce klesly ceny v Belgii o 1,4 % a v Rumunsku o 0,6 %. V Polsku se ceny snížily o 0,2 %, v České republice a v Německu shodně o 0,1 %.
Meziročně se ceny v EU28 v srpnu snížily o 0,3 % (v červenci se zvýšily o 0,5 %). Nejvíce se snížily ceny v Bulharsku o 2,9 %, na Kypru o 2,7 % a v Litvě o 2,5 %. V Polsku ceny klesly o 1,4 %, v Rakousku o 1,3 %, na Slovensku o 0,7 % a v Německu o 0,4 %. V České republice ceny vzrostly o 0,5 %. Nejvyšší růst cen byl zaznamenán v Estonsku o 9,7 %, v Dánsku o 3,2 % a v Irsku o 3,0 %.

* předběžná data

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů cen výrobců ve 3. čtvrtletí roku 2013


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 53 3, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 700144 - 13 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 13 Indexy cen výrobců - základní informace
700444 - 13 Indexy cen průmyslových výrobců
700544 - 13 Indexy cen zemědělských výrobců
700844 - 13 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: /csu/czso/1-ep-7
/csu/czso/katalog-produktu
Termín zveřejnění další RI: 15. 11. 2013  • cipc101513.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací - odhady (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
  • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.10.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz